Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:299 · Visa fulltext
Lag (2004:299) om inlåningsverksamhet
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217
Upphävd: 2021-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:446
Rubrik: Lag (2004:446) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Ändring, SFS 2005:934
Rubrik: Lag (2005:934) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:158, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Ändring, SFS 2008:506
Rubrik: Lag (2008:506) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Ändring, SFS 2009:74
Rubrik: Lag (2009:74) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Omfattning: ändr. 10, 18 §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 2009-03-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163, EUTL309/2005 s15
CELEX-nr: 32005L0060
Ändring, SFS 2009:362
Rubrik: Lag (2009:362) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225
Ändring, SFS 2013:232
Rubrik: Lag (2013:232) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190
Ändring, SFS 2014:556
Rubrik: Lag (2014:556) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Omfattning: ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Ändring, SFS 2015:185
Rubrik: Lag (2015:185) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2015-05-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:57, bet. 2014/15:FiU13, rskr. 2014/15:146
Ändring, SFS 2017:647
Rubrik: Lag (2017:647) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Omfattning: ändr. 10, 18, 21 §§; nya 18 a, 18 b, 18 c, 18 d, 18 e, 18 f, 18 g §§; rubr. närmast före 18 d, 18 g §§
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2019:417
Rubrik: Lag (2019:417) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2019-07-21 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. 2018/19:237
Ändring, SFS 2019:728
Rubrik: Lag (2019:728) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Omfattning: ändr. nuvarande 10 a § betecknas 10 b §; rubr. närmast före 10 a § sätts närmast före 10 b §; nya 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2020:1026
Rubrik: Lag (2020:1026) om upphävande av lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Omfattning: upph.
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60