Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:837 · Visa fulltext
Vallag (2005:837)
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:163, bet. 2005/06:KU9, rskr. 2005/06:33
Ändring, SFS 2008:1276
Rubrik: Lag (2008:1276) om ändring i vallagen (2005:837)
Omfattning: ändr. 5 kap 8, 9 §§, 7 kap 14 §, 14 kap 23 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:42, bet. 2008/09:KU4, rskr. 2008/09:75
Ändring, SFS 2010:1327
Rubrik: Lag (2010:1327) om ändring i vallagen (2005:837)
Omfattning: ny 14 kap. 1 a §
Ikraft: 2010-12-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:22, bet. 2010/11:KU11, rskr. 2010/11:4
Ändring, SFS 2010:1416
Rubrik: Lag (2010:1416) om ändring i vallagen (2005:837)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 6 kap. 3 §, 14 kap. 9 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:80, bet. 2010/11:KU4, rskr. 2010/11:21
Ändring, SFS 2010:1434
Rubrik: Lag (2010:1434) om ändring i vallagen (2005:837)
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29
Ändring, SFS 2013:1159
Rubrik: Lag (2013:1159) om ändring i vallagen (2005:837)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3, 5 §§, 2 kap. 11, 12 §§, 3 kap. 3 §, 4 kap. 20 §, 5 kap. 3 §; ny 2 kap. 11 a §, 5 kap. 2 a §
Ikraft: 2014-01-28
Förarbeten: Prop. 2013/14:37, bet. 2013/14:KU9, rskr. 2013/14:124, EGTL329/1993 s76, EUTL26/2013 s27
CELEX-nr: 31993L0109, 32013L0001
Ändring, SFS 2014:301
Rubrik: Lag (2014:301) om ändring i vallagen (2005:837)
Omfattning: upph. 9 kap. 4 §, 15 kap. 2 §, rubr. närmast före 15 kap. 2 §; nuvarande 3 kap. 6 §, 4 kap. 22 § betecknas 3 kap. 7 §, 4 kap. 26 §; ändr. 3 kap. 2, 3, 4, 5 §§, 4 kap. 20 §, 7 kap. 1, 3, 4, 5, 7, 8 §§, 10 kap. 7 §, 12 kap. 1, 7 §§, rubr. närmast före 3 kap. 6 §, 4 kap. 22 § sätts närmast före 3 kap. 7 §, 4 kap. 26 §; nya 3 kap. 6 §, 4 kap. 22, 23, 24, 25 §§, 7 kap. 3 a §, 8 kap. 7 a §, 12 kap. 8 §, rubr. närmast före 4 kap. 22 §, 7 kap. 3 a, 4 §§, 12 kap. 8 §
Ikraft: 2014-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:124, bet. 2013/14:KU31, rskr. 2013/14:231
Ändring, SFS 2014:1384
Rubrik: Lag (2014:1384) om ändring i vallagen (2005:837)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §, 4 kap. 2, 5, 9, 10, 12, 14, 15 §§, 11 kap. 2 §, 13 kap. 7, 8 §§, 14 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 8 §§ samt 15 kap. 3, 6 §§, rubr. närmast före 2 kap. 9 §; nya 2 kap. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§, 14 kap. 4 a, 4 b, 4 c §§, rubr. närmast före 2 kap. 14, 20 §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:48, bet. 2014/15:KU2, rskr. 2014/15:19
Ändring, SFS 2017:748
Rubrik: Lag (2017:748) om ändring i vallagen (2005:837)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 3 §§, 5 kap. 2 a §, 14 kap. 16 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2018:28
Rubrik: Lag (2018:28) om ändring i vallagen (2005:837)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 1, 9, 16, 17, 20 §§, 3 kap. 7 §, 4 kap. 23 §, 5 kap. 8 §, 7 kap. 4, 5 §§, 9 kap. 7 §, 14 kap. 22, 23, 25 §§, 15 kap. 5, 6, 7, 8, 9, 13 §§; ny 15 kap. 16 §
Ikraft: 2018-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:38, bet. 2017/18:KU18, rskr. 2017/18:139
Ändring, SFS 2018:823
Rubrik: Lag (2018:823) om ändring i vallagen (2005:837)
Omfattning: ändr. 15 kap. 10, 16 §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1969
Rubrik: Lag (2018:1969) om ändring i vallagen (2005:837)
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §, 8 kap. 2 §, 13 kap. 8 §; ny 14 kap. 2 a §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:286, bet. 2018/19:KU12, rskr. 2018/19:35
Ändring, SFS 2019:923
Rubrik: Lag (2019:923) om ändring i vallagen (2005:837)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 3, 4 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15 §§, 4 kap. 1, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 19 §§, 5 kap. 2 a §, 6 kap. 8 §, 7 kap. 6, 12 §§, 8 kap. 2 §, 10 kap. 2 §, 14 kap. 1, 6, 8, 13, 15, 21, 22, 27, 28, 29 §§, 15 kap. 3, 10, 11, 13 §§, rubr. närmast före 4 kap. 5 §, 14 kap. 26 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2021:1328
Rubrik: Lag (2021:1328) om ändring i vallagen (2005:837)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 5 §§, 7 kap. 3 §, 8 kap. 2, 4 §§, rubr. närmast före 8 kap. 1 §; ny 8 kap. 2 a §
Ikraft: 2022-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:52, bet. 2021/22:KU6, rskr. 2021/22:114