Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:104 · Visa fulltext
Försäkringsavtalslag (2005:104)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:150, bet. 2004/05:LU4, rskr. 2004/05:160
Ändring, SFS 2005:954
Rubrik: Lag (2005:954) om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)
Omfattning: ändr. p 2; ny p 10 i övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 2005/06:174, bet. 2005/06:LU1, rskr. 2005/06:22
Ändring, SFS 2006:357
Rubrik: Lag (2006:357) om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)
Omfattning: ändr. 12 kap 1 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:64, bet. 2005/06:SoU16, rskr. 2005/06:219
Ändring, SFS 2006:464
Rubrik: Lag (2006:464) om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)
Omfattning: ändr. 14 kap 7 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:99, bet. 2005/06:LU27, rskr. 2005/06:309
Ändring, SFS 2007:123
Rubrik: Lag (2007:123) om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)
Omfattning: ändr. 11 kap 5 §
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:26, bet. 2006/07:FiU14, rskr. 2006/07:108
Ändring, SFS 2008:509
Rubrik: Lag (2008:509) om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)
Omfattning: ändr. 2 kap 9 §, 8 kap 3 §, 10 kap 10, 12 §§
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Ändring, SFS 2010:1292
Rubrik: Lag (2010:1292) om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)
Omfattning: ändr. 15 kap. 3, 5 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:2069
Rubrik: Lag (2010:2069) om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)
Omfattning: ändr. 10 kap. 1 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Ändring, SFS 2011:12
Rubrik: Lag (2011:12) om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)
Omfattning: ändr. 8 kap. 19 §, 11 kap. 3 §; nya 7 kap. 1 a §, 11 kap. 1 a §, 16 kap. 1 a §, 19 kap. 10 a §, 20 kap. 7 a §, rubr. närmast före 7 kap. 1 a §, 11 kap. 1 a §, 16 kap. 1 a §, 19 kap. 10 a §, 20 kap. 7 a §
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:241, bet. 2010/11:CU4, rskr. 2010/11:128
Ändring, SFS 2013:1092
Rubrik: Lag (2013:1092) om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)
Omfattning: ändr. 7 kap. 4 §, 8 kap. 16, 19, 20 §§, 10 kap. 7 §, 15 kap. 2 §, 16 kap. 5 §, 17 kap. 9 §, 19 kap. 7, 9 §§, 20 kap. 5 §, rubr. närmast före 7 kap. 4 §, 16 kap. 5 §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:168, bet. 2013/14:CU4, rskr. 2013/14:31
Ändring, SFS 2015:718
Rubrik: Lag (2015:718) om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)
Omfattning: ändr. 10 kap. 1 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:9, bet. 2014/16:FiU7, rskr. 2015/16:38
Ändring, SFS 2016:218
Rubrik: Lag (2016:218) om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)
Omfattning: ändr. 8 kap. 3 §, 10 kap. 12 §
Ikraft: 2016-09-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2020:659
Rubrik: Lag (2020:659) om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)
Omfattning: ändr. 10 kap. 1 §
Ikraft: 2020-08-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:148, bet. 2019/20:FiU41, rskr. 2019/20:342
Ändring, SFS 2022:643
Rubrik: Lag (2022:643) om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2007:123; ny p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2007:123
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:74, bet. 2021/22:FiU36, rskr. 2021/22:304