Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:500 · Visa fulltext
Lag (2005:500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:115, bet. 2004/05:JuU34, rskr. 2004/05:287, EUTL196/2003 s45
CELEX-nr: 32003F0577
Ändring, SFS 2007:280
Rubrik: Lag (2007:280) om ändring i lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut
Omfattning: ändr. 3 kap 19 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:34, bet. 2006/07:CU15, rskr. 2006/07:128
Ändring, SFS 2011:424
Rubrik: Lag (2011:424) om ändring i lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §, 3 kap. 19 §, rubr. närmast före 2 kap.; ny 2 kap. 3 a §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:43, bet. 2010/11:JuU16, rskr. 2010/11:186
Ändring, SFS 2015:86
Rubrik: Lag (2015:86) om ändring i lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:25, bet. 2014/15:JuU9, rskr. 2014/15:102
Ändring, SFS 2017:1009
Rubrik: Lag (2017:1009) om ändring i lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut
Omfattning: ny 1 kap. 1 a §
Ikraft: 2017-12-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28
Ändring, SFS 2020:971
Rubrik: Lag (2020:971) om ändring i lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 kap. 1 a §, 2 kap. 5 §, 3 kap. 11, 19 §§
Ikraft: 2020-12-19
Förarbeten: Prop. 2019/20:198, bet. 2020/21:JuU9, rskr. 2020/21:56
Ändring, SFS 2022:323
Rubrik: Lag (2022:323) om ändring i lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 §, 3 kap. 5, 6, 7, 10, 12, 14, 17 §§, rubr. 2 kap., rubr. närmast före 2 kap. 1 §; ny 2 kap. 3 b §
Ikraft: 2022-06-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:119, bet. 2021/22:JuU15, rskr. 2021/22:243