Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:426 · Visa fulltext
Lag (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:134, bet. 2004/05:TU12, rskr. 2004/05:266, EGTL302/2000 s57
CELEX-nr: 32000L0079
Ändring, SFS 2008:300
Rubrik: Lag (2008:300) om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:62, bet. 2007/08:AU8, rskr. 2007/08:195
Ändring, SFS 2010:1571
Rubrik: Lag (2010:1571) om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget
Omfattning: ändr. 6, 7, 8 §§; ny 13 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59
Ändring, SFS 2013:613
Rubrik: Lag (2013:613) om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget
Omfattning: ändr. 7, 10 §§; nya 10 a, 10 b, 10 c, 10 d §§
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:143, bet. 2012/13:AU:11, rskr. 2012/13:284
Ändring, SFS 2014:740
Rubrik: Lag (2014:740) om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262