Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:297 · Visa fulltext
Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217, EGTL126/2000 s1, EGTL035/2003 s1
CELEX-nr: 32000L0012, 32002L0087
Ändring, SFS 2004:444
Rubrik: Lag (2004:444) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap 7 §, 3 kap 7 §, 9 kap 4 §, 12 kap 7 §
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Ändring, SFS 2004:591
Rubrik: Lag (2004:591) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 3 kap 9 §, 11 kap 1 §; nya 10 kap 31, 32, 33, 34, 35, 36 §§, rubr. närmast före 10 kap 31 §
Ikraft: 2004-10-08
Förarbeten: Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225, EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32001R2157
Ändring, SFS 2005:197
Rubrik: Lag (2005:197) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 15 kap 10 §
Ikraft: 2005-05-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:30, bet. 2004/05:FiU24, rskr. 2004/05:190
Ändring, SFS 2005:497
Rubrik: Lag (2005:497) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: nya 1 kap 12, 13 §§, rubr. närmast före 1 kap 12, 13 §§
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:144, bet. 2004/05:JuU33, rskr. 2004/05:275 och 276
Ändring, SFS 2005:932
Rubrik: Lag (2005:932) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: upph. 10 kap; ändr. 1 kap 7 §, 3 kap 9 §, 7 kap 4 §, 11 kap 1, 2, §§, 13 kap 1, 10 §§, 15 kap 19 §, 16 kap 1 §, 17 kap 1 §; nytt 10 kap
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:158 och 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74, EUTL24/2004 s1, EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32004R0139, 32001R2157
Ändring, SFS 2005:1055
Rubrik: Lag (2005:1055) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 15 kap 3, 17 §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:37, bet. 2005/06:LU7, rskr. 2005/06:93
Ändring, SFS 2006:405
Rubrik: Lag (2006:405) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: nya 10 kap 12 a §, 12 kap 9 a §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:97, bet. 2005/06:LU25, rskr. 2005/06:230
Ändring, SFS 2006:543
Rubrik: Lag (2006:543) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, 7 kap 9 §, 14 kap 2, 6 §§, 17 kap 1 §; nya 3 kap 8 a §, 14 kap 2 a §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:45, bet. 2005/06:FiU22, rskr. 2005/06:317, EUTL035/2003 s1, EUTL079/2005 s9
CELEX-nr: 32002L0087, 32005L0001
Ändring, SFS 2006:612
Rubrik: Lag (2006:612) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 3 kap 9 §, 10 kap 38, 43 §§; nya 12 kap 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 §§, rubr. närmast före 12 kap 21 §
Ikraft: 2006-08-18 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277, EGTL294/2001 s1, EUTL207/2003 s1
CELEX-nr: 32001R2157, 32003R1435
Ändring, SFS 2006:1387
Rubrik: Lag (2006:1387) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap 5, 8 §§, 3 kap 2 §, 6 kap 2, 3, 5 §§, 7 kap 11 §, 9 kap 1 §, 10 kap 37 §, 12 kap 20 §, 13 kap 11 §, 14 kap 2, 6 §§, 15 kap 1 §; rubr. närmast före 13 kap 7 § sätts närmast efter föregående par.; nya 6 kap 4 a, 4 b §§, 13 kap 6 a §, rubr. närmast före 6 kap 4 a, 4 b §§
Ikraft: 2007-02-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10, EUTL177/2006 s1
CELEX-nr: 32006L0048
Ändring, SFS 2007:316
Rubrik: Lag (2007:316) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 10 kap 25 §
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:70, bet. 2006/07:CU24, rskr. 2006/07:159
Ändring, SFS 2007:563
Rubrik: Lag (2007:563) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 4 kap 7 §, 6 kap 7 §, 7 kap 1, 3 §§
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211, EUTL177/2006 s1
CELEX-nr: 32006L0048
Ändring, SFS 2007:1465
Rubrik: Lag (2007:1465) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 13 kap 1 §
Ikraft: 2008-03-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:35, bet. 2007/08:FiU9, rskr. 2007/08:120, EGTL065/1968 s8, EUTL221/2003 s13
CELEX-nr: 319680151, 32003L0058
Ändring, SFS 2008:7
Rubrik: Lag (2008:7) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: upph. 12 kap 17 §; ändr. 10 kap 19, 38 §§, 12 kap 13, 18 §§
Ikraft: 2008-02-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:15, bet. 2007/08:CU4, rskr. 2007/08:121, EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32001R2157
Ändring, SFS 2008:601
Rubrik: Lag (2008:601) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 10 kap 22 §§
Ikraft: 2008-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237
Ändring, SFS 2008:913
Rubrik: Lag (2008:913) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 9 kap 5 §; ny 1 kap 10 a §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:150, bet. 2008/09:CU2, rskr. 2008/09:7
Ändring, SFS 2009:361
Rubrik: Lag (2009:361) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 3 kap. 2 §, 10 kap. 3 §, 14 kap. 1, 2, 3, 6 §§; nya 1 kap. 5 a §, 14 kap. 2 b §, 16 kap. 2 §
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225, EUTL177/2006 s1, EUTL247/2007 s1, EGTL375/1985 s3, EUTL76/2008 s42
CELEX-nr: 32006L0048, 32007L0044, 31985L0611, 32008L0018
Ändring, SFS 2009:504
Rubrik: Lag (2009:504) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 10 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:616
Rubrik: Lag (2009:616) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 3 §
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:148, bet. 2008/09:FiU31, rskr. 2008/09:262, EUTL177/2006 s1, EUTL81/2008 s38
CELEX-nr: 32006L0048, 32008L0024
Ändring, SFS 2009:711
Rubrik: Lag (2009:711) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: upph. 12 kap. 18 §; ändr. 10 kap. 1, 18, 19, 20, 22, 23, 38, 40 §§, 11 kap. 1 §, 12 kap. 1, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 26 §§, 17 kap. 1 §; nya 10 kap. 25 a, 25 b, 40 a §§, 12 kap. 7 a, 17, 18, 24 a §§, 17 kap. 1 a §
Ikraft: 2009-07-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:180, bet. 2008/09:FiU38, rskr. 2008/09:298, EUTL310/2005 s1, EUTL24/2004 s1, EGTL294/2001 s1, EUTL207/2003 s1
CELEX-nr: 32005L0056, 32004R0139, 32001R2157, 32003R1435
Ändring, SFS 2010:760
Rubrik: Lag (2010:760) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 3 §§, 7 kap. 1 §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372
Ändring, SFS 2010:843
Rubrik: Lag (2010:843) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 10 kap. 9 §
Ikraft: 2010-11-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368
Ändring, SFS 2010:1530
Rubrik: Lag (2010:1530) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 10 kap. 25 a §, 12 kap. 18 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39
Ändring, SFS 2010:1853
Rubrik: Lag (2010:1853) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 8 kap. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:242, bet. 2010/11:CU5, rskr. 2010/11:80
Ändring, SFS 2010:1866
Rubrik: Lag (2010:1866) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §
Ikraft: 2010-12-31
Förarbeten: Prop. 2010/11:23, bet. 2010/11:FiU18, rskr. 2010/11:57
Ändring, SFS 2011:460
Rubrik: Lag (2011:460) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 9 §
Ikraft: 2011-11-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:71, bet. 2010/11:FiU26, rskr. 2010/11:234
Ändring, SFS 2011:768
Rubrik: Lag (2011:768) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 2 §, 7 kap. 1 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280, EUTL331/2010 s120
CELEX-nr: 32010L0078
Ändring, SFS 2011:830
Rubrik: Lag (2011:830) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 16 kap.1 §; ny 6 kap. 3 a §, rubr. närmast före 6 kap. 3 a §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:109, bet. 2010/11:FiU41, rskr. 2010/11:296
Ändring, SFS 2011:883
Rubrik: Lag (2011:883) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 14 kap. 2 a §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:135, bet. 2010/11:FiU38, rskr. 2010/11:315, EUTL302/2009 s32
CELEX-nr: 32009L0065
Ändring, SFS 2011:898
Rubrik: Lag (2011:898) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 10 kap. 31 §
Ikraft: 2011-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:119, bet. 2010/11:JuU24, rskr. 2010/11:301
Ändring, SFS 2012:193
Rubrik: Lag (2012:193) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 13 kap. 6 a §, rubr. närmast före 13 kap. 6 a §; ny 13 kap. 6 b §
Ikraft: 2012-05-15
Förarbeten: Prop. 2011/12:70, bet. 2011/12:FiU38, rskr. 2011/12:184, EUTL331/2010 s120
CELEX-nr: 32010L0078
Ändring, SFS 2012:374
Rubrik: Lag (2012:374) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:143, bet. 2011/12:FiU47, rskr. 2011/12:238, EUTL302/2010 s1
CELEX-nr: 32010R1031
Ändring, SFS 2013:106
Rubrik: Lag (2013:106) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 17 kap. 2 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2013:165
Rubrik: Lag (2013:165) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 10 kap. 31 §
Ikraft: 2013-04-25 överg.best.
Förarbeten: Bet. 2012/13:FiU27, rskr. 2012/13:180
Ändring, SFS 2013:231
Rubrik: Lag (2013:231) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 10 kap. 9 §, 12 kap. 9 §
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190
Ändring, SFS 2013:455
Rubrik: Lag (2013:455) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: upph. 15 kap. 6 §; ändr. 1 kap. 8 §, 3 kap. 8, 8 a §§, 4 kap. 5 §, 10 kap. 1, 20, 23, 25, 25 b, 40, 40 a §§, 15 kap. 7, 17 §§, 17 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2013-07-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:95, bet. 2012/13:FiU36, rskr. 2012/13:211
Ändring, SFS 2013:743
Rubrik: Lag (2013:743) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 10 kap. 9 §
Ikraft: 2013-11-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:166, bet. 2012/13:CU22, rskr. 2013/14:1
Ändring, SFS 2014:487
Rubrik: Lag (2014:487) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 13 kap. 16 §; ny 13 kap. 3 a §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:161, bet. 2013/14:FiU31, rskr. 2013/14:275
Ändring, SFS 2014:557
Rubrik: Lag (2014:557) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 10 kap. 1 §; ny 10 kap. 5 a §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Ändring, SFS 2014:982
Rubrik: Lag (2014:982) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: upph. 7 kap. 9, 10, 11 §§, 9 kap. 3 §; ändr. 1 kap. 5, 8, 10 §§, 3 kap. 2 §, 7 kap. 2 §, 9 kap. 1 §, 10 kap. 37 §, 12 kap. 20 §, 13 kap. 3, 4, 6 a, 6 b, 7, 11 §§, 14 kap. 2, 6 §§, 15 kap. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§, 16 kap. 1 §, rubr. närmast före 15 kap. 7, 11 §§; nya 6 kap. 2 a, 4 c §§, 10 kap. 8 a, 8 b, 8 c §§, 12 kap. 6 a, 6 b, 6 c §§, 13 kap. 6 c §, 15 kap. 1 a, 1 b, 1 c §§, rubr. närmast före 6 kap. 4 c §
Ikraft: 2014-08-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390, direktiv 2013/36/EU, EUTL176/2013 s1, EUTL176/2013 s338
CELEX-nr: 32013R0575, 32013L0036
Ändring, SFS 2015:184
Rubrik: Lag (2015:184) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: nuvarande 15 kap. 1 a, 1 b, 1 c §§ betecknas 15 kap. 1 b, 1 c, 1 d §§; ändr. 1 kap. 5 a §, de nya 15 kap. 1 b, 1 c §§, 15 kap. 8, 9, 11, 14, 18 §§, 17 kap. 1 §, rubr. närmast före 15 kap. 1 §; nya 14 kap. 7 a §, 15 kap. 1 a, 8 a, 9 a, 9 b, 9 c, 9 d §§, rubr. närmast före 15 kap. 9 a §
Ikraft: 2015-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:57, bet. 2014/15:FiU13, rskr. 2014/15:146, direktiv 2013/36/EU
Ändring, SFS 2015:558
Rubrik: Förordning (2015:558) om ikraftträdande av 13 kap. 6 c och 7 §§ och 15 kap. 15 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ikrafttr. av 13 kap. 6 c, 7 §§, 15 kap. 15 § i 2014:982
Ändring, SFS 2015:1029
Rubrik: Lag (2015:1029) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 6 kap. 2 §, 10 kap. 31 §, 13 kap. 6 b, 16 §§, 15 kap. 1 a §, 16 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 13 kap. 5 § sätts närmast före 13 kap. 4 a §; nya 6 a, 6 b, 15 a, 15 b kap., nya 13 kap. 4 a, 5 a, 6 d, 8 a §§, 14 kap. 1 a §, 15 kap. 2 b, 2 c §§, rubr. närmast före 13 kap. 8 a §
Ikraft: 2016-02-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117, direktiv 2014/59/EU
Ändring, SFS 2016:117
Rubrik: Lag (2016:117) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 12 kap. 7, 7 a §§; ny 12 kap. 1 a §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130
Ändring, SFS 2016:346
Rubrik: Lag (2016:346) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 16 kap. 1 §; ny 6 kap. 3 b §, rubr. närmast före 6 kap. 3 b §
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:89, bet. 2015/16:FiU30, rskr. 2015/16:179
Ändring, SFS 2016:437
Rubrik: Lag (2016:437) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: nya 10 kap. 8 d, 9 a, 11 a, 11 b §§, 12 kap. 6 d, 9 b, 9 c, 9 d, 11 a, 11 b §§
Ikraft: 2016-06-17 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:162, bet. 2015/16:CU21, rskr. 2015/16:236, direktiv 2006/43/EG
Ändring, SFS 2016:626
Rubrik: Lag (2016:626) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:106, bet. 2015/16:FiU34, rskr. 2015/16:261
Ändring, SFS 2016:893
Rubrik: Lag (2016:893) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ny 6 kap. 2 b §, rubr. närmast före 6 kap. 2 a §
Ikraft: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:170, bet. 2016/17:FiU12, rskr. 2016/17:3
Ändring, SFS 2017:231
Rubrik: Lag (2017:231) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 15 kap. 10 §
Ikraft: 2017-05-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:76, bet. 2016/17:SfU13, rskr. 2016/17:197
Ändring, SFS 2017:646
Rubrik: Lag (2017:646) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 14 kap. 2, 6 §§, 15 kap. 1 a, 8 §§
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2017:691
Rubrik: Lag (2017:691) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §, 6 kap. 7 §, 7 kap. 1, 3 §§, 15 kap. 8, 9 §§
Ikraft: 2017-08-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353, direktiv 2013/36/EU
Ändring, SFS 2017:1008
Rubrik: Lag (2017:1008) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 11, 12 §§
Ikraft: 2017-12-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28
Ändring, SFS 2017:1186
Rubrik: Lag (2017:1186) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 a §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:4, bet. 2017/18:FiU15, rskr. 2017/18:77
Ändring, SFS 2017:1342
Rubrik: Lag (2017:1342) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 6 a kap. 3 §, 15 kap. 1 a, 10 §§, 16 kap. 1 §; nya 6 kap. 3 c, 3 d §§, rubr. närmast före 6 kap. 3 c, 3 d §§
Ikraft: 2018-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:22, bet. 2017/18:FiU19, rskr. 2017/18:120
Ändring, SFS 2018:327
Rubrik: Lag (2018:327) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 a §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246
Ändring, SFS 2018:725
Rubrik: Lag (2018:725) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 3 kap. 9 §, 12 kap. 1, 2, 5, 6 d, 7, 7 a, 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 10, 11 a, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 29 §§, 13 kap. 1, 10 §§, 15 kap. 19 §; nya 12 kap. 12 a, 12 b §§, rubr. närmast före 12 kap. 12 b §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2018:817
Rubrik: Lag (2018:817) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 17 kap. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1397
Rubrik: Lag (2918:1397) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 8 kap. 5 §, 15 kap. 1 a, 10 §§, 16 kap. 1 §; ny 6 a kap. 7 a §, rubr. närmast före 6 a kap. 7 a §
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:137, bet. 2017/18:FiU47, rskr. 2017/18:438, direktiv 2014/59/EU
Ändring, SFS 2018:1680
Rubrik: Lag (2018:1680) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 9 §, 10 kap. 35, 36 §§, 11 kap. 1 §, rubr. närmast före 1 kap. 9 §, 10 kap. 35 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2018:1791
Rubrik: Lag (2018:1791) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 §, 6 a kap. 3 §, 15 kap. 1 a, 10 §§, 16 kap. 1 §
Ikraft: 2019-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25
Ändring, SFS 2019:416
Rubrik: Lag (2019:416) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §
Ikraft: 2019-07-21 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. 2018/19:237
Ändring, SFS 2019:727
Rubrik: Lag (2019:727) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 13 kap. 6 a §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2019:757
Rubrik: Lag (2019:757) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27
Ändring, SFS 2019:1248
Rubrik: Lag (2019:1248) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §; ny 15 kap. 15 a §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:14, bet. 2019/20:FiU28, rskr. 2019/20:76, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2020:671
Rubrik: Lag (2020:671) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 3 kap. 1 §, 12 kap. 2 §, 13 kap. 1, 10 §§; nytt 10 a kap.
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346
Ändring, SFS 2020:907
Rubrik: Lag (2020:907) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 10 §
Ikraft: 2020-12-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:173, bet. 2020/21:KU4, rskr. 2020/21:17
Ändring, SFS 2020:991
Rubrik: Lag (2020:991) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 10 kap. 10, 16 §§
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:194, bet. 2020/21:CU3, rskr. 2020/21:51
Ändring, SFS 2020:1025
Rubrik: Lag (2020:1025) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60
Ändring, SFS 2020:1209
Rubrik: Lag (2020:1209) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §, 6 b kap. 4 §, 8 kap. 6 §, 13 kap. 2, 6 a §§, 15 kap. 1, 1 a §§; nya 13 kap. 2 a §, 14 kap. 2 c §
Ikraft: 2020-12-29 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:36, bet. 2020/21:FiU37, rskr. 2020/21:116, direktiv 2013/36/EU
Ändring, SFS 2020:1215
Rubrik: Lag (2020:1215) om ändring i lagen (2020:671) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 § i 2020:671
Förarbeten: Prop. 2020/21:36, bet. 2020/21:FiU37, rskr. 2020/21:116, direktiv 2013/36/EU
Ändring, SFS 2021:470
Rubrik: Lag (2021:470) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 15 kap. 1 a §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:155, bet. 2020/21:FiU33, rskr. 2020/21:324, direktiv 2014/59/EU
Ändring, SFS 2021:492
Rubrik: Lag (2021:492) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §
Ikraft: 2021-06-26
Förarbeten: Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326, direktiv 2013/36/EU
Ändring, SFS 2022:674
Rubrik: Lag (2022:674) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §, 14 kap. 2, 6 §§
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324
Ändring, SFS 2022:804
Rubrik: Lag (2022:804) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 15 kap. 1 a §
Ikraft: 2022-07-08 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:76, bet. 2021/22:FiU37, rskr. 2021/22:332
Ändring, SFS 2022:1649
Rubrik: Lag (2022:1649) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: upph. 10 kap. 25 a §, 12 kap. 18 §; nuvarande 10 kap. 25 b § betecknas 10 kap. 25 a §; ändr. 10 kap. 1, 19, 20, 22, 25, den nya 25 a, 26 §§, 11 kap. 1 §, 12 kap. 1, 13, 14, 16 §§, rubr. närmast före 10 kap. 26 §; nya 10 kap. 30 a, 30 b, 30 c, 30 d, 30 e, 30 f, 30 g, 30 h, 30 i, 30 j, 30 k, 30 l §§, rubr. närmast före 10 kap. 30 a, 30 g §§
Ikraft: 2023-01-31
Förarbeten: Prop. 2021/22:286, bet. 2022/23:CU3, rskr. 2022/23:37
Ändring, SFS 2023:828
Rubrik: Lag (2023:828) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 15 kap. 9 d §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:124, bet. 2023/24:FiU7, rskr. 2023/24:60