Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:531 · Visa fulltext
Förordning (2005:531) om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen
Departement: Näringsdepartementet RST
Ikraft: 2005-07-01
Upphävd: 2015-11-01
Ändring, SFS 2006:276
Rubrik: Förordning (2006:276) om ändring i förordningen (2005:531) om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen
Omfattning: ändr. 5, 10 §§
Ikraft: 2006-05-02
Ändring, SFS 2006:1459
Rubrik: Förordning (2006:1459) om ändring i förordningen (2005:531) om avgift för färd på Svinestundsförbindelsen
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2007-01-02
Ändring, SFS 2007:307
Rubrik: Förordning (2007:307) om ändring i förordningen (2005:531) om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen
Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2007-06-01
Ändring, SFS 2008:1289
Rubrik: Förordning (2008:1289) om ändring i förordningen (2005:531) om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen
Omfattning: ändr. 2, 9, 10 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2013:885
Rubrik: Förordning (2013:885) om ändring i förordningen (2005:531) om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2014-01-02
Ändring, SFS 2014:1541
Rubrik: Förordning (2014:1541) om ändring i förordningen (2005:531) om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2015-01-02
Ändring, SFS 2014:1567
Rubrik: Förordning (2014:1567) om ändring i förordningen (2005:531) om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen
Omfattning: upph. 10 §; ändr. 9, 11 §§
Ikraft: 2015-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:572
Rubrik: Förordning (2015:572) om upphävande av förordningen (2005:531) om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen
Omfattning: upph.
Ikraft: 2015-11-01 överg.best.