Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:660 · Visa fulltext
Vattenförvaltningsförordning (2004:660)
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2004-08-01
Förarbeten: EGTL327/2000 s1
CELEX-nr: 32000L0060
Ändring, SFS 2007:770
Rubrik: Förordning (2007:770) om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §, 4 kap 3 §, 9 kap 1 §
Ikraft: 2007-11-29
Ändring, SFS 2008:219
Rubrik: Förordning (2008:219) om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 2 §§, 2 kap 3 §, 4 kap 7 §, 9 kap 2 §; nya 4 kap 6 a §, 8 kap 5 §
Ikraft: 2008-05-24
Förarbeten: EUTL64/2006 s37
CELEX-nr: 32006L0007
Ändring, SFS 2008:983
Rubrik: Förordning (2008:983) om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
Omfattning: ändr. 1 kap 3, 5 §§, 4 kap 5, 7, 8, 9 §§, 6 kap 5 §, bil. 1
Ikraft: 2008-12-20
Förarbeten: EUTL372/2006 s19, EGTL327/2000 s1
CELEX-nr: 32006L0118, 32000L0060
Ändring, SFS 2009:529
Rubrik: Förordning (2009:529) om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
Omfattning: ändr. 6 kap. 4, 7 §§
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2009:1108
Rubrik: Förordning (2009:1108) om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 3, 4 §§, 3 kap. 1, 2 §§, 4 kap. 2, 4, 8 §§, 7 kap. 1 §, 9 kap. 1 §, bil. 1; ny 8 kap. 6 §
Ikraft: 2009-12-07 överg.best.
Förarbeten: EUTL348/2008 s84, EGTL327/2000 s1, EUTL140/2009 s114, EUTL372/2006 s19, EUTL348/2008 s84
CELEX-nr: 32008L0105, 32000L0060, 32009L0031, 32006L0118
Ändring, SFS 2010:1099
Rubrik: Förordning (2010:1099) om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
Omfattning: ändr. 8 kap. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2010-10-01
Ändring, SFS 2011:634
Rubrik: Förordning (2011:634) om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 4 §, 4 kap. 8 §, 5 kap. 7 §, 6 kap. 4, 10 §§, 7 kap. 2 §, 9 kap. 1, 2, 3 §§, nya 4 kap. 8 a §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2015:516
Rubrik: Förordning (2015:516) om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 4 kap. 2, 4, 5, 8, 8 b, 13 §§, 6 kap. 2, 6 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 6 §, 9 kap. 2 §, bil. 1; nya 4 kap. 4 a §, 6 kap. 2 a §, 7 kap. 3 §, rubr. närmast före 4 kap. 2, 3, 4, 4 a, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2015-08-01
Förarbeten: direktiv 2008/105/EG
Ändring, SFS 2016:734
Rubrik: Förordning (2016:734) om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, bil. 1
Ikraft: 2016-07-08
Förarbeten: direktiv 2000/60/EG, direktiv 2006/118/EG
Ändring, SFS 2017:873
Rubrik: Förordning (2017:873) om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 3 §§; ny 2 kap. 3 a §
Ikraft: 2017-11-01
Ändring, SFS 2018:77
Rubrik: Förordning (2018:77) om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2018-03-01
Ändring, SFS 2018:2103
Rubrik: Förordning (2018:2103) om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
Omfattning: ändr. författningsrubr., nuvarande 4 kap. 12, 13 §§, betecknas 4 kap. 15, 16 §§, 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 2 §§, 4 kap. 3, 9, 10, 11, nya 15, 16 §§, 6 kap. 1, 2, 7 §§, rubr.till 1 kap., rubr. närmast före 4 kap. 9 §; nya 4 kap. 12, 13, 14 §§
Ikraft: 2019-01-11
Förarbeten: direktiv 2000/60/EG
Ändring, SFS 2024:135
Rubrik: Förordning (2024:135) om ändring i vattenförvaltningsförordningen (2004:660)
Omfattning: nuvarande 9 kap. 2, 3 §§ betecknas 9 kap. 3, 4 §§; ändr. 1 kap. 1, 3 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, de nya 9 kap. 3, 4 §§, rubr. närmast före nuvarande 9 kap. 3 § sätts före 9 kap. 4 §; nya 4 a kap., 9 kap. 2 §
Ikraft: 2024-04-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2020/2184