Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:1248 · Visa fulltext
Lag (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:16, bet. 2005/06:TU6, rskr. 2005/06:134, EGTL283/2001 s33, EUTL236/2003 s586
CELEX-nr: 32001L0077, 12003TN02/12/A
Ändring, SFS 2008:1383
Rubrik: Lag (2008:1383) om ändring i lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel
Omfattning: ändr. 5, 7, 8 §§
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Ändring, SFS 2010:1572
Rubrik: Lag (2010:1572) om ändring i lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel
Omfattning: ny 9 §, rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59
Ändring, SFS 2011:325
Rubrik: Lag (2011:325) om ändring i lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-05-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:51, bet. 2010/11:MJU9, rskr. 2010/11:194
Ändring, SFS 2014:537
Rubrik: Lag (2014:537) om ändring i lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:181, bet. 2013/14:TU13, rskr. 2013/14:301
Ändring, SFS 2016:877
Rubrik: Lag (2016:877) om ändring i lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-10-18
Förarbeten: Prop. 2015/16:185, bet. 2016/17:MJU3, rskr. 2016/17:1