Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:626 · Visa fulltext
Förordning (2005:626) om klimatrapportering
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2005-08-01
Förarbeten: EUTL49/2004 s1, EUTL55/2005 s57, EUTL386/2004 s1
CELEX-nr: 32004D0280, 32005D0166, 32004R2216
Upphävd: 2014-12-29
Ändring, SFS 2008:1200
Rubrik: Förordning (2008:1200) om ändring i förordningen (2005:626) om klimatrapportering
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2010:151
Rubrik: Förordning (2010:151) om ändring i förordningen (2005:626) om klimatrapportering
Omfattning: ändr. 6, 7, 10, 12 §§
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2010:1195
Rubrik: Förordning (2010:1195) om ändring i förordningen (2005:626) om klimatrapportering
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2010-12-21
Ändring, SFS 2014:1434
Omfattning: upph.