Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:531 · Visa fulltext
Förordning (2005:531) om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen
Departement: Näringsdepartementet RST
Ikraft: 2005-07-01
Upphävd: 2015-11-01
Ändring, SFS 2006:276
Rubrik: Förordning (2006:276) om ändring i förordningen (2005:531) om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen
Omfattning: ändr. 5, 10 §§
Ikraft: 2006-05-02
Ändring, SFS 2006:1459
Rubrik: Förordning (2006:1459) om ändring i förordningen (2005:531) om avgift för färd på Svinestundsförbindelsen
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2007-01-02
Ändring, SFS 2007:307
Rubrik: Förordning (2007:307) om ändring i förordningen (2005:531) om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen
Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2007-06-01
Ändring, SFS 2008:1289
Rubrik: Förordning (2008:1289) om ändring i förordningen (2005:531) om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen
Omfattning: ändr. 2, 9, 10 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2013:885
Rubrik: Förordning (2013:885) om ändring i förordningen (2005:531) om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2014-01-02
Ändring, SFS 2014:1541
Rubrik: Förordning (2014:1541) om ändring i förordningen (2005:531) om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2015-01-02
Ändring, SFS 2014:1567
Rubrik: Förordning (2014:1567) om ändring i förordningen (2005:531) om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen
Omfattning: upph. 10 §; ändr. 9, 11 §§
Ikraft: 2015-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:572
Rubrik: Förordning (2015:572) om upphävande av förordningen (2005:531) om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen
Omfattning: upph.
Ikraft: 2015-11-01 överg.best.