Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:1089 · Visa fulltext
Förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet JÄM
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2005/06:4, bet. 2005/06:KrU6, rskr. 2005/06:99
Ändring, SFS 2007:1138
Rubrik: Förordning (2007:1138) om ändring i förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering
Omfattning: ändr. 2, 3, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25 §§; nya 9 a, 27 §§, rubr. närmast före 27 §
Ikraft: 2008-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1726
Rubrik: Förordning (2010:1726) om ändring i förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering
Omfattning: ändr. 13, 13, 21, 24 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2014:71
Rubrik: Förordning (2014:71) om ändring i förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering
Omfattning: ändr. 10, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27 §§
Ikraft: 2014-04-01
Ändring, SFS 2017:938
Rubrik: Förordning (2017:938) om ändring i förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering
Omfattning: ändr. 10, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27 §§
Ikraft: 2018-01-01