Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:519 · Visa fulltext
Järnvägslag (2004:519)
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:123, bet. 2003/04:TU14, rskr. 2003/04:258, EGTL237/1991 s25, EGTL75/2001 s1, EUTL236/2003 s53, EGTL143/1995 s70, EGTL75/2001 s26, EGTL235/1996 s6, EUTL284/2003 s1, EGTL75/2001 s29, EGTL289/2002 s30, EGTL110/2001 s1
CELEX-nr: 31991L0440, 32001L0012, 12003TN02/01/A, 31995L0018, 32001L0013, 31996L0048, 32003R1882, 32001L0014, 32002D0844, 32001L0016
Ändring, SFS 2006:739
Rubrik: Lag (2006:739) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ändr. 8 kap 3 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2007:452
Rubrik: Lag (2007:452) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ändr. 1 kap 4, 5 §§, 2 kap 5, 6, 7, 13, 14 §§, 3 kap 3, 7, 8, 9, §§, 5 kap 3, 4 §§, 6 kap 23, 24, 25 §§, 7 kap 2 §, 8 kap 5, 8, 10 §§, 10 kap 1 §, rubr. närmast före 3 kap 7, 9 §§; nya 1 kap 1 a §, 2 kap 5 a, 13 a, 13 b §§, 3 kap 10 §, 7 kap 9 §, 8 kap 3 a, 3 b §§, 10 kap 1 a §, rubr. närmast före 5 kap 4 §, 7 kap 9 §
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:45, bet. 2006/07:TU12, rskr. 2006/07:176, EUTL220/2004 s16, EUTL220/2004 s 40, EUTL220/2004 s58
CELEX-nr: 32004L0049, 32004L0050, 32004L0051
Ändring, SFS 2008:602
Rubrik: Lag (2008:602) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ändr. 8 kap 4 §
Ikraft: 2008-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237
Ändring, SFS 2009:507
Rubrik: Lag (2009:507) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:693
Rubrik: Lag (2009:693) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ändr. 5 kap. 2, 2 a §
Ikraft: 2010-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:176, bet. 2008/09:TU18, rskr. 2008/09:293
Ändring, SFS 2009:694
Rubrik: Lag (2009:694) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 4 kap. 3 §, 5 kap. 1, 2, 4 §§, 6 kap. 25 §, rubr. till 4 kap., rubr. närmast före 5 kap 1 § sätts närmast före 5 kap. 2 §; nya 4 kap. 1 a §, 5 kap. 2 a, 2 b, 2 c, 5, 6 §§, 8 kap. 9 a §, rubr. närmast före 5 kap. 1, 5, 6 §§, 8 kap. 9 a §
Ikraft: 2009-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:176, bet. 2008/09:TU18, rskr. 2008/09:293, EUTL315/2007 s44
CELEX-nr: 32007L0058
Ändring, SFS 2010:1071
Rubrik: Lag (2010:1071) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: upph. 4 kap. 1 a §, 5 kap. 2 b, 5, 6 §§, rubr. närmast före 5 kap. 5, 6 §§; ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:200, bet. 2009/10:TU21, rskr. 2009/10:379
Ändring, SFS 2010:1568
Rubrik: Lag (2010:1568) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ny 8 kap. 11 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59, EUTL315/2007 s14, EUTL13/2006 s1, EUTL108/2009 s4
CELEX-nr: 32007R1371, 32006R0062, 32009R0352
Ändring, SFS 2010:1630
Rubrik: Lag (2010:1630) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:125, bet 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36
Ändring, SFS 2010:1916
Rubrik: Lag (2010:1916) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 §, 6 kap. 5 §; nya 4 kap. 1 b §, 6 kap. 4 a, 22 a, 22 b §§, 7 kap. 5 a §, rubr. närmast före 6 kap. 4 a §, 6 kap. 22 a §, 7 kap. 5 a §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:25, bet. 2010/11:TU5, rskr. 2010/11:82, EGTL237/1991 s25, EUTL315/2007 s44, EGTL75/2001 s29
CELEX-nr: 31991L440, 32007L0058, 32001L0014
Ändring, SFS 2011:726
Rubrik: Lag (2011:726) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §; ny 1 kap. 2 a §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:122, bet. 2010/11:TU19, rskr. 2010/11:274
Ändring, SFS 2011:799
Rubrik: Lag (2011:799) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ändr. 2 kap. 9, 10 §§
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272
Ändring, SFS 2011:1118
Rubrik: Lag (2011:1118) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: nuvarande 2 kap. 13, b, 14 §§, 11 kap. 1, 2 §§ betecknas 2 kap. 22, 25 §§, 11 kap. 2, 4 §§; ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 13 a, 22, 25 §§, 3 kap. 4 §, 8 kap. 8, 10 §§, rubr. närmast före 2 kap. 13 § rubr. till 11 kap., rubr. närmast före 2 kap. 14 § sätts närmast före 2 kap. 25 §; nya 2 kap. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 §§, 3 kap. 11, 12, 13 §§, 8 kap. 1 a, 6 a, 8 a §§, 11 kap. 1, 3 §§, rubr. närmast före 2 kap. 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23 §§, 3 kap. 11 §, 8 kap. 6 a §
Ikraft: 2011-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:160, bet. 2011/12:TU3, rskr. 2011/12:25, EUTL191/2008 s1, EUTL57/2011 s21, EUTL273/2009 s12, EUTL345/2008 s62, EUTL218/2008 s30, EUTL57/2011 s8, EGTL75/2001 s29, EUTL122/2011 s22
CELEX-nr: 32008L0057, 32011L0018, 32009L0131, 32008L0110, 32008R0765, 32011R0201, 32001L0014, 32011R0445
Ändring, SFS 2012:436
Rubrik: Lag (2012:436) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2012-08-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:76, bet. 2011/12:TU5, rskr. 2011/12:247
Ändring, SFS 2012:445
Rubrik: Lag (2012:445) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3, 8 §§
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:118, bet. 2011/12:TU13, rskr. 2011/12:257
Ändring, SFS 2014:736
Rubrik: Lag (2014:736) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ändr. 8 kap. 3 §, 9 kap. 3 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:1347
Rubrik: Lag (2014:1347) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 8 kap. 11 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:239, bet. 2014/15:CU3, rskr. 2014/15:5
Ändring, SFS 2015:339
Rubrik: Lag (2015:339) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §; nya 1 kap. 2 b, 2 c, 6 §§, rubr. närmast före 1 kap. 2 b §
Ikraft: 2015-06-12
Förarbeten: Prop. 2014/15:58, bet. 2014/15:CU15, rskr. 2014/15:185
Ändring, SFS 2015:351
Rubrik: Förordning (2015:351) om ikraftträdande av lagen (2015:339) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ikrafttr. av 2015:339
Ändring, SFS 2015:360
Rubrik: Lag (2015:360) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: upph. 3 kap. 5, 6 §§, 5 kap. 2 a, 3 §§, 6 kap. 24 §, rubr. närmast före 3 kap. 5 §, 5 kap. 3 §, 6 kap. 24 §; ändr. 1 kap. 1, 1 a, 4, 5 §§, 2 kap. 7, 13, 25 §§, 3 kap. 1, 2, 4, 10 §§, 4 kap. 1, 1 b, 2, 3 §§, 5 kap. 1, 2, 4 §§, 6 kap. 3, 17, 19, 21, 22, 22 b, 23, 25 §§, 7 kap. 2, 5, 8 §§, 8 kap. 9, 9 a, 10 §§, rubr. närmast före 3 kap. 4 §, 5 kap. 2 §, 6 kap. 23 §, rubr. till 6 kap.; nya 1 kap. 1 b, 1 c, 7 §§, 4 kap. 1 a, 2 a §§, 6 kap. 1 a, 5 a, 21 a, 23 a, 23 b, 23 c §§, 7 kap. 1 a, 10 §§, 8 kap. 3 c, 3 d §§, rubr. 6 kap. 23 c §, 7 kap. 1 a, 10 §§, 8 kap. 3 c §
Ikraft: 2015-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:120, bet. 2014/15:TU13, rskr. 2014/15:207, direktiv 2012/34/EU
Ändring, SFS 2016:1376
Rubrik: Lag (2016:1376) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ändr. bil.
Förarbeten: Prop. 2015/16:194, bet. 2016/17:CU3, rskr. 2016/17:30
Ändring, SFS 2018:191
Rubrik: Lag (2018:191) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:62, bet. 2017/18:CU12, rskr. 2017/18:193
Ändring, SFS 2019:352
Rubrik: Lag (2019:352) om ändring i järnvägslagen (2004:519)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §, 10 kap. 2, 6 §§
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239