Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:248 · Visa fulltext
Lag (2005:248) om skatteavtal mellan Sverige och Polen
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2005-12-31
Förarbeten: Prop. 2004/05:121, bet. 2004/05:SkU29, rskr. 2004/05:224
Ändring, SFS 2005:782
Rubrik: Förordning (2005:782) om ikraftträdande av lagen (2005:248) om skatteavtal mellan Sverige och Polen
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2011:1414
Rubrik: Lag (2011:1414) om ändring i lagen (2005:248) om skatteavtal mellan Sverige och Polen
Omfattning: upph. 3 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29