Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:865 · Visa fulltext
Förordning (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL325/1988 s55, EGTL274/1998 s1 EGTL370/1985 s1, EGTL370/1985 s8
CELEX-nr: 31988L0599, 31998R2135, 31985R3820, 31985R3821
Ändring, SFS 2005:18
Rubrik: Förordning (2005:18) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: ändr. 7 kap 6 §
Ikraft: 2005-04-01
Ändring, SFS 2005:637
Rubrik: Förordning (2005:637) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Ikraft: 2005-08-05
Ändring, SFS 2006:15
Rubrik: Förordning (2006:15) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Ikraft: 2006-02-01
Ändring, SFS 2007:216
Rubrik: Förordning (2007:216) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: nuvarande 7 kap 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§ betecknas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 2, 3 §§, 6 kap 1 §, 7 kap 2 §, de nya 7 kap 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§, 8 kap 1, 2, 3 §§, 9 kap 4, 5, 7, 9 §§, 10 kap 1, 5 §§; nya 7 kap 3, 4, 13 §§
Ikraft: 2007-05-23
Förarbeten: EUTL102/2006 s35, EUTL102/2006 s1, EGTL370/1985 s8
CELEX-nr: 32006L0022, 32006R0561, 31985R3821
Ändring, SFS 2007:306
Rubrik: Förordning (2007:306) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: ändr. 7 kap 7, 8 §§
Ikraft: 2007-06-19
Ändring, SFS 2008:55
Rubrik: Förordning (2008:55) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: ändr. 7 kap 8 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: EUTL102/2006 s35
CELEX-nr: 32006L0022
Ändring, SFS 2008:731
Rubrik: Förordning (2008:731) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: upph. 3 kap 1 §; ändr. 3 kap 2 §
Ikraft: 2008-09-10
Ändring, SFS 2008:1288
Rubrik: Förordning (2008:1288) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: upph. 10 kap 3 §; ändr. 2 kap 3 §, 3 kap 2 §, 4 kap 1, 2, 3 §§, 5 kap 1, 7, 10, 11, 12 §§, 7 kap 2, 6, 10 §§, 8 kap 1, 2, 3 §§, 10 kap 2, 4, 5 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:918
Rubrik: Förordning (2009:918) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: upph. 3 kap; ändr. 10 kap. 2 §
Ikraft: 2009-09-10
Ändring, SFS 2009:1102
Rubrik: Förordning (2009:1102) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: ändr. 7 kap. 3, 9 §§, 9 kap. 4 §
Ikraft: 2009-12-31
Förarbeten: EUTL21/2009 s39
CELEX-nr: 32009L0004
Ändring, SFS 2009:1374
Rubrik: Förordning (2009:1374) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: nuvarande 9 kap. 10 §, 10 kap. 2, 4, 5 §§ betecknas 9 kap. 11 §, 10 kap. 11, 12, 13 §§; ändr. 9 kap. 5 §, de nya 9 kap. 11 §, 10 kap. 11, 13 §§, rubr. till 9 kap.; nya 9 kap. 10 §, 10 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 10 kap. 2, 3, 5, 10 §§
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:224
Rubrik: Förordning (2010:224) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: ändr. 9 kap. 5, 9, 10 §§
Ikraft: 2010-06-04
Ändring, SFS 2010:1117
Rubrik: Förordning (2010:1117) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §, 9 kap. 7 §; rubr. närmast efter 10 kap. 1, 2, 4 §§ sätts närmast före 10 kap. 11, 12, 13 §§
Ikraft: 2010-11-01
Ändring, SFS 2010:1620
Rubrik: Förordning (2010:1620) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: upph. 9 kap. 8 §, 10 kap. 4 §; nuvarande 9 kap. 9, 10, 11 §§, 10 kap. 11, 12, 13 §§ betecknas 9 kap. 8, 9, 10 §§, 10 kap. 14, 15, 16 §§; ändr. 7 kap. 1, 2 §§, 8 kap. 2 §, 9 kap. 5, 6, 7 §§, 10 kap. 2, 3, 5 §§, de nya 9 kap. 8, 9, 10 §§, 10 kap. 16 §, rubr. närmast före 10 kap. 11, 12, 13 §§ sätts närmast före 10 kap. 14, 15, 16 §§; nya 8 kap. 2 a §, 9 kap. 11 §, 10 kap. 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 10 kap. 11 §, bil.
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2010:2003
Rubrik: Förordning (2010:2003) om ändring i förordningen (2010:1620) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: ändr. ingressen till 2010:1620
Ändring, SFS 2011:816
Rubrik: Förordning (2011:816) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32008R0765
Ändring, SFS 2011:1023
Rubrik: Förordning (2011:1023) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 5 kap. 2 §
Ikraft: 2011-11-01
Ändring, SFS 2014:1273
Rubrik: Förordning (2014:1273) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 9 §§, 7 kap. 1, 6 §§, 8 kap. 2 §, 10 kap. 5, 8, 14, 16 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2014:1489
Rubrik: Förordning (2014:1489) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 2 §, 4 kap. 2, 3 §§, 9 kap. 5, 7, 8 §§, 10 kap. 16 §, bil.
Ikraft: 2015-03-02 överg.best.
Ändring, SFS 2015:35
Rubrik: Förordning (2015:35) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare m.m.
Omfattning: ändr. 10 kap. 5, 6, 8 §§
Ikraft: 2015-03-01
Ändring, SFS 2016:1106
Rubrik: Förordning (2016:1106) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: upph. 2 kap. 1 §, 5 kap. 2 §; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 2, 3 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 5 kap. 1, 4, 5 7, 8, 9 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13 §§, 8 kap. 1, 3 §§, 9 kap. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 §§, 10 kap. 3, 16 §§, bil.; nya 4 kap. 7 §, 8 kap. 2 b §, 9 kap. 7 a §, rubr. närmast före 4 kap. 7 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:849
Rubrik: Förordning (2017:849) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: upph. bil.; ändr. 2 kap. 2 §, 9 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7 a, 8, 9 §§, 10 kap. 2, 3 §§; ny bil.
Ikraft: 2017-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1154
Rubrik: Förordning (2017:1154) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: ändr. 9 kap. 7, 11 §§, 10 kap. 3 §, bil.
Ikraft: 2018-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:623
Rubrik: Förordning (2018:623) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: ändr. 10 kap. 6, 14 §§
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2020:228
Rubrik: Förordning (2020:228) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft: 2020-04-14
Ändring, SFS 2021:310
Rubrik: Förordning (2021:310) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 3 §§, 8 kap. 1 §, 9 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7 a, 8, 9 §§, 10 kap. 5 §, bil.; ny 6 kap. 3 §
Ikraft: 2021-05-24 överg.best.
Ändring, SFS 2021:1303
Rubrik: Förordning (2021:1303) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: ändr. 7 kap. 8, 11, 12, 13 §§, 8 kap. 2, 3 §§, bil.; rubr. närmast före 7 kap. 4, 9 §§ sätts närmast före 7 kap. 6, 11 §§; nya 7 kap. 9 a, 14 §§, 8 kap. 4, 5 §§
Ikraft: 2022-02-02 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2006/22/EG