Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:225 · Visa fulltext
Lag (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:64, bet. 2004/05:JuU23, rskr. 2004/05:183
Ändring, SFS 2006:861
Rubrik: Lag (2006:861) om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott
Omfattning: ändr. 5, 7 §§
Ikraft: 2006-10-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:161, bet. 2005/06:KU35, rskr. 2005/06:336
Ändring, SFS 2009:509
Rubrik: Lag (2009:509) om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott
Omfattning: ändr. 5, 7 §§
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2010:673
Rubrik: Lag (2010:673) om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott
Omfattning: ändr. 5, 7 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Ändring, SFS 2014:651
Rubrik: Lag (2014:651) om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott
Omfattning: ändr. 1, 5, 7 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2016:548
Rubrik: Lag (2016:548) om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:68, bet. 2015/16:JuU11, rskr. 2015/16:232
Ändring, SFS 2018:819
Rubrik: Lag (2018:819) om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2019:918
Rubrik: Lag (2019:918) om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48