Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:225 · Visa fulltext
Lag (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:64, bet. 2004/05:JuU23, rskr. 2004/05:183
Ändring, SFS 2006:861
Rubrik: Lag (2006:861) om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott
Omfattning: ändr. 5, 7 §§
Ikraft: 2006-10-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:161, bet. 2005/06:KU35, rskr. 2005/06:336
Ändring, SFS 2009:509
Rubrik: Lag (2009:509) om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott
Omfattning: ändr. 5, 7 §§
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2010:673
Rubrik: Lag (2010:673) om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott
Omfattning: ändr. 5, 7 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Ändring, SFS 2014:651
Rubrik: Lag (2014:651) om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott
Omfattning: ändr. 1, 5, 7 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2016:548
Rubrik: Lag (2016:548) om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:68, bet. 2015/16:JuU11, rskr. 2015/16:232
Ändring, SFS 2018:819
Rubrik: Lag (2018:819) om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2019:918
Rubrik: Lag (2019:918) om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48