Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:1083 · Visa fulltext
Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med en plan mot kränkande behandling
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2006-10-15
Ändring, SFS 2008:946
Rubrik: Förordning (2008:946) om ändring i förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med en likabehandlingsplan
Omfattning: ändr. författningsrubr., 2 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2011:681
Rubrik: Förordning (2011:681) om ändring i förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2016:1011
Rubrik: Förordning (2016:1011) om ändring i förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling
Omfattning: ändr. författnings.rubr., 2 §
Ikraft: 2017-01-01