Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:429 · Visa fulltext
Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:136, bet. 2004/05:LU26, rskr. 2004/05:269
Ändring, SFS 2016:1241
Rubrik: Lag (2016:1241) om ändring i lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:17, bet. 2016/17:SfU6, rskr. 2016/17:78, direktiv 2013/32/EU