Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:519 · Visa fulltext
Järnvägslag (2004:519)
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:123, bet. 2003/04:TU14, rskr. 2003/04:258, EGTL237/1991 s25, EGTL75/2001 s1, EUTL236/2003 s53, EGTL143/1995 s70, EGTL75/2001 s26, EGTL235/1996 s6, EUTL284/2003 s1, EGTL75/2001 s29, EGTL289/2002 s30, EGTL110/2001 s1
CELEX-nr: 31991L0440, 32001L0012, 12003TN02/01/A, 31995L0018, 32001L0013, 31996L0048, 32003R1882, 32001L0014, 32002D0844, 32001L0016
Upphävd: 2022-06-01
Ändring, SFS 2006:739
Rubrik: Lag (2006:739) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ändr. 8 kap 3 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2007:452
Rubrik: Lag (2007:452) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ändr. 1 kap 4, 5 §§, 2 kap 5, 6, 7, 13, 14 §§, 3 kap 3, 7, 8, 9, §§, 5 kap 3, 4 §§, 6 kap 23, 24, 25 §§, 7 kap 2 §, 8 kap 5, 8, 10 §§, 10 kap 1 §, rubr. närmast före 3 kap 7, 9 §§; nya 1 kap 1 a §, 2 kap 5 a, 13 a, 13 b §§, 3 kap 10 §, 7 kap 9 §, 8 kap 3 a, 3 b §§, 10 kap 1 a §, rubr. närmast före 5 kap 4 §, 7 kap 9 §
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:45, bet. 2006/07:TU12, rskr. 2006/07:176, EUTL220/2004 s16, EUTL220/2004 s 40, EUTL220/2004 s58
CELEX-nr: 32004L0049, 32004L0050, 32004L0051
Ändring, SFS 2008:602
Rubrik: Lag (2008:602) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ändr. 8 kap 4 §
Ikraft: 2008-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237
Ändring, SFS 2009:507
Rubrik: Lag (2009:507) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:693
Rubrik: Lag (2009:693) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ändr. 5 kap. 2, 2 a §
Ikraft: 2010-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:176, bet. 2008/09:TU18, rskr. 2008/09:293
Ändring, SFS 2009:694
Rubrik: Lag (2009:694) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 4 kap. 3 §, 5 kap. 1, 2, 4 §§, 6 kap. 25 §, rubr. till 4 kap., rubr. närmast före 5 kap 1 § sätts närmast före 5 kap. 2 §; nya 4 kap. 1 a §, 5 kap. 2 a, 2 b, 2 c, 5, 6 §§, 8 kap. 9 a §, rubr. närmast före 5 kap. 1, 5, 6 §§, 8 kap. 9 a §
Ikraft: 2009-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:176, bet. 2008/09:TU18, rskr. 2008/09:293, EUTL315/2007 s44
CELEX-nr: 32007L0058
Ändring, SFS 2010:1071
Rubrik: Lag (2010:1071) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: upph. 4 kap. 1 a §, 5 kap. 2 b, 5, 6 §§, rubr. närmast före 5 kap. 5, 6 §§; ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:200, bet. 2009/10:TU21, rskr. 2009/10:379
Ändring, SFS 2010:1568
Rubrik: Lag (2010:1568) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ny 8 kap. 11 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59, EUTL315/2007 s14, EUTL13/2006 s1, EUTL108/2009 s4
CELEX-nr: 32007R1371, 32006R0062, 32009R0352
Ändring, SFS 2010:1630
Rubrik: Lag (2010:1630) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:125, bet 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36
Ändring, SFS 2010:1916
Rubrik: Lag (2010:1916) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 §, 6 kap. 5 §; nya 4 kap. 1 b §, 6 kap. 4 a, 22 a, 22 b §§, 7 kap. 5 a §, rubr. närmast före 6 kap. 4 a §, 6 kap. 22 a §, 7 kap. 5 a §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:25, bet. 2010/11:TU5, rskr. 2010/11:82, EGTL237/1991 s25, EUTL315/2007 s44, EGTL75/2001 s29
CELEX-nr: 31991L440, 32007L0058, 32001L0014
Ändring, SFS 2011:726
Rubrik: Lag (2011:726) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §; ny 1 kap. 2 a §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:122, bet. 2010/11:TU19, rskr. 2010/11:274
Ändring, SFS 2011:799
Rubrik: Lag (2011:799) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ändr. 2 kap. 9, 10 §§
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272
Ändring, SFS 2011:1118
Rubrik: Lag (2011:1118) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: nuvarande 2 kap. 13, b, 14 §§, 11 kap. 1, 2 §§ betecknas 2 kap. 22, 25 §§, 11 kap. 2, 4 §§; ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 13 a, 22, 25 §§, 3 kap. 4 §, 8 kap. 8, 10 §§, rubr. närmast före 2 kap. 13 § rubr. till 11 kap., rubr. närmast före 2 kap. 14 § sätts närmast före 2 kap. 25 §; nya 2 kap. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 §§, 3 kap. 11, 12, 13 §§, 8 kap. 1 a, 6 a, 8 a §§, 11 kap. 1, 3 §§, rubr. närmast före 2 kap. 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23 §§, 3 kap. 11 §, 8 kap. 6 a §
Ikraft: 2011-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:160, bet. 2011/12:TU3, rskr. 2011/12:25, EUTL191/2008 s1, EUTL57/2011 s21, EUTL273/2009 s12, EUTL345/2008 s62, EUTL218/2008 s30, EUTL57/2011 s8, EGTL75/2001 s29, EUTL122/2011 s22
CELEX-nr: 32008L0057, 32011L0018, 32009L0131, 32008L0110, 32008R0765, 32011R0201, 32001L0014, 32011R0445
Ändring, SFS 2012:436
Rubrik: Lag (2012:436) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2012-08-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:76, bet. 2011/12:TU5, rskr. 2011/12:247
Ändring, SFS 2012:445
Rubrik: Lag (2012:445) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3, 8 §§
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:118, bet. 2011/12:TU13, rskr. 2011/12:257
Ändring, SFS 2014:736
Rubrik: Lag (2014:736) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ändr. 8 kap. 3 §, 9 kap. 3 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:1347
Rubrik: Lag (2014:1347) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 8 kap. 11 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:239, bet. 2014/15:CU3, rskr. 2014/15:5
Ändring, SFS 2015:339
Rubrik: Lag (2015:339) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §; nya 1 kap. 2 b, 2 c, 6 §§, rubr. närmast före 1 kap. 2 b §
Ikraft: 2015-06-12
Förarbeten: Prop. 2014/15:58, bet. 2014/15:CU15, rskr. 2014/15:185
Ändring, SFS 2015:351
Rubrik: Förordning (2015:351) om ikraftträdande av lagen (2015:339) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ikrafttr. av 2015:339
Ändring, SFS 2015:360
Rubrik: Lag (2015:360) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: upph. 3 kap. 5, 6 §§, 5 kap. 2 a, 3 §§, 6 kap. 24 §, rubr. närmast före 3 kap. 5 §, 5 kap. 3 §, 6 kap. 24 §; ändr. 1 kap. 1, 1 a, 4, 5 §§, 2 kap. 7, 13, 25 §§, 3 kap. 1, 2, 4, 10 §§, 4 kap. 1, 1 b, 2, 3 §§, 5 kap. 1, 2, 4 §§, 6 kap. 3, 17, 19, 21, 22, 22 b, 23, 25 §§, 7 kap. 2, 5, 8 §§, 8 kap. 9, 9 a, 10 §§, rubr. närmast före 3 kap. 4 §, 5 kap. 2 §, 6 kap. 23 §, rubr. till 6 kap.; nya 1 kap. 1 b, 1 c, 7 §§, 4 kap. 1 a, 2 a §§, 6 kap. 1 a, 5 a, 21 a, 23 a, 23 b, 23 c §§, 7 kap. 1 a, 10 §§, 8 kap. 3 c, 3 d §§, rubr. 6 kap. 23 c §, 7 kap. 1 a, 10 §§, 8 kap. 3 c §
Ikraft: 2015-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:120, bet. 2014/15:TU13, rskr. 2014/15:207, direktiv 2012/34/EU
Ändring, SFS 2016:1376
Rubrik: Lag (2016:1376) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ändr. bil.
Förarbeten: Prop. 2015/16:194, bet. 2016/17:CU3, rskr. 2016/17:30
Ändring, SFS 2018:191
Rubrik: Lag (2018:191) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:62, bet. 2017/18:CU12, rskr. 2017/18:193
Ändring, SFS 2019:352
Rubrik: Lag (2019:352) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §, 10 kap. 2, 6 §§
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239
Ändring, SFS 2021:1090
Rubrik: Lag (2021:1090) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ändr. 7 kap. 10 §
Ikraft: 2021-12-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:2, bet. 2021:22/FiU11, rskr. 2021/22:56
Ändring, SFS 2022:381
Rubrik: Lag (2022:381) om upphävande av järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 2021/22:83, bet. 2021/22:TU9, rskr. 2021/22:229