Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:59 · Visa fulltext
Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2005-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:13, bet. 2004/05:LU5, rskr. 2004/05:161, EGTL372/1985 s31, EGTL144/1997 s19, EGTL271/2002 s16
CELEX-nr: 31985L0577, 31997L0007, 32002L0065
Ändring, SFS 2008:508
Rubrik: Lag (2008:508) om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §, 3 kap 6 §, 4 kap 4 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Ändring, SFS 2009:1087
Rubrik: Lag (2009:1087) om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)
Omfattning: ny 2 kap. 4 a §
Ikraft: 2009-12-27
Förarbeten: Prop. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18, EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2010:761
Rubrik: Lag (2010:761) om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372
Ändring, SFS 2010:1854
Rubrik: Lag (2010:1854) om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)
Omfattning: ändr. 2 kap. 16 §, 4 kap. 10 §; nya 3 kap. 13 §, 4 kap. 9 a §, rubr. närmast före 3 kap. 13 §, 4 kap. 9 a §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:242, bet. 2010/11:CU5, rskr. 2010/11:80, EUTL133/2008 s66
CELEX-nr: 32008L0048
Ändring, SFS 2011:918
Rubrik: Lag (2011:918) om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 4 kap. 2 §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:85, bet. 2010/11:CU25, rskr. 2010/11:298
Ändring, SFS 2012:68
Rubrik: Lag (2012:68) om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2, 11 §§
Ikraft: 2012-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:28, bet. 2011/12:CU8, rskr. 2011/12:126, EGTL271/2002 s16
CELEX-nr: 32002L0065
Ändring, SFS 2014:14
Rubrik: Lag (2014:14) om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)
Omfattning: upph. 2 kap., 4 kap., 5 kap.; nuvarande 1 kap. 3 § betecknas 1 kap. 4 §; ändr. författningsrubr., 1 kap. 1, 2 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12 §§, rubr. till. 3 kap., rubr. närmast före nuvarande 1 kap. 3 § sättas närmast före 1 kap. 4 §; nytt 2 kap., nya 1 kap. 3 §, 3 kap. 14 §, rubr. närmast före 1 kap. 3 §, 3 kap. 14 §
Ikraft: 2014-06-13 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:15, bet. 2013/14:CU7, rskr. 2013/14:118, EUTL304/2011 s64
CELEX-nr: 32011L0083
Ändring, SFS 2014:221
Rubrik: Lag (2014:221) om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 8 §§, rubr. närmast före 3 kap. 4 §; ny 3 kap. 4 a §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:71, bet. 2013/14:CU23, rskr. 2013/14:202
Ändring, SFS 2016:1028
Rubrik: Lag (2016:1028) om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:3
Ändring, SFS 2018:774
Rubrik: Lag (2018:774) om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
Omfattning: upph. 3 kap. 4 a §; ändr. 3 kap. 1, 8 §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:247, bet. 2017/18:SfU30, rskr. 2017/18:347
Ändring, SFS 2018:1321
Rubrik: Lag (2018:1321) om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 3, 4, 5, 8 §§, 3 kap. 1, 3, 4, 8 §§, rubr. närmast före 2 kap. 3 §; nya 2 kap. 3 a §, 3 kap. 4 a §, rubr. ärmast före 2 kap. 3 a, 4 §§
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:129, bet. 2017/18:CU36, rskr. 2017/18:404
Ändring, SFS 2018:1338
Rubrik: Lag (2018:1338) om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2018-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:225, bet. 2017/18:CU29, rskr. 2017/18:373
Ändring, SFS 2020:169
Rubrik: Lag (2020:169) om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 2, 3, 4, 5, 10, 11, 15 §§; nya 2 kap. 2 a, 15 a §§
Ikraft: 2020-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:63, bet. 2019/20:CU19, rskr. 2019/20:193, direktiv 2011/83/EU
Ändring, SFS 2022:655
Rubrik: Lag (2022:655) om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 15 §§, 3 kap. 6 §; nya 1 kap. 5 §, 2 kap. 1 a, 2 b, 13 a, 14 a §§, rubr. närmast före 1 kap. 5 §
Ikraft: 2022-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:174, bet. 2021/22:CU19, rskr. 2021/22:308, direktiv (EU) 2019/2161
Ändring, SFS 2022:1756
Rubrik: Lag (2022:1756) om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
Omfattning: ändr. 3 kap. 7 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:7, bet. 2022/23:FiU14, rskr. 2022/23:45