Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:551 · Visa fulltext
Aktiebolagslag (2005:551)
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:85, bet. 2004/05:LU23, rskr. 2004/05:291
Ändring, SFS 2005:812
Rubrik: Lag (2005:812) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 2, 7 §§, 25 kap 46 §; nytt 32 kap
Förarbeten: Prop. 2004/05:178, bet. 2005/06:LU4, rskr. 2005/06:32
Ändring, SFS 2005:836
Rubrik: Lag (2005:836) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: upph. 11 kap 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 11 kap 12 §; ändr. 19 kap 35 §, 29 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 2004/05:158, bet. 2005/06:FiU9, rskr. 2005/06:44, EUTL345/2003 s64
CELEX-nr: 32003L0071
Ändring, SFS 2006:373
Rubrik: Lag (2006:373) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 9 kap 46 §, 10 kap 18 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:55, bet. 2005/06:KU27, rskr. 2005/06:227
Ändring, SFS 2006:399
Rubrik: Lag (2006:399) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 9 kap 17 §, 10 kap 10 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:97, bet. 2005/06:LU25, rskr. 2005/06:230
Ändring, SFS 2006:457
Rubrik: Lag (2006:457) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 4 kap 27 §, 29 kap 1 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:140, bet. 2005/06:LU29, rskr. 2005/06:276, EUTL142/2004 s12, EUTL186/2005 s3
CELEX-nr: 32004L0025, 32004R0809
Ändring, SFS 2006:486
Rubrik: Lag (2006:486) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: nuvarande 30 kap 2 § betecknas 30 kap 3 §; ändr. 1 kap 13 §, 27 kap 1, 3, 4, 9 §§, 28 kap 5 §, den nya 30 kap 3 §, 31 kap 2 §, rubr. närmast före 27 kap 9 §, 28 kap 5 §; nya 27 kap 1 a §, 4 a §§, 30 kap 2 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:135, bet. 2005/06:LU37, rskr. 2005/06:329
Ändring, SFS 2006:562
Rubrik: Lag (2006:562) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 7 kap 11, 25 §§; nya 7 kap 61, 62 §§, 8 kap 23 a, 51, 52, 53, 54 §§, rubr. närmast före 7 kap 61, 62 §§, 8 kap 23 a, 51 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:186, bet. 2005/06:LU31, rskr. 2005/06:326
Ändring, SFS 2006:742
Rubrik: Lag (2006:742) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 20 kap 26 §, 23 kap 22 §, 24 kap 24 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2006:877
Rubrik: Lag (2006:877) om ändring i akiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 9 kap 13, 14 §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330
Ändring, SFS 2007:317
Rubrik: Lag (2007:317) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 1 kap 3, 9 §§, 2 kap 5, 15 §§, 3 kap 1 §, 6 kap 7 §, 7 kap 26 §, 11 kap 5, 8, 11 §§, 13 kap 4, 5, 10, 33, 35, 36 §§, 14 kap 4, 5, 12, 26, 28, 29 §§, 15 kap 4, 5, 12, 31, 33, 34 §§, 16 kap 1, 4 §§, 19 kap 5, 28, 34, 35, 36 §§, 20 kap 8, 10, 11, 12, 24, 25 §§, 22 kap 12, 23, 24, 25, 26 §§, 23 kap 17, 33 §§, 24 kap 19 §, 25 kap 13, 23, 40 §§, 27 kap 8 §, 30 kap 1 §, 32 kap 7 §, rubr. närmast före 11 kap 11 §, 16 kap 7 §, 32 kap 7 §; nya 1 kap 12 a §, 4 kap 46, 47, 48, 49, 50 §§, rubr. närmast före 1 kap 12 a §, 4 kap 46 §
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:70, bet. 2006/07:CU24, rskr. 2006/07:159, EGTL243/2002 s1
CELEX-nr: 32002R1606
Ändring, SFS 2007:373
Rubrik: Lag (2007:373) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 7 kap 3, 23, 24 §§, 23 kap 10 §, 24 kap 12 §, 26 kap 2 §; nya 7 kap 54 a, 63, 64, 65, 66, 67 §§, rubr. närmast före 7 kap 54 a, 63, 64 §§
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:65, bet. 2006/07:FiU17, rskr. 2006/07:187, EUTL390/2004 s38
CELEX-nr: 32004L0109
Ändring, SFS 2007:566
Rubrik: Lag (2007:566) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 1 kap 8 §, 2 kap 29 §, 4 kap 47 §, 7 kap 54 a, 61, 62, 63, 64 §§, 8 kap 51 §, 9 kap 13 §, 13 kap 4, 5 §§, 14 kap 5 §, 15 kap 5 §, 19 kap 13, 14, 32, 36 §§, 20 kap 10 §, 22 kap 2 §, rubr. närmast före 19 kap 32, 35 §§
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Ändring, SFS 2007:1466
Rubrik: Lag (2007:1466) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 27 kap 1 a §
Ikraft: 2008-03-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:35, bet. 2007/08:FiU9, rskr. 2007/08:120
Ändring, SFS 2008:12
Rubrik: Lag (2008:12) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: nuvarande 23 kap 36 § betecknas 23 kap 52 §, rubr. närmast före nuvarande 23 kap 36 sätts närmast före 23 kap 52 §; ändr. 1 kap 9 §, 7 kap 51 §, 20 kap 26 §, 23 kap 15, 22, 25 §§, den nya 23 kap 52 §, 24 kap 24 §, 31 kap 2, 8 §§; nya 23 kap 21 a, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 §§, 31 kap 5 a §, rubr. närmast före 23 kap 36, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 §§
Ikraft: 2008-02-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:15, bet. 2007/08:CU4, rskr. 2007/08:121
Ändring, SFS 2008:14
Rubrik: Lag (2008:14) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 8 kap 2, 43 §§
Ikraft: 2008-02-15
Förarbeten: Prop. 2007/08:20, bet. 2007/08:AU3, rskr. 2007/08:122
Ändring, SFS 2008:88
Rubrik: Lag (2008:88) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 30 kap 2 §
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138
Ändring, SFS 2008:603
Rubrik: Lag (2008:603) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 23 kap 21 §, 24 kap 23 §
Ikraft: 2008-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237
Ändring, SFS 2008:805
Rubrik: Lag (2008:805) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 23 kap 2, 17, 26 §§, 24 kap 2, 19, 28 §§
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:155, bet. 2008/09:CU3, rskr. 2008/09:2
Ändring, SFS 2008:1238
Rubrik: Lag (2008:1238) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 23 kap 11, 40 §§, 24 kap 13 §
Ikraft: 2008-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:56, bet. 2008/09:CU9, rskr. 2008/09:97, EUTL300/2007 s47
CELEX-nr: 32007L0063
Ändring, SFS 2009:37
Rubrik: Lag (2009:37) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 4 kap. 46, 49, 50 §§, 9 kap. 31, 38 §§, 13 kap. 42 §
Ikraft: 2009-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:71, bet. 2008/09:CU11, rskr. 2008/09:161, EUTL224/2006 s1
CELEX-nr: 32006L0046
Ändring, SFS 2009:76
Rubrik: Lag (2009:76) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 9 kap. 42, 43 §§, 29 kap. 2 §
Ikraft: 2009-03-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163, EUTL309/2005 s15
CELEX-nr: 32005L0060
Ändring, SFS 2009:511
Rubrik: Lag (2009:511) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 9 kap. 46 §, 10 kap. 18 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:565
Rubrik: Lag (2009:565 ) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 9 kap. 19, 22, 36 §§, 19 kap. 5 §, rubr. närmast före 9 kap. 22 §; nya 8 kap. 49 a, 49 b, 50 a §§, 9 kap. 6 a, 6 b, 21 a, 23 a §§, rubr. närmast före 8 kap. 49 a, 50 a §§
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:135, bet. 2008/09:CU28, rskr. 2008/09:265, EUTL157/2006 s87
CELEX-nr: 32006L0043
Ändring, SFS 2009:713
Rubrik: Lag (2009:713) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 23 kap. 41 §
Ikraft: 2009-07-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:180, bet. 2008/09:FiU38, rskr. 2008/09:298
Ändring, SFS 2010:89
Rubrik: Lag (2010:89) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §
Ikraft: 2010-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:61, bet. 2009/10:CU12, rskr. 2009/10:188
Ändring, SFS 2010:834
Rubrik: Lag (2010:834) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §, 3 kap. 1 §, 7 kap. 34 §, 9 kap. 1, 8, 13, 14, 21, 25, 42, 44 §§, 23 kap. 8, 25, 48 §§, 24 kap. 10, 27 §§, 25 kap. 33 §, 29 kap. 2 §, 32 kap. 3 §, rubr. närmast före 9 kap. 1 §; nya 1 kap. 12 b §, 9 kap. 1 a, 9 a §§, rubr. närmast före 1 kap. 12 b §
Ikraft: 2010-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368, EGTL222/1978 s11, EUTL164/2009 s42, EGTL193/1983 s1
CELEX-nr: 31978L0660, 32009L0049, 31983L0349
Ändring, SFS 2010:1295
Rubrik: Lag (2010:1295) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 21 kap. 6 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1509
Rubrik: Lag (2010:1509) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 23 kap. 50 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39
Ändring, SFS 2010:1516
Rubrik: Lag (2010:1516) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: upph. 7 kap. 62 §, rubr. närmast före 7 kap. 62 §; ändr. 7 kap. 3, 4, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 48, 49, 56, 63 §§, 9 kap. 19 §, 12 kap. 8 §, 13 kap. 9 §, 14 kap. 11 §, 15 kap. 11 §, 18 kap. 7 §, 19 kap. 25 §, 20 kap. 15 §, 22 kap. 28 §, 23 kap. 16, 36, 43 §§, 24 kap. 18 §, 25 kap. 6 §, rubr. närmast före 7 kap. 4 §; nya 7 kap. 4 a, 55 a, 56 a, 56 b, 56 c, 68 §§, 12 kap. 14 §, 13 kap. 39 a §, 14 kap. 46 a §, 15 kap. 41 a §, 18 kap. 14 §, 20 kap. 37 §, 23 kap. 53 §, 24 kap. 31 §, 25 kap. 52 §, rubr. närmast före 7 kap. 4 a, 55 a, 56 a, 56 b, 56 c, 68 §§, 12 kap. 14 §, 13 kap. 39 a §, 14 kap. 46 a §, 15 kap. 41 a §, 18 kap. 14 §, 20 kap. 37 §, 23 kap. 53 §, 24 kap. 31 §, 25 kap. 52 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:247, bet. 2010/11:CU7, rskr. 2010/11:40, EUTL184/2007 s17
CELEX-nr: 32007L0036
Ändring, SFS 2010:1977
Rubrik: Lag (2010:1977) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 25 kap. 24, 25 §§
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2010:2071
Rubrik: Lag (2010:2071) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 1 kap. 12 a §, 25 kap. 37 §, 27 kap. 1 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62, EGTL243/2002 s1
CELEX-nr: 32002R1606
Ändring, SFS 2011:204
Rubrik: Lag (2011:204) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 21 kap. 2 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:40, bet. 2010/11:KU14, rskr. 2010/11:177
Ändring, SFS 2011:899
Rubrik: Lag (2011:899) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 8 kap. 16 §, 22 kap. 8 §, 25 kap. 42, 44 §§, 31 kap. 3 §, rubr. närmast före 8 kap. 16 §
Ikraft: 2011-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:119, bet. 2010/11:JuU24, rskr. 2010/11:301
Ändring, SFS 2011:1046
Rubrik: Lag (2011:1046) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 2 kap. 19 §, 13 kap. 8 §, 23 kap. 9, 10, 16 §§, 24 kap. 12, 17, 18 §§; nya 24 kap. 18 a, 18 b §§, rubr. närmast före 24 kap. 18 b §
Ikraft: 2011-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:147, bet. 2011/12:CU2, rskr. 2011/12:5, EUTL259/2009 s14
CELEX-nr: 32009L0109
Ändring, SFS 2011:1417
Rubrik: Lag (2011:1417) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 9 kap. 34 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2012:303
Rubrik: Lag (2012:303) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 9 kap. 42 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:79, bet. 2011/12:JuU23, rskr. 2011/12:222
Ändring, SFS 2012:380
Rubrik: Lag (2012:380) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 29 kap. 1 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:129, bet. 2011/12:FiU49, rskr. 2011/12:239, EUTL327/2010 s1, EUTL186/2005 s3
CELEX-nr: 32010L0073, 32004R0809
Ändring, SFS 2013:143
Rubrik: Lag (2013:143) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ny 25 kap. 20 a §, rubr. närmast före 25 kap. 20 a §
Ikraft: 2013-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:65, bet. 2012/13:CU16, rskr. 2012/13:175
Ändring, SFS 2013:218
Rubrik: Lag (2013:218) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 9 kap. 13, 15, 16, 26 §§
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190
Ändring, SFS 2013:442
Rubrik: Lag (2013:442) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: upph. 30 kap. 2 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235
Ändring, SFS 2013:576
Rubrik: Lag (2013:576) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 5 kap. 6 §, 6 kap. 2 §, 21 kap. 4, 7 §§, rubr. närmast före 21 kap. 4, 7 §§
Ikraft: 2013-07-22
Förarbeten: Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292
Ändring, SFS 2013:737
Rubrik: Lag (2013:737) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: upph. 31 kap. 4 §, rubr. närmast före 31 kap. 4 §; ändr. 7 kap. 17 §, 9 kap. 8, 9, 9 a, 25, 26, 27, 47 §§, 10 kap. 22 §, 31 kap. 2, 8 §§, rubr. närmast före 9 kap. 25 §
Ikraft: 2013-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:166, bet. 2012/13:CU22, rskr. 2013/14:1
Ändring, SFS 2014:313
Rubrik: Lag (2014:313) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 9 kap. 42 §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:121, bet. 2013/14:JuU25, rskr. 2013/14:253
Ändring, SFS 2014:539
Rubrik: Lag (2014:539) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: upph. 8 kap. 6, 7 §§, 31 kap. 1 §; rubr. närmast före 8 kap. 6, 7 §§; ändr. 2 kap. 1 §, 6 kap. 6 §, 7 kap. 48 §, 8 kap. 9, 17, 30, 37, 49 §§, 9 kap. 15 §, 13 kap. 13 §, 14 kap. 15 §, 15 kap. 15 §, 20 kap. 1, 7, 13, 17, 25 §§, 25 kap. 30 §, 31 kap. 2 §, rubr. närmast före 13 kap. 13 §, 14 kap. 15 §, 15 kap. 15 §; nya 8 kap. 46 a, 46 b §§, 20 kap. 10 a, 10 b §§, rubr. närmast före 8 kap. 46 a, 46 b §§
Ikraft: 2014-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Ändring, SFS 2014:602
Rubrik: Lag (2014:602) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 9 kap. 44 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:848
Rubrik: Lag (2014:848) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 8 kap. 11, 31 §§
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341
Ändring, SFS 2015:719
Rubrik: Lag (2015:719) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 27 kap. 1 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38
Ändring, SFS 2015:824
Rubrik: Lag (2015:824) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 9 kap. 31 §, 12 kap. 1, 4 §§, 22 kap. 27 §, 25 kap. 37 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36
Ändring, SFS 2015:1030
Rubrik: Lag (2015:1030) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 7 kap. 20, 55 a §§, 17 kap. 2 §; nya 25 kap. 4 a, 10 a §§
Ikraft: 2016-02-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117, direktiv 2014/59/EU
Ändring, SFS 2016:60
Rubrik: Lag (2016:60) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 1 kap. 9, 10 §§, 4 kap. 30, 39, 40, 41, 49 §§, 5 kap. 4, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 §§, 6 kap. 10 §, 11 kap. 5, 8 §§, 12 kap. 10 §, 13 kap. 18 §, 14 kap. 36 §, 15 kap. 37 §, 20 kap. 21 §, 22 kap. 4, 14, 20, 21 §§, 30 kap. 1 §, rubr. närmast före 1 kap. 10 §; nya 1 kap. 10 a, 10 b §§, 5 kap. 12 a §
Ikraft: 2016-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ändring, SFS 2016:219
Rubrik: Lag (2016:219) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 31 kap. 2 §
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2016:431
Rubrik: Lag (2016:431) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: upph. 8 kap. 50 a §, 9 kap. 6 a, 6 b §§, rubr. närmast före 8 kap. 50 a §; ändr. 2 kap. 5 §, 8 kap. 49 a, 49 b §§, 9 kap. 3, 9, 19, 21, 21 a, 29, 38, 47 §§, 27 kap. 6 §, rubr. närmast före 9 kap. 19 §; nya 9 kap. 1 b, 6 a, 16 a, 22 a, 28 a, 31 a, 35 a §§, rubr. närmast före 9 kap. 1 b, 16 a §§
Ikraft: 2016-06-17 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:162, bet. 2015/16:CU21, rskr. 2015/16:236, direktiv 2006/43/EG
Ändring, SFS 2016:643
Rubrik: Lag (2016:643) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 1 kap. 13 §, rubr. närmast före 1 kap. 13 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253
Ändring, SFS 2016:719
Rubrik: Lag (2016:719) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 8 kap. 45 §
Ikraft: 2016-07-03
Förarbeten: Prop. 2015/16:120, bet. 2015/16:FiU36, rskr. 2015/16:272
Ändring, SFS 2016:955
Rubrik: Lag (2016:955) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 9 kap. 31, 38 §§
Ikraft: 2016-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:193, bet. 2016/17:CU2, rskr. 2016/17:25, direktiv 2013/34/EU
Ändring, SFS 2016:1340
Rubrik: Lag (2016:1340) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 8 kap. 49 b §, 9 kap. 6 a §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103
Ändring, SFS 2017:484
Rubrik: Lag (2017:484) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 25 kap. 50 §
Ikraft: 2017-06-26
Förarbeten: Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260
Ändring, SFS 2017:649
Rubrik: Lag (2017:649) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 9 kap. 42 §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341
Ändring, SFS 2018:1682
Rubrik: Lag (2018:1682 ) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 1, 11 §§, 6 kap. 2 §, 9 kap. 29, 38 §§, 23 kap. 7, 28, 38, 42 §§, 24 kap. 8 §, 26 kap. 3, 7 §§, 27 kap. 7 §, 28 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 31 kap. 2 §, 32 kap. 17 §, rubr. närmast före 27 kap. 7 §, 28 kap. 1, 3, 4, 5 §§, 32 kap. 17 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2018:284
Rubrik: Lag (2018:284) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 5 kap. 4 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232
Ändring, SFS 2018:1398
Rubrik: Lag (2018:1398) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 25 kap. 4 a, 10 a §§
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:137, bet. 20 17/18:FiU47, rskr. 2017/18:438, direktiv 2014/59/EU
Ändring, SFS 2019:288
Rubrik: Lag (2019:288) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: upph. 8 kap. 52 §; ändr. 1 kap. 1 §, 7 kap. 49, 56 b, 61 §§, 8 kap. 51, 53 §§, rubr. närmast före 7 kap. 61 §, 8 kap. 51 §; nya 16 a kap., 7 kap. 62 §, 8 kap. 52, 53 a, 53 b §§
Ikraft: 2019-06-10 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:56, bet. 2018/19:CU16, rskr. 2018/19:213, direktiv 2007/36/EG
Ändring, SFS 2019:418
Rubrik: Lag (2019:418) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 19 kap. 35 §, 29 kap. 1 §
Ikraft: 2019-07-21
Förarbeten: Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. 2018/19:237
Ändring, SFS 2019:759
Rubrik: Lag (2019:759) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 27 kap. 1 §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27
Ändring, SFS 2019:920
Rubrik: Lag (2019:920) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 9 kap. 46 §, 10 kap. 18 §, 21 kap. 2 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2019:1249
Rubrik: Lag (2019:1249) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 29 kap. 2 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:14, bet. 2019/20:FiU28, rskr. 2019/20:76
Ändring, SFS 2019:1264
Rubrik: Lag (2019:1264) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:21, bet. 2019/20:CU5, rskr. 2019/20:78
Ändring, SFS 2020:613
Rubrik: Lag (2020:613) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 5 kap. 15 §, 7 kap. 28 §, 8 kap. 36, 37 §§, 13 kap. 28, 42 §§, 14 kap. 44, 49 §§, 15 kap. 27, 44 §§, 16 a kap. 4 §, 31 kap. 2 §; nya 7 kap. 69, 70, 71 §§, 16 kap. 5 a §, 27 kap. 6 a §, rubr. närmast före 7 kap. 69, 71 §§, 27 kap. 6 a §
Ikraft: 2020-09-03
Förarbeten: Prop. 2019/20:116, bet. 2019/20:CU21, rskr. 2019/20:328, direktiv 2007/36/EG
Ändring, SFS 2020:985
Rubrik: Lag (2020:985) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: upph. 22 kap. 11 §; nuvarande 10 kap. 23 § betecknas 10 kap. 26 §; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 5 §, 4 kap. 44 §, 9 kap. 7, 9 §§, 10 kap. 7, 21, 22, den nya 26 §§, 12 kap. 1, 4 §§, 13 kap. 4, 5 §§, 14 kap. 5, 6, 32 §§, 15 kap. 5, 6 §§, 17 kap. 1, 2 §§, 20 kap. 35, 36 §§, 22 kap. 5, 6, 7, 15, 27, 28 §§, rubr. till 20 kap., rubr. närmast före 14 kap. 32 §, rubr. närmast efter 20 kap. 34 §; nya 9 kap. 9 b §, 10 kap. 23, 24, 25, 27, 28 §§, rubr. närmast före 10 kap. 21, 22, 24, 25, 26, 27 §§
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:194, bet. 2020/21:CU3, rskr. 2020/21:51
Ändring, SFS 2020:1105
Rubrik: Lag (2020:1105) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ny 9 kap. 35 b §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:34, bet. 2020/21:CU4, rskr. 2020/21:97
Ändring, SFS 2021:543
Rubrik: Lag (2021:543) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 29 kap. 14 §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:148, bet. 2020/21:CU19, rskr. 2020/21:318
Ändring, SFS 2022:990
Rubrik: Lag (2022:990) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 25 kap. 16 §, 27 kap. 2 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375
Ändring, SFS 2022:1647
Rubrik: Lag (2022:1647) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: upph. 23 kap. 21 a, 50 §§, 31 kap. 5 a §, rubr. närmast före 23 kap. 50, 51 §§; nuvarande 23 kap. 51, 52, 53 §§, 24 kap. 30, 31 §§ betecknas 23 kap. 55, 56, 57 §§, 24 kap. 61, 62 §§; ändr. 1 kap. 9 §, 7 kap. 40, 51 §§, 8 kap. 2, 43 §§, 16 a kap. 4 §, 17 kap. 1 §, 23 kap. 15, 16, 20, 25, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, de nya 55, 56, 57 §§, 24 kap. 1, 2, 5, 8, 13, 17, 22, 23, 27, 28, de nya 61, 62 §§, 29 kap. 2 §, 31 kap. 2 §, rubr. till 23, 24 kap., rubr. närmast före 23 kap. 15, 16, 36, 47, 48 §§, 24 kap. 17 §, rubr. närmast före nuvarande 23 kap. 52, 53 §§, 24 kap. 30, 31 §§ sätts närmast före 23 kap. 56, 57 §§, 24 kap. 61, 62 §§; nya 24 a kap., 7 kap. 48 a §, 23 kap. 15 a, 36 a, 36 b, 36 c, 39 a, 39 b, 40 a, 41 a, 42 a, 43 a, 45 a, 45 b, 45 c, 45 d, 45 e, 48 a, 50, 51, 52, 53, 54 §§, 24 kap. 17 a §, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 §§, 32 kap. 12 a §, rubr. närmast före de nya 23 kap. 15 a, 36 a, 36 b, 36 c, 39, 41 a, 50, 51, 55 §§, rubr. närmast efter 24 kap., rubr. närmast före de nya 24 kap. 17 a, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 60 §§, 32 kap. 12 a §
Ikraft: 2023-01-31
Förarbeten: Prop. 2021/22:286, bet. 2022/23:CU3, rskr. 2022/23:37
Ändring, SFS 2023:343
Rubrik: Lag (2023:343) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 9 kap. 35 §; ny 9 kap. 34 a §
Ikraft: 2023-06-22 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:88, bet. 2022/23:CU19, rskr. 2022/23:196, direktiv (EU) 2021/2101
Ändring, SFS 2023:774
Rubrik: Lag (2023:774) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Omfattning: ändr. 7 kap. 15, 24, 48 §§
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:139, bet. 2023/24:CU5, rskr. 2023/24:36