Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:675 · Visa fulltext
Förordning (2004:675) om omgivningsbuller
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2004-09-01
Förarbeten: EGTL189/2002 s12, EGTL257/1996 s26, EGTL156/203 s17
CELEX-nr: 32002L0049, 31996L0061, 32003L0035
Ändring, SFS 2004:1135
Rubrik: Förordning (2004:1135) om ändring i förordningen (2004:675) om omgivningsbuller
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2010:150
Rubrik: Förordning (2010:150) om ändring i förordningen (2004:675) om omgivningsbuller
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2011:39
Rubrik: Förordning (2011:39) om ändring i förordningen (2004:675) om omgivningsbuller
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2011-03-01
Ändring, SFS 2011:196
Rubrik: Förordning (2011:196) om ändring i förordningen (2004:675) om omgivningsbuller
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-04-19
Förarbeten: EUTL24/2008 s8, EUTL140/2009 s114, EGTL189/2002 s12, EUTL311/2008 s1
CELEX-nr: 32008L0001, 32009L0031, 32002L0049, 32008R1137
Ändring, SFS 2012:51
Rubrik: Förordning (2012:51) om ändring i förordningen (2004:675) om omgivningsbuller
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 18 §§; ny 8 a §
Ikraft: 2012-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:265
Rubrik: Förordning (2013:265) om ändring i förordningen (2004:675) om omgivningsbuller
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2013-06-18
Ändring, SFS 2016:1197
Rubrik: Förordning (2016:1197) om ändring i förordningen (2004:675) om omgivningsbuller
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2018:2109
Rubrik: Förordning (2018:2109) om ändring i förordningen (2004:675) om omgivningsbuller
Omfattning: ändr. 1, 12, 13 §§
Ikraft: 2019-01-11
Ändring, SFS 2019:64
Rubrik: Förordning (2019:64) om ändring i förordningen (2004:675) om omgivningsbuller
Omfattning: ändr. 2 §; ny 9 a §
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2020:11
Rubrik: Förordning (2020:11) om ändring i förordningen (2004:675) om omgivningsbuller
Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraft: 2020-02-15
Förarbeten: direktiv 2002/49/EG