Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:629 · Visa fulltext
Lag (2004:629) om trängselskatt
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:145, bet. 2003/04:SkU35, rskr. 2003/04:265
Ändring, SFS 2004:1037
Rubrik: Lag (2004:1037) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
Omfattning: ändr. 5 §
Förarbeten: Prop. 2004/05:1, bet. 2004/05:FiU1, rskr. 2004/05:47
Ändring, SFS 2005:238
Rubrik: Förordning (2005:238) om ikraftträdande av bilagan till lagen (2004:629) om trängselskatt
Omfattning: ikrafttr. av 2004:629 vad avser bil.
Ikraft: 2006-01-03
Ändring, SFS 2005:547
Rubrik: Lag (2005:547) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
Omfattning: ändr. bil. p 1
Förarbeten: Prop. 2004/05:151, bet. 2004/05:SkU34, rskr. 2004/05:293
Ändring, SFS 2005:897
Rubrik: Lag (2005:897) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:21, bet. 2005/06:SkU8, rskr. 2005/06:77
Ändring, SFS 2006:241
Rubrik: Lag (2006:241) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2006-05-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167
Ändring, SFS 2006:334
Rubrik: Lag (2006:334) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2006-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:198, bet. 2005/06:SkU32, rskr. 2005/06:251
Ändring, SFS 2007:616
Rubrik: Lag (2007:616) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
Omfattning: upph. 7 §; ändr. 5, 6, 13, 14, 15, 19 §§; ny 3 a §, bil.
Ikraft: 2007-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:109, bet. 2006/07:SkU19, rskr. 2006/07:212
Ändring, SFS 2007:617
Rubrik: Lag (2007:617) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
Omfattning: utgår genom 2008:1042
Förarbeten: Prop. 2006/07:109, bet. 2006/07:SkU19, rskr. 2006/07:212
Ändring, SFS 2008:185
Rubrik: Lag (2008:185) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
Omfattning: upph. 13 §, rubr. närmast före 13 §; ändr. 2, 3 a, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 12, 15 §§; nya 14 a, 15 a, 15 b §§, rubr. närmast före 14 a, 15 a §§
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:52, bet. 2007/08:SkU23, rskr. 2007/08:154
Ändring, SFS 2008:1041
Rubrik: Lag (2008:1041) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:12, bet. 2008/09:SkU6, rskr. 2008/09:67
Ändring, SFS 2008:1042
Rubrik: Lag (2008:1042) om ändring i lagen (2007:617) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
Omfattning: ändr. 2007:617 utgår
Förarbeten: Prop. 2008/09:12, bet. 2008/09:SkU6, rskr. 2008/09:67
Ändring, SFS 2008:1381
Rubrik: Lag (2008:1381) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
Omfattning: ändr. 2, 3 a, 14 a, 15 b §§
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Ändring, SFS 2009:229
Rubrik: Lag (2009:229) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2009-04-29
Förarbeten: Prop. 2008/09:53, bet. 2008/09:TU9, rskr. 2008/09:188
Ändring, SFS 2009:843
Rubrik: Lag (2009:843) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:1023
Rubrik: Lag (2010:1023) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
Omfattning: nuvarande bil. betecknas bil. 1; ändr. 9, 10 §§; ny bil. 2
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:189, bet. 2009/10:SkU39, rskr. 2009/10:294
Ändring, SFS 2011:1259
Rubrik: Lag (2011:1259) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
Omfattning: ändr. 17 §; ny 3 b §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28
Ändring, SFS 2011:1490
Rubrik: Lag (2011:1490) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:133, bet. 2010/11:SkU34, rskr. 2010/11:297
Ändring, SFS 2012:221
Rubrik: Lag (2012:221) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2012-06-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195, EUTL300/2009 s51
CELEX-nr: 32009R1071
Ändring, SFS 2013:1067
Rubrik: Lag (2013:1067) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2015-09-07
Förarbeten: Prop. 2013/14:26, bet. 2013/14:SkU15, rskr. 2013/14:95
Ändring, SFS 2014:248
Rubrik: Lag (2014:248) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:76, bet. 2013/14:SkU24, rskr. 2013/14:186
Ändring, SFS 2014:1501
Rubrik: Lag (2014:1501) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
Omfattning: ändr. 4, 6, 8, 19 §§; nya 18 a, 18 b, 18 c §§, rubr. närmast före 18 a §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Ändring, SFS 2015:253
Rubrik: Förordning (2015:253) om ikraftträdande av lagen (2013:1067) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
Omfattning: ikrafttr. av 2013:1067
Ändring, SFS 2016:1007
Rubrik: Lag (2016:1007) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2018-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:139
Rubrik: Förordning (2018:139) om ikraftträdande av lagen (2016:1007) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
Omfattning: ikrafttr. av 2016:1007
Ändring, SFS 2018:200
Rubrik: Lag (2018:200) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:74, bet. 2017/18:SkU13, rskr. 2017/18:200
Ändring, SFS 2018:818
Rubrik: Lag (2018:818) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2020:120
Rubrik: Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2020-12-16 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:30, bet. 2019/20:SkU16, rskr. 2019/20:176
Ändring, SFS 2020:849
Rubrik: Förordning (2020:849) om ikraftträdande av lagen (2020:120) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
Omfattning: ikrafttr. av 2020:120
Ändring, SFS 2022:350
Rubrik: Lag (2022:350) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
Omfattning: ändr. 11, 14, 18 a §§; nya 9 a, 11 a, 22 a, 22 b, 22 c, 22 d §§, rubr. närmast före 9 a, 22 a §§
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:118, bet. 2021/22:TU10, rskr. 2021/22:230
Ändring, SFS 2022:463
Rubrik: Lag (2022:463) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2022-06-15
Förarbeten: Prop. 2021:22:166, bet. 2021/22:TU15, rskr. 2021/22:303
Ändring, SFS 2022:1232
Rubrik: Lag (2022:1232) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
Omfattning: ändr. 18 b §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:239, bet. 2021/22:TU18, rskr. 2021/22:450
Ändring, SFS 2023:395
Rubrik: Lag (2023:395) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
Omfattning: ändr. bil. 1
Förarbeten: Prop. 2022/23:80, bet. 2022/23:SkU19, rskr. 2022/23:202