Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:543 · Visa fulltext
Lag (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor
Departement: Finansdepartementet SFÖ
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:85, bet. 2003/04:KU23, rskr. 2003/04:257
Upphävd: 2019-06-01
Ändring, SFS 2004:860
Rubrik: Lag (2004:860) om ändring i lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2009:314
Rubrik: Lag (2009:314 ) om ändring i lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor
Omfattning: upph. 3, 6, 7 §§, rubr. närmast 3 §; ändr. 1, 2, 5, 8 §§, rubr. närmast före 5 §; nya rubr. närmast före 8, 9 §§
Ikraft: 2009-06-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:123, bet. 2008/09:KU22, rskr. 2008/09:223
Ändring, SFS 2010:1042
Rubrik: Lag (2010:1042) om ändring i lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Ändring, SFS 2019:212
Omfattning: upph.