Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:205 · Visa fulltext
Förordning (2005:205) om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Ikraft: 2005-05-15 överg.best.
Förarbeten: EGTC37/2001 s3
CELEX-nr: 32001Y0203
Ändring, SFS 2006:1059
Rubrik: Förordning (2006:1059) om ändring i förordningen (2005:205) om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet
Omfattning: ändr. 2, 5, 8, 11, 13 §§
Ikraft: 2006-08-15
Ändring, SFS 2006:1399
Rubrik: Förordning (2006:1399) om ändring i förordningen (2005:205) om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet
Omfattning: upph. 13 §, rubr. närmast före 12 §; ändr. 12, 16, 17 §§
Ikraft: 2007-01-01