Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:500 · Visa fulltext
Lag (2005:500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:115, bet. 2004/05:JuU34, rskr. 2004/05:287, EUTL196/2003 s45
CELEX-nr: 32003F0577
Ändring, SFS 2007:280
Rubrik: Lag (2007:280) om ändring i lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut
Omfattning: ändr. 3 kap 19 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:34, bet. 2006/07:CU15, rskr. 2006/07:128
Ändring, SFS 2011:424
Rubrik: Lag (2011:424) om ändring i lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §, 3 kap. 19 §, rubr. närmast före 2 kap.; ny 2 kap. 3 a §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:43, bet. 2010/11:JuU16, rskr. 2010/11:186
Ändring, SFS 2015:86
Rubrik: Lag (2015:86) om ändring i lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:25, bet. 2014/15:JuU9, rskr. 2014/15:102
Ändring, SFS 2017:1009
Rubrik: Lag (2017:1009) om ändring i lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut
Omfattning: ny 1 kap. 1 a §
Ikraft: 2017-12-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28
Ändring, SFS 2020:971
Rubrik: Lag (2020:971) om ändring i lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 kap. 1 a §, 2 kap. 5 §, 3 kap. 11, 19 §§
Ikraft: 2020-12-19
Förarbeten: Prop. 2019/20:198, bet. 2020/21:JuU9, rskr. 2020/21:56