Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:73 · Visa fulltext
Lag (2005:73) om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2005-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:41, bet. 2004/05:JuU10, rskr. 2004/05:159
Ändring, SFS 2011:1413
Rubrik: Lag (2011:1413) om ändring i lagen (2005:73) om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29