Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:405 · Visa fulltext
Lag (2005:405) om försäkringsförmedling
Departement: Finansdepartementet FPM
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:133, bet. 2004/05:FiU26, rskr. 2004/05:255, EGTL9/2003 s3
CELEX-nr: 32002L0092
Upphävd: 2018-10-01
Ändring, SFS 2007:565
Rubrik: Lag (2007:565) om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 5 kap 1, 4, 5 §§, 8 kap 6, 13 §§
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Ändring, SFS 2008:510
Rubrik: Lag (2008:510) om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling
Omfattning: ändr. 6 kap 8 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Ändring, SFS 2009:75
Rubrik: Lag (2009:75) om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §, 8 kap. 1, 10 §§
Ikraft: 2009-03-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163, EUTL309/2005 s15
CELEX-nr: 32005L0060
Ändring, SFS 2009:363
Rubrik: Lag (2009:363) om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling
Omfattning: ändr. 1 kap. 10 §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225, EGTL9/2003 s3
CELEX-nr: 32002L0092
Ändring, SFS 2010:2070
Rubrik: Lag (2010:2070) om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling
Omfattning: ändr. 1 kap. 10 §, 2 kap. 2, 4 §§, 3 kap. 3 §, 8 kap. 13 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Ändring, SFS 2011:833
Rubrik: Lag (2011:833) om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling
Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:109, bet. 2010/11:FiU41, rskr. 2010/11:296
Ändring, SFS 2013:575
Rubrik: Lag (2013:575) om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §
Ikraft: 2013-07-22
Förarbeten: Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292
Ändring, SFS 2014:488
Rubrik: Lag (2014:488) om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling
Omfattning: ändr. 7 kap. 7 §; ny 7 kap. 4 a §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:161, bet. 2013/14:FiU31, rskr. 2013/14:275
Ändring, SFS 2014:555
Rubrik: Lag (2014:555) om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling
Omfattning: ny 5 kap. 9 §, rubr. närmast före 5 kap. 9 §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Ändring, SFS 2017:648
Rubrik: Lag (2017:648) om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling
Omfattning: ändr. 8 kap. 1, 12, 13, 15, 16, 17, 18 §§, 10 kap. 1 §, rubr. närmast före 8 kap. 1, 12, 15 §§; nya 8 kap. 1 a, 1 b, 1 c §§, 13 a, 13 b, 13 c §§, rubr. närmast före 8 kap. 13 c §
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2017:693
Rubrik: Lag (2017:693) om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 5 kap. 1, 4, 5 §§, 8 kap. 6 §
Ikraft: 2018-01-03
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Ändring, SFS 2018:1219
Omfattning: upph.