Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:46 · Visa fulltext
Lag (2004:46) om värdepappersfonder
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 2004-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139, EGTL375/1985 s3, EGTL41/2002 s35, EGTL193/1983 s1, EGTL283/2001 s28, EGTL222/1978 s11
CELEX-nr: 31985L0611, 32001L0108, 31983L0349, 32001L0065, 31978L0660
Ändring, SFS 2004:73
Rubrik: Lag (2004:73) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 5 kap 6 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139
Ändring, SFS 2004:590
Rubrik: Lag (2004:590) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 6 §§
Ikraft: 2004-10-08
Förarbeten: Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225, EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32001R2157
Ändring, SFS 2005:496
Rubrik: Lag (2005:496) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: nya 2 kap 20 a, 20 b§§, rubr. närmast före 2 kap 20 a, 20 b §§
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:144, bet. 2004/05:JuU33, rskr. 2004/05:275 och 276
Ändring, SFS 2005:931
Rubrik: Lag (2005:931) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 10 kap 17, 18 §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Ändring, SFS 2006:542
Rubrik: Lag (2006:542) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 2 kap 10 §, 10 kap 4 §, 12 kap 1 §; ny 2 kap 10 a §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:45, bet. 2005/06:FiU22, rskr. 2005/06:317, EUTL035/2003 s1, EUTL079/2005 s9
CELEX-nr: 32002L0087, 32005L0001
Ändring, SFS 2006:569
Rubrik: Lag (2006:569) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ny 2 kap 3 a §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:186, bet. 2005/06:LU31, rskr. 2005/06:326
Ändring, SFS 2006:573
Rubrik: Lag (2006:573) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 2 kap 3 a §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:97, bet. 2005/06:LU31, rskr. 2005/06:326
Ändring, SFS 2006:611
Rubrik: Lag (2006:611) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 2006-08-18
Förarbeten: Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277, EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32001R2157
Ändring, SFS 2006:1386
Rubrik: Lag (2006:1386) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 2 kap 10, 10 a §§
Ikraft: 2007-02-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10
Ändring, SFS 2007:562
Rubrik: Lag (2007:562) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 1 kap 4, 5 §§, 2 kap 10, 10 a, 21 §§, 4 kap 5 §, 5 kap 3, 4, 5, §§, 7 kap 1 §, 10 kap 20 §, 11 kap 1 §, rubr. till 7 kap; ny 7 kap 3 §
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211, EUTL145/2004 s1, EUTL114/2006 s60, EGTL222/1978 s11, EUTL224/2006 s1
CELEX-nr: 32004L0039, 32006L0031, 31978L0660, 32006L0046
Ändring, SFS 2008:6
Rubrik: Lag (2008:6) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ny 2 kap 3 b §
Ikraft: 2008-02-15
Förarbeten: Prop. 2007/08:15, bet. 2007/08:CU4, rskr. 2007/08:121
Ändring, SFS 2008:282
Rubrik: Lag (2008:282) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: upph. 10 kap; nuvarande 11, 12 kap betecknas 13, 14 kap; ändr. 1 kap 1, 5 §§, 4 kap 16 §, 5 kap 1, 3, 5, 6, 9, 12, 13, 23 §§, nya 13, 14 kap 1 §, rubr. närmast före 5 kap 3 §; nya 10, 11, 12 kap
Ikraft: 2008-07-23 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:57, bet. 2007/08:FiU30, rskr. 2007/08:169, EUTL79/2007 s11, EGTL375/1985 s3, EUTL79/2005 s9, EGTL193/1983 s1, EUTL363/2006 s137
CELEX-nr: 32007L0016, 31985L0611, 32005L0001, 31983L0349, 32006L0099
Ändring, SFS 2008:912
Rubrik: Lag (2008:912) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 2 kap 20 §, 4 kap 11 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:150, bet. 2008/09:CU2, rskr. 2008/09:7
Ändring, SFS 2009:360
Rubrik: Lag (2009:360) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 8 kap. 2 §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225, EGTL375/1985 s3, EUTL76/2008 s42
CELEX-nr: 31985L0611, 32008L0018
Ändring, SFS 2009:499
Rubrik: Lag (2009:499) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 2 kap. 19 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:710
Rubrik: Lag (2009:710) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: upph. 2 kap. 3 b §
Ikraft: 2009-07-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:180, bet. 2008/09:FiU38, rskr. 2008/09:298, EUTL310/2005 s1
CELEX-nr: 32005L0056
Ändring, SFS 2010:842
Rubrik: Lag (2010:842) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §, 4 kap. 19 §
Ikraft: 2010-11-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368
Ändring, SFS 2010:1861
Rubrik: Lag (2010:1861) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ny 10 kap. 6 a §
Ikraft: 2011-03-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:17, bet. 2010/11:FiU15, rskr. 2010/11:56
Ändring, SFS 2011:882
Rubrik: Lag (2011:882) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: nuvarande 6 kap. 3 §, 8 kap. 2 § betecknas 6 kap. 4 §, 8 kap. 26 §, rubr. närmast före 6 kap. 3 § sätts närmast före 6 kap. 4 §; ändr. 1 kap. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§, 2 kap. 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§, 4 kap. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20 §§, 5 kap. 20, 24 §§, 8 kap. 1 §, 9 kap. 1 §, 10 kap. 1, 4, 5, 6 §§, 11 kap. 1, 2, 3, 4, 7 §§, 12 kap. 5, 15, 17 §§, 13 kap. 1 §, rubr. till 8 kap., rubr. närmast före 2 kap. 17 §, 10 kap. 5 §; nytt 5 a kap, nya 1 kap. 1 a, 6 a 6 b, 6 c, 6 d §§, 2 kap. 15 a, 15 b, 15 c, 17 a, 17 b §§, 3 kap. 4 §, 4 kap. 9 a, 9 b, 10 a, 13 a, 13 b, 16 a §§, 6 kap. 3 §, 8 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 §§, 11 kap. 3 a §, 12 kap. 4 a, 17 a §§, 13 kap. 2 §, rubr. närmast före 2 kap. 17 b §, 8 kap. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 24, 25 §§, rubr. närmast före 8 kap. 26 §
Ikraft: 2011-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:135, bet. 2010/11:FiU38, rskr. 2010/11:315, EUTL302/2009 s32, EUTL176/2010 s42, EUTL176/2010 s28, EUTL302/2009 s32, EGTL193/1983 s1, EUTL164/2009 s42, EUTL176/2010 s16, EUTL176/2010 s42, EUTL176/2010 s1
CELEX-nr: 32009L0065, 32010L0043, 32010L0044, 32009L0065, 31983L0349, 32009L0049,32010R0584, 32010L0043, 32010R0583,
Ändring, SFS 2012:191
Rubrik: Lag (2012:191) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 10 kap. 5 §, 12 kap. 15, 17 a §§, rubr. närmast före 10 kap. 5 §; ny 10 kap. 5 a §
Ikraft: 2012-05-15
Förarbeten: Prop. 2011/12:70, bet. 2011/12:FiU38, rskr. 2011/12:184, EUTL331/2010 s120, EUTL302/2009 s32, EGTL193/1983 s1, EUTL164/2009 s42
CELEX-nr: 32010L0078, 32009L0065, 31983L0349, 32009L0049
Ändring, SFS 2012:192
Rubrik: Lag (2012:192) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 12 kap. 10 §
Ikraft: 2012-05-15
Förarbeten: Bet. 2011/12:FiU38, rskr. 2011/12:184
Ändring, SFS 2012:645
Rubrik: Lag (2012:645) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 4 kap. 11 §, 14 kap. 2 §
Ikraft: 2012-12-01
Förarbeten: Bet. 2012/13:FiU16, rskr. 2012/13:15
Ändring, SFS 2013:105
Rubrik: Lag (2013:105) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 14 kap. 2 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2013:563
Rubrik: Lag (2013:563) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: upph. 1 kap. 8, 9 §§, 6 kap., 8 kap. 24 §, 12 kap. 18 §, rubr.närmast före 8 kap. 24 §; ändr. författningsrubr., 1 kap. 1, 5 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 17, 18, 19 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 §§, 5 kap. 15, 20 §§, 7 kap. 1, 2 §§, 8 kap. 25 och 26 §§, 9 kap. 1, 2 och 4, 5, 6 §§, 10 kap. 1 §, 13 kap. 1 §, rubr. till 4, 8, 9 kap., rubr. närmast före 4 kap. 1, 2 §§, 8 kap. 25 §, rubr.närmast efter 4 kap. 14 §
Ikraft: 2013-07-22 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292, EUTL302/2009 s32, EUTL331/2010 s 120, EGTL193/1983 s1, EUTL164/2009 s42, EUTL115/2013 s1, EUTL115/2013 s18, EUTL176/2010 s42, EUTL176/2010 s1
CELEX-nr: 32009L0065, 32010L0078, 31983L0349, 32009L0049, 32013R0345, 32013R0346,32010L0043, 32010R0583
Ändring, SFS 2013:1052
Rubrik: Lag (2013:1052) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 12 kap. 10 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:30, bet. 2013/14:FiU8, rskr. 2013/14:70
Ändring, SFS 2014:486
Rubrik: Lag (2014:486) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 10 kap. 11 §, ny 10 kap. 2 a §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:161, bet. 2013/14:FiU31, rskr. 2013/14:275
Ändring, SFS 2014:558
Rubrik: Lag (2014:558) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: nuvarande 2 kap. 17 a, 17 b §§ betecknas 2 kap. 17 b, 17 c §§, rubr. närmast före nuvarande 2 kap. 17 b § sätts närmast före den nya 2 kap. 17 c §; ändr. 1 kap. 10 §, 13 kap. 1 §; ny 2 kap. 17 a §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Ändring, SFS 2014:981
Rubrik: Lag (2014:981) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 2 kap. 10, 10 a §§
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390, EUTL176/2013 s1
CELEX-nr: 32013R0575
Ändring, SFS 2014:1017
Rubrik: Lag (2014:1017) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraft: 2014-12-21
Förarbeten: Prop. 2013/14:108, bet. 2013/14:FiU28, rskr. 2013/14:386, direktiv 2013/14/EU
Ändring, SFS 2015:823
Rubrik: Lag (2015:823) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 a §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36
Ändring, SFS 2016:58
Rubrik: Lag (2016:58) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 4 kap. 11, 12, 14 §§
Ikraft: 2016-03-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ändring, SFS 2016:436
Rubrik: Lag (2016:436) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: nya 2 kap. 3 b, 3 c §§
Ikraft: 2016-06-17 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:162, bet. 2015/16:CU21, rskr. 2015/16:236, direktiv 2006/43/EG
Ändring, SFS 2016:892
Rubrik: Lag (2016:892) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: nuvarande 2 kap. 17 c § betecknas 2 kap. 17 f §; ändr. 1 kap. 10 §, 2 kap. 19, 21 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 4 kap. 15, 16 a, 18 §§, 12 kap. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19 §§, 13 kap. 1 §, 14 kap. 1 §, rubr. närmast före 12 kap. 1, 7, 11 §§, rubr. närmast före nuvarande 2 kap. 17 c § sätts närmast före den nya 2 kap. 17 f §; nya 2 kap. 17 c, 17 d, 17 e §§, 3 kap. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, 11 kap. 8 a §, 12 kap. 1 a, 1 b, 2 a, 8 a, 9 a, 9 b, 9 c, 9 d §§, rubr. närmast före 3 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, 12 kap. 9 a §
Ikraft: 2016-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:170, bet. 2016/17:FiU12, rskr. 2016/17:3, direktiv 2009/65/EG
Ändring, SFS 2017:645
Rubrik: Lag (2017:645) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 11 kap. 3, 7 §§, 12 kap. 1 a, 8 §§
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2017:690
Rubrik: Lag (2017:690) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 1 a, 10 §§, 4 kap. 20 §, 7 kap. 3 §; ny 2 kap. 17 g §
Ikraft: 2018-01-03
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Ändring, SFS 2017:1007
Rubrik: Lag (2017:1007) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 2 kap. 20, 20 a §§
Ikraft: 2017-12-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28
Ändring, SFS 2017:1143
Rubrik: Lag (2017:1143) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: upph. 2 kap. 10 §; nuvarande 2 kap. 10 a, 11 §§ betecknas 2 kap. 11, 10 §§; ändr. 1 kap. 4, 6 b, 6 d §§, de nya 2 kap. 10, 11 §§, 4 kap. 10 §, 7 kap. 1 §, 12 kap. 1 a , 10 §§, 13 kap. 1 §; ny 4 kap. 24 §, rubr. närmast före 2 kap. 11 §, 4 kap. 24 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45
Ändring, SFS 2017:1188
Rubrik: Lag (2017:1188) om ändring i lagen (2017:690) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 a § i 2017:690
Förarbeten: Prop. 2017/18:4, bet. 2017/18:FiU15, rskr. 2017/18:77
Ändring, SFS 2018:326
Rubrik: Lag (2018:326) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 2 kap. 17 d §, 4 kap. 11 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246
Ändring, SFS 2018:542
Rubrik: Lag (2018:542) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 2 kap. 17 g §, 4 kap. 10 §, 10 kap. 3, 11 §§, 12 kap. 1 a, 10 §§, 13 kap. 1 §; nya 1 kap. 5 a §, 5 kap. 24 a §, rubr. närmast före 1 kap. 5 a §, 5 kap. 24 a
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:148, bet. 2017/18:FiU38, rskr. 2017/18:284
Ändring, SFS 2018:815
Rubrik: Lag (2018:815) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 14 kap. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1790
Rubrik: Lag (2018:1790) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 2 kap. 20 §, 4 kap. 10 §, 12 kap. 1 a, 10 §§, 13 kap. 1 §
Ikraft: 2019-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25
Ändring, SFS 2018:2026
Rubrik: Lag (2018:2026) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 4 kap. 15 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:4, bet. 2018/19:FiU18, rskr. 2018/19:53
Ändring, SFS 2019:279
Rubrik: Lag (2019:279) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 4 kap. 15, 18 §§
Ikraft: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:38, bet. 2018/19:FiU37, rskr. 2018/19:200
Ändring, SFS 2019:287
Rubrik: Lag (2019:287) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §; nya 2 kap. 17 h, 17 i, 17 j, 17 k §§, rubr. närmast före 2 kap. 17 h §
Ikraft: 2019-06-10 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:56, bet. 2018/19:CU16, rskr. 2018/19:213, direktiv 2007/36/EG
Ändring, SFS 2019:540
Rubrik: Lag (2019:540) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 d §, 4 kap. 20 §, 12 kap. 1 a, 10 §§, 13 kap. 1 §; nya 4 kap. 25, 26, 27, 28 §§, rubr. närmast före 4 kap. 25 §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:62, bet. 2018/19:FiU19, rskr. 2018/19:286
Ändring, SFS 2019:726
Rubrik: Lag (2019:726) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 10 kap. 5 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2019:1218
Rubrik: Lag (2019:1218) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 d §; nya 5 kap. 26 §, rubr. närmast före 5 kap. 26 §
Ikraft: 2020-02-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:37, bet. 2019/20:FiU19, rskr. 2019/20:88
Ändring, SFS 2021:105
Rubrik: Lag (2021:105) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: upph. 4 kap. 24 §, rubr. närmast före 4 kap. 24 §; ändr. 4 kap. 15, 18 §§, 10 kap. 11 §, 12 kap. 1 a, 10 §§, 13 kap. 1 §; ny 4 kap. 18 a §
Ikraft: 2021-03-10 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:66, bet. 2020/21:FiU19, rskr. 2020/21:189
Ändring, SFS 2021:469
Rubrik: Lag (2021:469) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:155, bet. 2020/21:FiU33, rskr. 2020/21:324, direktiv 2014/59/EU
Ändring, SFS 2021:491
Rubrik: Lag (2021:491) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 2 kap. 10, 11 §
Ikraft: 2021-06-26
Förarbeten: Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326, direktiv 2009/65/EG
Ändring, SFS 2021:969
Rubrik: Lag (2021:969) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 2 kap. 17 g §, 7 kap. 3 §
Ikraft: 2022-02-28
Förarbeten: Prop. 2021/22:8, bet. 2021/22:FiU13, rskr. 2021/22:17
Ändring, SFS 2021:1217
Rubrik: Lag (2021:1217) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 4 kap. 15, 18 a §§, 10 kap. 11 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:11, bet. 2021/22:FiU15, rskr. 2021/22:78
Ändring, SFS 2022:195
Rubrik: Lag (2022:195) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 c, 6 d, 7 §§, 2 kap. 12, 14, 15, 15 c §§, 4 kap. 20 §, 10 kap. 11 §, 12 kap. 1 a, 10 §§, 13 kap. 1 §; nya 1 kap. 8, 9, 9 a §§, 2 kap. 15 d, 15 e, 15 f §§
Ikraft: 2022-04-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:102, bet. 2021/22:FiU18, rskr. 2021/22:185, direktiv 2009/65/EG
Ändring, SFS 2022:673
Rubrik: Lag (2022:673) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 11 kap. 3, 7 §§
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324