Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:526 · Visa fulltext
Järnvägsförordning (2004:526)
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL237/1991 s25, EGTL75/2001 s1, EUTL236/2003 s53, EGTL143/1995 s70, EGTL75/2001 s26, EGTL235/1996 s6, EUTL284/2003 s1, EGTL75/2001 s29, EGTL289/2002 s30, EGTL110/2001 s1, EGTL199/1993 s84, EGTL228/1996 s1
CELEX-nr: 31991L0440, 32001L0012, 12003TN02/01/A, 31995L0018, 32001L0013, 31996L0048, 32003R1882, 32001L0014, 32002D0844, 32001L0016, 31993L0038, 31996D1692
Ändring, SFS 2005:28
Rubrik: Förordning (2005:28) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: ändr. p 6 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2005-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:121
Rubrik: Förordning (2007:121) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §; ny 4 kap 1 a §
Ikraft: 2007-04-30 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5, rskr. 2005/06:308, EGTL199/1993 s84, EUTL236/2003 s53, EGTL235/1996 s6, EGTL228/1996 s1, EGTL110/2001 s1
CELEX-nr: 31993L0038, 12003TN02/01/A, 31996L0048, 31996D1692, 32001L0016
Ändring, SFS 2007:453
Rubrik: Förordning (2007:453) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: upph. 2 kap 12 §, 6 kap 11 §; ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 1, 4, 8, 11, 13, 14 §§, 3 kap 1 §, 5 kap 10 §, 6 kap 7 §; nya 1 kap 1 a §, 2 kap 14 a, 14 b, 14 c, 16, 17 §§, 3 kap 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§, 5 kap 1 a §, 6 kap 8 a §, rubr. närmast före 2 kap 14 a, 14 b, 16 §§, 3 kap 1, 7, 12 §§, 6 kap 8 §; omtryck
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL220/2004 s16, EUTL220/2004 s40, EUTL220/2004 s58
CELEX-nr: 32004L0049, 32004L0050, 32004L0051
Ändring, SFS 2008:1287
Rubrik: Förordning (2008:1287) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 4 §§, 2 kap 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14 a, 14 b, 14 c, 15, 16, 17 §§, 3 kap 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12 §§, 5 kap 1 a, 4, 8, 9, 10 §§, 6 kap 1, 9, 10, 12 §§; nya 2 kap 1 a, 3 a, 3 b, 3 c §§, 3 kap 11 a §, 6 kap 12 a §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: EUTL220/2004 s16
CELEX-nr: 32004L0049
Ändring, SFS 2009:692
Rubrik: Förordning (2009:692) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 4 kap. 1, 1 a §§, 5 kap. 10 §; nya 4 kap. 1 b §, 6 kap. 1 a, 8 b §§, bil., rubr. närmast före 6 kap. 1 a, 8 b §§
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2008/09:176, bet. 2008/09:TU18, rskr. 2008/09:293, EGTL199/1993 s84, EUTL236/2003 s53, EGTL235/1996 s6, EGTL228/1996 s1, EGTL110/2001 s1
CELEX-nr: 31993L0038, 12003TN02/01/A, 31996L0048, 31996D1692, 32001L0016
Ändring, SFS 2010:149
Rubrik: Förordning (2010:149) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §, 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 a, 8 b, 13 §§
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2010:288
Rubrik: Förordning (2010:288) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: ny 4 kap. 6 §
Ikraft: 2010-05-05 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1181
Rubrik: Förordning (2010:1181) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 a, 3 b §§
Ikraft: 2010-12-15
Förarbeten: EUTL313/2009 s65
CELEX-nr: 32009L0149
Ändring, SFS 2010:1605
Rubrik: Förordning (2010:1605) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: ny 6 kap. 2 a §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: EUTL315/2007 s14, EUTL108/2009 s4
CELEX-nr: 32007R1371, 32009R0352
Ändring, SFS 2010:1834
Rubrik: Förordning (2010:1834) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: upph. 4 kap. 2 §; ändr. 6 kap. 8 b §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2010:1917
Rubrik: Förordning (2010:1917) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: ändr. 5 kap. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: EGTL75/2001 s29, EUTL315/2007 s44
CELEX-nr: 32001L0014, 32007L0058
Ändring, SFS 2011:104
Rubrik: Förordning (2011:104) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: upph. 4 kap. 1, 1 a, 4, 5, 6 §§, bil.; ändr. 4 kap. 1 b §
Ikraft: 2011-03-01
Ändring, SFS 2011:394
Rubrik: Förordning (2011:394) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 6, 15 §§
Ikraft: 2011-05-01
Förarbeten: EUTL191/2008 s1, EGTL1999/1993 s84, EGTL228/1996 s1
CELEX-nr: 31993L0016, 32008L0057, 31996D1692
Ändring, SFS 2011:827
Rubrik: Förordning (2011:827) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: EUTL1999/1993 s84, EUTL191/2008 s1, EGTL228/1996 s1
CELEX-nr: 31993L0016, 32008L0057, 31996D1692
Ändring, SFS 2011:1117
Rubrik: Förordning (2011:1117) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: upph. 4 kap. 3 §, 6 kap. 1 a, 8 b §§, rubr. närmast före 2 kap. 14 b §, 6 kap. 1 a, 8 b §§; nuvarande 2 kap. 14 a, 14 c, 16, 17 §§ betecknas 2 kap. 14 c, 14 d, 26, 27 §§; ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 1, 4, 5, 11, 13, 14 b, nya 14 c, nya 14 d, 26 §§, 6 kap. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13 §§; rubr. närmast före 2 kap. 14 a, 16 §§ sätts närmast före 2 kap. 14 c, 26 §§; nya 2 kap. 8 a, 14 a, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 §§, 6 kap. 10 a §, rubr. närmast före 2 kap. 14 a, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 §§
Ikraft: 2011-12-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL191/2008 s1, EUTL57/2011 s21, EUTL273/2009 s12, EUTL345/2008 s62
CELEX-nr: 32008L0057, 32011L0018, 32009L00131, 32008L0110
Ändring, SFS 2013:318
Rubrik: Förordning (2013:318) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 § och 2 kap. 2, 6, 11, 13, 14, 14 b §§; nya 2 kap. 12, 13 a, 24 a §§
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: EUTL68/2013 s55, EGTL199/1993 s84, EUTL191/2008 s1, EGTL228/1996 s1, EGTL220/1993
CELEX-nr: 32013L0009, 31993L0016, 32008L0057, 31996D1692, 31993D0465
Ändring, SFS 2013:869
Rubrik: Förordning (2013:869) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: ändr. 2 kap. 19 §; nya 2 kap. 15 a, 23 a §§, rubr. närmast före 2 kap. 15 a §
Ikraft: 2013-12-16
Förarbeten: EUTL191/2008 s1, EUTL68/2013 s55
CELEX-nr: 32008L0057, 32013L0009
Ändring, SFS 2013:992
Rubrik: Förordning (2013:992) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 a §
Ikraft: 2014-01-02
Ändring, SFS 2014:1464
Rubrik: Förordning (2014:1464) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 a §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:12
Rubrik: Förordning (2015:12) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 a, 3 b, 6, 14 b §§
Ikraft: 2015-02-01
Förarbeten: direktiv 2004/49/EG
Ändring, SFS 2015:346
Rubrik: Förordning (2015:346) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: nya 2 kap. 28, 29, 30 §§, rubr. närmast före 2 kap. 28, 30 §§
Ikraft: 2015-06-12
Ändring, SFS 2015:356
Rubrik: Förordning (2015:356) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2015:361
Rubrik: Förordning (2015:361) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: upph. 5 kap. 1 a §; ändr. 1 kap. 1, 1 a, 3, 4 §§, 2 kap. 1, 4 §§, 3 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 12 §§, 5 kap. 1, 10 §§, 6 kap. 1 §, rubr. närmast före 3 kap. 1 §; nya 1 kap. 5 §, 3 kap. 1 a, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 6 a, 6 b, 6 c §§, 5 kap. 2 a §, 6 kap. 2 b, 9 a, 9 b §§, rubr. närmast före 1 kap. 4 §, 3 kap. 1, 1 a, 2, 4, 5, 6, 6 a, 6 b, 6 c §§, 6 kap. 9 a, 9 b §§
Ikraft: 2015-07-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2012/34/EU, direktiv 2008/57/EG
Ändring, SFS 2017:1287
Rubrik: Förordning (2017:1287) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: upph. 5 kap. 1, 2, 2 a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§; ändr. 1 kap. 1 a §; nya 5 kap. 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 9 e §§, rubr. närmast före 5 kap. 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 9 e §§
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: direktiv 2012/34/EU
Ändring, SFS 2018:190
Rubrik: Förordning (2018:190) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:262
Rubrik: Förordning (2019:262) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 5 kap. 1 §; ändr. 1 kap. 3 §; nya 5 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, rubr. närmast efter rubr. till 5 kap., rubr. närmast före 5 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraft: 2019-06-17
Förarbeten: direktiv 2012/34/EU
Ändring, SFS 2020:38
Rubrik: Förordning (2020:38) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: ändr. 6 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 13 §§; nya 6 kap. 6 a, 7 a §§, ny rubr. närmast före 6 kap. 7 a §
Ikraft: 2020-03-01
Ändring, SFS 2021:253
Rubrik: Förordning (2021:253) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: nuvarande 6 kap. 2 a, 2 b §§ betecknas 6 kap. 2 b, 2 c §§; ändr. 6 kap. 8 §; ny 6 kap. 2 a §
Ikraft: 2021-04-30