Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:1056 · Visa fulltext
Förordning (2005:1056) om kungörande och registrering av vissa insolvensförfaranden
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: EGTL160/2000 s1
CELEX-nr: 32000R1346
Upphävd: 2017-06-26
Ändring, SFS 2011:1484
Rubrik: Förordning (2011:1484) om ändring i förordningen (2005:1056) om kungörande och registrering av vissa insolvensförfaranden
Omfattning: ändr. 5
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2012:23
Rubrik: Förordning (2012:23) om ändring i förordningen (2005:1056) om kungörande och registrering av vissa insolvensförfaranden
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2012-08-01
Förarbeten: Jfr prop. 2011/12:1, utg.omr. 18, bet. 2011/12:CU1, rskr. 2011/12:90
Ändring, SFS 2016:1348
Rubrik: Förordning (2016:1348) om ändring i förordningen (2005:1056) om kungörande och registrering av vissa insolvensförfaranden
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103
Ändring, SFS 2017:485
Omfattning: upph.