Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:787 · Visa fulltext
Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2005-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:164, bet. 2005/06:SkU3, rskr. 2005/06:12
Upphävd: 2017-07-01
Ändring, SFS 2011:903
Rubrik: Lag (2011:903) om ändring i lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
Omfattning: ny 1 a §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:129, bet. 2010/11:JuU15, rskr. 2010/11:302
Ändring, SFS 2013:338
Rubrik: Lag (2013:338) om ändring i lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
Omfattning: ändr. 1 a, 7, 15, 19, 21 §§, rubr. närmast före 15 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:73, bet. 2012/13:JuU19, rskr. 2012/13:206
Ändring, SFS 2014:680
Rubrik: Lag (2014:680) om ändring i lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
Omfattning: ändr. 8, 26 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2016:279
Rubrik: Lag (2016:279) om ändring i lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
Omfattning: ändr. 23, 28 §§
Ikraft: 2016-05-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2017:447
Omfattning: upph.