Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:59 · Visa fulltext
Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2005-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:13, bet. 2004/05:LU5, rskr. 2004/05:161, EGTL372/1985 s31, EGTL144/1997 s19, EGTL271/2002 s16
CELEX-nr: 31985L0577, 31997L0007, 32002L0065
Ändring, SFS 2008:508
Rubrik: Lag (2008:508) om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §, 3 kap 6 §, 4 kap 4 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Ändring, SFS 2009:1087
Rubrik: Lag (2009:1087) om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)
Omfattning: ny 2 kap. 4 a §
Ikraft: 2009-12-27
Förarbeten: Prop. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18, EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2010:761
Rubrik: Lag (2010:761) om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372
Ändring, SFS 2010:1854
Rubrik: Lag (2010:1854) om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)
Omfattning: ändr. 2 kap. 16 §, 4 kap. 10 §; nya 3 kap. 13 §, 4 kap. 9 a §, rubr. närmast före 3 kap. 13 §, 4 kap. 9 a §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:242, bet. 2010/11:CU5, rskr. 2010/11:80, EUTL133/2008 s66
CELEX-nr: 32008L0048
Ändring, SFS 2011:918
Rubrik: Lag (2011:918) om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 4 kap. 2 §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:85, bet. 2010/11:CU25, rskr. 2010/11:298
Ändring, SFS 2012:68
Rubrik: Lag (2012:68) om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2, 11 §§
Ikraft: 2012-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:28, bet. 2011/12:CU8, rskr. 2011/12:126, EGTL271/2002 s16
CELEX-nr: 32002L0065
Ändring, SFS 2014:14
Rubrik: Lag (2014:14) om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)
Omfattning: upph. 2 kap., 4 kap., 5 kap.; nuvarande 1 kap. 3 § betecknas 1 kap. 4 §; ändr. författningsrubr., 1 kap. 1, 2 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12 §§, rubr. till. 3 kap., rubr. närmast före nuvarande 1 kap. 3 § sättas närmast före 1 kap. 4 §; nytt 2 kap., nya 1 kap. 3 §, 3 kap. 14 §, rubr. närmast före 1 kap. 3 §, 3 kap. 14 §
Ikraft: 2014-06-13 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:15, bet. 2013/14:CU7, rskr. 2013/14:118, EUTL304/2011 s64
CELEX-nr: 32011L0083
Ändring, SFS 2014:221
Rubrik: Lag (2014:221) om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 8 §§, rubr. närmast före 3 kap. 4 §; ny 3 kap. 4 a §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:71, bet. 2013/14:CU23, rskr. 2013/14:202
Ändring, SFS 2016:1028
Rubrik: Lag (2016:1028) om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:3
Ändring, SFS 2018:774
Rubrik: Lag (2018:774) om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
Omfattning: upph. 3 kap. 4 a §; ändr. 3 kap. 1, 8 §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:247, bet. 2017/18:SfU30, rskr. 2017/18:347
Ändring, SFS 2018:1321
Rubrik: Lag (2018:1321) om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 3, 4, 5, 8 §§, 3 kap. 1, 3, 4, 8 §§, rubr. närmast före 2 kap. 3 §; nya 2 kap. 3 a §, 3 kap. 4 a §, rubr. ärmast före 2 kap. 3 a, 4 §§
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:129, bet. 2017/18:CU36, rskr. 2017/18:404
Ändring, SFS 2018:1338
Rubrik: Lag (2018:1338) om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2018-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:225, bet. 2017/18:CU29, rskr. 2017/18:373
Ändring, SFS 2020:169
Rubrik: Lag (2020:169) om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 2, 3, 4, 5, 10, 11, 15 §§; nya 2 kap. 2 a, 15 a §§
Ikraft: 2020-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:63, bet. 2019/20:CU19, rskr. 2019/20:193, direktiv 2011/83/EU