Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:209 · Visa fulltext
Förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2005-08-13
Förarbeten: EUTL37/2003 s24, EUTL345/2003 s106, EGTL196/1967 s1, EUTL152/2004 s1, EGTL200/1999 s1, EUTL168/2004 s35
CELEX-nr: 32002L0096, 32003L0108, 31967L0548, 32004L0073, 31999L0045, 32004L0066
Upphävd: 2014-10-15
Ändring, SFS 2008:641
Rubrik: Förordning (2008:641) om ändring i förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter
Omfattning: ändr. 9, 10, 20, 27 §§, rubr. närmast före 9 §; ny 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Ikraft: 2008-07-15
Ändring, SFS 2008:835
Rubrik: Förordning (2008:835) om ändring i förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter
Omfattning: nuvarande 8 § betecknas 7 a §; ändr. 6, 7, nya 7 a §§; nya 8, 19 a §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: EUTL266/2006 s1
CELEX-nr: 32006L0066
Ändring, SFS 2009:1212
Rubrik: Förordning (2009:1212) om ändring i förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter
Omfattning: ändr. 4, 11, 19 §§
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: EUTL37/2003 s24, EUTL345/2008 s68, EGT196/1967 s1, EUTL36/2009 s15, EGTL200/1999 s1, EUTL353/2008 s1,
CELEX-nr: 32002L0096, 32008L0112, 31967L0548, 32009L0006, 31999L0045, 32008R1272
Ändring, SFS 2010:78
Rubrik: Förordning (2010:78) om ändring i förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2010-03-31
Ändring, SFS 2011:40
Rubrik: Förordning (2011:40) om ändring i förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2011-03-01
Ändring, SFS 2011:1001
Rubrik: Förordning (2011:1001) om ändring i förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter
Omfattning: ändr. 4, 5, 21 §§
Ikraft: 2011-10-18
Förarbeten: EUTL37/2003 s24, EUTL345/2008 s68, EGT196/1967 s1, EUTL11/2009 s6, EGTL200/1999 s1, EUTL353/2008 s1
CELEX-nr: 32002L0096, 32008L0112, 31967L0548, 32009L0002, 31999L0045, 32008R1272
Ändring, SFS 2014:1075
Omfattning: upph.