Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:347 · Visa fulltext
Prisinformationslag (2004:347)
Departement: Finansdepartementet KO
Ikraft: 2004-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:38, bet. 2003/04:LU21, rskr. 2003/04:192, EGTL80/1998 s27
CELEX-nr: 31998L0006
Ändring, SFS 2008:507
Rubrik: Lag (2008:507) om ändring i prisinformationslagen (2004:347)
Omfattning: ändr. 6, 12 §§
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Ändring, SFS 2022:654
Rubrik: Lag (2022:654) om ändring i prisinformationslagen (2004:347)
Omfattning: ändr. 12 §; ny 7 a §
Ikraft: 2022-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:174, bet. 2021/22:CU19, rskr. 2021/22:308, direktiv (EU) 2019/2161