Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:526 · Visa fulltext
Järnvägsförordning (2004:526)
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL237/1991 s25, EGTL75/2001 s1, EUTL236/2003 s53, EGTL143/1995 s70, EGTL75/2001 s26, EGTL235/1996 s6, EUTL284/2003 s1, EGTL75/2001 s29, EGTL289/2002 s30, EGTL110/2001 s1, EGTL199/1993 s84, EGTL228/1996 s1
CELEX-nr: 31991L0440, 32001L0012, 12003TN02/01/A, 31995L0018, 32001L0013, 31996L0048, 32003R1882, 32001L0014, 32002D0844, 32001L0016, 31993L0038, 31996D1692
Upphävd: 2022-06-01
Ändring, SFS 2005:28
Rubrik: Förordning (2005:28) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: ändr. p 6 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2005-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:121
Rubrik: Förordning (2007:121) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §; ny 4 kap 1 a §
Ikraft: 2007-04-30 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5, rskr. 2005/06:308, EGTL199/1993 s84, EUTL236/2003 s53, EGTL235/1996 s6, EGTL228/1996 s1, EGTL110/2001 s1
CELEX-nr: 31993L0038, 12003TN02/01/A, 31996L0048, 31996D1692, 32001L0016
Ändring, SFS 2007:453
Rubrik: Förordning (2007:453) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: upph. 2 kap 12 §, 6 kap 11 §; ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 1, 4, 8, 11, 13, 14 §§, 3 kap 1 §, 5 kap 10 §, 6 kap 7 §; nya 1 kap 1 a §, 2 kap 14 a, 14 b, 14 c, 16, 17 §§, 3 kap 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§, 5 kap 1 a §, 6 kap 8 a §, rubr. närmast före 2 kap 14 a, 14 b, 16 §§, 3 kap 1, 7, 12 §§, 6 kap 8 §; omtryck
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL220/2004 s16, EUTL220/2004 s40, EUTL220/2004 s58
CELEX-nr: 32004L0049, 32004L0050, 32004L0051
Ändring, SFS 2008:1287
Rubrik: Förordning (2008:1287) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 4 §§, 2 kap 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14 a, 14 b, 14 c, 15, 16, 17 §§, 3 kap 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12 §§, 5 kap 1 a, 4, 8, 9, 10 §§, 6 kap 1, 9, 10, 12 §§; nya 2 kap 1 a, 3 a, 3 b, 3 c §§, 3 kap 11 a §, 6 kap 12 a §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: EUTL220/2004 s16
CELEX-nr: 32004L0049
Ändring, SFS 2009:692
Rubrik: Förordning (2009:692) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 4 kap. 1, 1 a §§, 5 kap. 10 §; nya 4 kap. 1 b §, 6 kap. 1 a, 8 b §§, bil., rubr. närmast före 6 kap. 1 a, 8 b §§
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2008/09:176, bet. 2008/09:TU18, rskr. 2008/09:293, EGTL199/1993 s84, EUTL236/2003 s53, EGTL235/1996 s6, EGTL228/1996 s1, EGTL110/2001 s1
CELEX-nr: 31993L0038, 12003TN02/01/A, 31996L0048, 31996D1692, 32001L0016
Ändring, SFS 2010:149
Rubrik: Förordning (2010:149) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §, 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 a, 8 b, 13 §§
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2010:288
Rubrik: Förordning (2010:288) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: ny 4 kap. 6 §
Ikraft: 2010-05-05 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1181
Rubrik: Förordning (2010:1181) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 a, 3 b §§
Ikraft: 2010-12-15
Förarbeten: EUTL313/2009 s65
CELEX-nr: 32009L0149
Ändring, SFS 2010:1605
Rubrik: Förordning (2010:1605) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: ny 6 kap. 2 a §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: EUTL315/2007 s14, EUTL108/2009 s4
CELEX-nr: 32007R1371, 32009R0352
Ändring, SFS 2010:1834
Rubrik: Förordning (2010:1834) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: upph. 4 kap. 2 §; ändr. 6 kap. 8 b §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2010:1917
Rubrik: Förordning (2010:1917) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: ändr. 5 kap. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: EGTL75/2001 s29, EUTL315/2007 s44
CELEX-nr: 32001L0014, 32007L0058
Ändring, SFS 2011:104
Rubrik: Förordning (2011:104) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: upph. 4 kap. 1, 1 a, 4, 5, 6 §§, bil.; ändr. 4 kap. 1 b §
Ikraft: 2011-03-01
Ändring, SFS 2011:394
Rubrik: Förordning (2011:394) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 6, 15 §§
Ikraft: 2011-05-01
Förarbeten: EUTL191/2008 s1, EGTL1999/1993 s84, EGTL228/1996 s1
CELEX-nr: 31993L0016, 32008L0057, 31996D1692
Ändring, SFS 2011:827
Rubrik: Förordning (2011:827) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: EUTL1999/1993 s84, EUTL191/2008 s1, EGTL228/1996 s1
CELEX-nr: 31993L0016, 32008L0057, 31996D1692
Ändring, SFS 2011:1117
Rubrik: Förordning (2011:1117) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: upph. 4 kap. 3 §, 6 kap. 1 a, 8 b §§, rubr. närmast före 2 kap. 14 b §, 6 kap. 1 a, 8 b §§; nuvarande 2 kap. 14 a, 14 c, 16, 17 §§ betecknas 2 kap. 14 c, 14 d, 26, 27 §§; ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 1, 4, 5, 11, 13, 14 b, nya 14 c, nya 14 d, 26 §§, 6 kap. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13 §§; rubr. närmast före 2 kap. 14 a, 16 §§ sätts närmast före 2 kap. 14 c, 26 §§; nya 2 kap. 8 a, 14 a, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 §§, 6 kap. 10 a §, rubr. närmast före 2 kap. 14 a, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 §§
Ikraft: 2011-12-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL191/2008 s1, EUTL57/2011 s21, EUTL273/2009 s12, EUTL345/2008 s62
CELEX-nr: 32008L0057, 32011L0018, 32009L00131, 32008L0110
Ändring, SFS 2013:318
Rubrik: Förordning (2013:318) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 § och 2 kap. 2, 6, 11, 13, 14, 14 b §§; nya 2 kap. 12, 13 a, 24 a §§
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: EUTL68/2013 s55, EGTL199/1993 s84, EUTL191/2008 s1, EGTL228/1996 s1, EGTL220/1993
CELEX-nr: 32013L0009, 31993L0016, 32008L0057, 31996D1692, 31993D0465
Ändring, SFS 2013:869
Rubrik: Förordning (2013:869) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: ändr. 2 kap. 19 §; nya 2 kap. 15 a, 23 a §§, rubr. närmast före 2 kap. 15 a §
Ikraft: 2013-12-16
Förarbeten: EUTL191/2008 s1, EUTL68/2013 s55
CELEX-nr: 32008L0057, 32013L0009
Ändring, SFS 2013:992
Rubrik: Förordning (2013:992) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 a §
Ikraft: 2014-01-02
Ändring, SFS 2014:1464
Rubrik: Förordning (2014:1464) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 a §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:12
Rubrik: Förordning (2015:12) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 a, 3 b, 6, 14 b §§
Ikraft: 2015-02-01
Förarbeten: direktiv 2004/49/EG
Ändring, SFS 2015:346
Rubrik: Förordning (2015:346) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: nya 2 kap. 28, 29, 30 §§, rubr. närmast före 2 kap. 28, 30 §§
Ikraft: 2015-06-12
Ändring, SFS 2015:356
Rubrik: Förordning (2015:356) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2015:361
Rubrik: Förordning (2015:361) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: upph. 5 kap. 1 a §; ändr. 1 kap. 1, 1 a, 3, 4 §§, 2 kap. 1, 4 §§, 3 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 12 §§, 5 kap. 1, 10 §§, 6 kap. 1 §, rubr. närmast före 3 kap. 1 §; nya 1 kap. 5 §, 3 kap. 1 a, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 6 a, 6 b, 6 c §§, 5 kap. 2 a §, 6 kap. 2 b, 9 a, 9 b §§, rubr. närmast före 1 kap. 4 §, 3 kap. 1, 1 a, 2, 4, 5, 6, 6 a, 6 b, 6 c §§, 6 kap. 9 a, 9 b §§
Ikraft: 2015-07-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2012/34/EU, direktiv 2008/57/EG
Ändring, SFS 2017:1287
Rubrik: Förordning (2017:1287) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: upph. 5 kap. 1, 2, 2 a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§; ändr. 1 kap. 1 a §; nya 5 kap. 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 9 e §§, rubr. närmast före 5 kap. 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 9 e §§
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: direktiv 2012/34/EU
Ändring, SFS 2018:190
Rubrik: Förordning (2018:190) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:262
Rubrik: Förordning (2019:262) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 5 kap. 1 §; ändr. 1 kap. 3 §; nya 5 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, rubr. närmast efter rubr. till 5 kap., rubr. närmast före 5 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraft: 2019-06-17
Förarbeten: direktiv 2012/34/EU
Ändring, SFS 2020:38
Rubrik: Förordning (2020:38) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: ändr. 6 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 13 §§; nya 6 kap. 6 a, 7 a §§, ny rubr. närmast före 6 kap. 7 a §
Ikraft: 2020-03-01
Ändring, SFS 2021:253
Rubrik: Förordning (2021:253) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: nuvarande 6 kap. 2 a, 2 b §§ betecknas 6 kap. 2 b, 2 c §§; ändr. 6 kap. 8 §; ny 6 kap. 2 a §
Ikraft: 2021-04-30
Ändring, SFS 2022:429
Rubrik: Förordning (2022:429) om upphävande av järnvägsförordningen (2004:526)
Omfattning: upph.