Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:1057 · Visa fulltext
Förordning (2005:1057) om internationella förhållanden rörande finansiella företags insolvens
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: EGTL110/2001 s28, EGTL125/2001 s15
CELEX-nr: 32001L0017, 32001L0024
Ändring, SFS 2007:340
Rubrik: Förordning (2007:340) om ändring i förordningen (2005:1057) om internationella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens
Omfattning: ny 3 a §
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2011:1485
Rubrik: Förordning (2011:1485) om ändring i förordningen (2005:1057) om internationella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2015:1037
Rubrik: Förordning (2015:1037) om ändring i förordningen (2005:1057) om internationella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2016-02-01
Förarbeten: direktiv 2014/59/EU