Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:321 · Visa fulltext
Lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:77, bet. 2004/05:JuU32, rskr. 2004/05:238
Ändring, SFS 2009:100
Rubrik: Lag (2009:100) om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Omfattning: ändr. 2, 6, 9, 10, 13 §§; nya 9 a, 9 b §§
Ikraft: 2009-04-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:78, bet. 2008/09:JuU18, rskr. 2008/09:173
Ändring, SFS 2010:1975
Rubrik: Lag (2010:1975) om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2014:107
Rubrik: Lag (2014:107) om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2014-04-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:68, bet. 2013/14:JuU21, rskr. 2013/14:161
Ändring, SFS 2014:626
Rubrik: Lag (2014:626) om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Omfattning: ändr. 6, 8, 9, 10 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:55
Rubrik: Lag (2015:55) om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 6 §; ny 8 a §
Ikraft: 2015-04-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:254, bet. 2014/15:JuU6, rskr. 2014/15:101
Ändring, SFS 2018:820
Rubrik: Lag (2018:820) om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1706
Rubrik: Lag (2018:1706) om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Omfattning: ändr. 8 a §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10