Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:321 · Visa fulltext
Lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:77, bet. 2004/05:JuU32, rskr. 2004/05:238
Ändring, SFS 2009:100
Rubrik: Lag (2009:100) om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Omfattning: ändr. 2, 6, 9, 10, 13 §§; nya 9 a, 9 b §§
Ikraft: 2009-04-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:78, bet. 2008/09:JuU18, rskr. 2008/09:173
Ändring, SFS 2010:1975
Rubrik: Lag (2010:1975) om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2014:107
Rubrik: Lag (2014:107) om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2014-04-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:68, bet. 2013/14:JuU21, rskr. 2013/14:161
Ändring, SFS 2014:626
Rubrik: Lag (2014:626) om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Omfattning: ändr. 6, 8, 9, 10 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:55
Rubrik: Lag (2015:55) om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 6 §; ny 8 a §
Ikraft: 2015-04-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:254, bet. 2014/15:JuU6, rskr. 2014/15:101
Ändring, SFS 2018:820
Rubrik: Lag (2018:820) om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1706
Rubrik: Lag (2018:1706) om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Omfattning: ändr. 8 a §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10