Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:253 · Visa fulltext
Lag (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna
Departement: Justitiedepartementet L3
Ikraft: 2005-08-05
Förarbeten: Prop. 2004/05:78, bet. 2004/05:LU22, rskr. 2004/05:192
Ändring, SFS 2005:586
Rubrik: Förordning (2005:586) om ikraftträdande av lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna och viss följdlagstiftning
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2005:880
Rubrik: Lag (2005:880) om ändring i lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Bet. 2005/06:LU2, rskr. 2005/06:23
Ändring, SFS 2006:82
Rubrik: Lag (2006:82) om ändring i lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:48, bet. 2005/06:LU16, rskr. 2005/06:158
Ändring, SFS 2007:442
Rubrik: Lag (2007:442) i lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:106, bet. 2006/07:CU26, rskr. 2006/07:160, EGTL12/2001 s1
CELEX-nr: 32001R0044
Ändring, SFS 2014:930
Rubrik: Lag (2014:930) om ändring i lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 2015-01-10 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380