Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:168 · Visa fulltext
Smittskyddslag (2004:168)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178
Ändring, SFS 2004:877
Rubrik: Lag (2004:877) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 5 §, 8 kap 1, 2, 5, 9, 12 §§, 9 kap 2 §, nya bil. 1; nya 3 kap 8, 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 3 kap 8 §, bil. 2
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:158, bet. 2004/05:SoU5, rskr. 2004/05:25
Ändring, SFS 2005:984
Rubrik: Lag (2005:984) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 6 kap 11, 12 §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21
Ändring, SFS 2006:194
Rubrik: Lag (2006:194) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §, 6 kap 2 §; ny 6 kap 7 a §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:50, bet. 2005/06:SoU13, rskr. 2005/06:178
Ändring, SFS 2006:661
Rubrik: Lag (2006:661) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:199, bet. 2005/06:SoU27, rskr. 2005/06:303
Ändring, SFS 2006:831
Rubrik: Lag (2006:831) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 6 kap 7 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357
Ändring, SFS 2006:1571
Rubrik: Lag (2006:1571) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ny 3 kap 12 §
Ikraft: 2007-06-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:215, bet. 2006/07:SoU3, rskr. 2006/07:61
Ändring, SFS 2007:251
Rubrik: Lag (2007:251) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 8 kap 7 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153
Ändring, SFS 2009:309
Rubrik: Lag (2009:309) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ny 2 kap. 7 a §, rubr. närmast före 2 kap. 7 a §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197
Ändring, SFS 2009:498
Rubrik: Lag (2009:498) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 8 kap. 7 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:840
Rubrik: Lag (2009:840) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §, 5 kap. 2, 3, 5 §§, 8 kap. 3, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2009:860
Rubrik: Lag (2009:860) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. bil.1
Ikraft: 2009-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:212, bet. 2008/09:SoU26, rskr. 2008/09:314
Ändring, SFS 2010:334
Rubrik: Lag (2010:334) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2010-06-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:126, bet. 2009/10:SoU16, rskr. 2009/10:236
Ändring, SFS 2010:672
Rubrik: Lag (2010:672) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 9 kap. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Ändring, SFS 2010:1321
Rubrik: Lag (2010:1321) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:233 bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6, EUTL166/2004 s1, EGTL149/1971:s2
CELEX-nr: 32004R0883, 31971R1408
Ändring, SFS 2010:1974
Rubrik: Lag (2010:1974) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 8 kap. 10 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2012:452
Rubrik: Lag (2012:452) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 7 kap. 4 §; nya 2 kap. 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 3 f §§, 7 kap. 2 a, 3 a §§, 9 kap. 7 §, rubr. närmast före 2 kap. 3 a §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:123, bet. 2011/12:SoU20, rskr. 2011/12:260
Ändring, SFS 2012:781
Rubrik: Lag (2012:781) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 5 kap. 22 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Bet. 2012/13:SoU4, rskr. 2012/13:51
Ändring, SFS 2012:948
Rubrik: Lag (2012:948) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 6 kap. 9 §, 9 kap. 1 §
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ändring, SFS 2013:410
Rubrik: Lag (2013:410) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:109, bet. 2012/13:SoU20, rskr. 2012/13:230
Ändring, SFS 2013:634
Rubrik: Lag (2013:634) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §, 2 kap. 5 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280
Ändring, SFS 2014:763
Rubrik: Lag (2014:763) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 6 kap. 11, 12 §§, 8 kap. 12 §, rubr. närmast före 8 kap. 12 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:1549
Rubrik: Lag (2014:1549) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §, 2 kap. 7 §, 3 kap. 8, 10 §§, 8 kap. 1, 7, 12 §§, 9 kap. 3, 4 §§
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, utg.omr. 9, bet. 2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71
Ändring, SFS 2015:146
Rubrik: Lag (2015:146) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2015-04-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:38, bet. 2014/15:SoU5, rskr. 2014/15:115
Ändring, SFS 2016:523
Rubrik: Lag (2016:523) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 7 kap. 3, 4 §§; ny 7 kap. 4 a §
Ikraft: 2016-10-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:97, bet. 2015/16:SoU13, rskr. 2015/16:249
Ändring, SFS 2017:54
Rubrik: Lag (2017:54) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 1 kap. 9 §, 2 kap. 3 f §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2017:376
Rubrik: Lag (2017:376) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 5 kap. 20 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:122, bet. 2016/17:SoU16, rskr. 2016/17:259
Ändring, SFS 2017:783
Rubrik: Lag (2017:783) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 9 kap. 1, 4 §§
Ikraft: 2017-10-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:144, bet. 2016/17:FöU11, rskr. 2016/17:314
Ändring, SFS 2018:816
Rubrik: Lag (2018:816) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 5 kap. 20 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1238
Rubrik: Lag (2018:1238) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2018-10-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:233, bet. 2017/18:SoU31, rskr. 2017/18:370
Ändring, SFS 2018:1239
Rubrik: Lag (2018:1239) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2020-06-02
Förarbeten: Prop. 2017/18:233, bet. 2017/18:SoU31, rskr. 2017/18:370
Ändring, SFS 2019:362
Rubrik: Lag (2019:362) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 5 kap. 16 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239
Ändring, SFS 2019:915
Rubrik: Lag (2019:915) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 1 kap. 8, 9 §§, 2 kap. 3, 3 a, 3 f, 5 §§, 5 kap. 4, 6, 24 §§, 6 kap. 8, 12 §§, 7 kap. 2, 4, 4 a §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:241
Rubrik: Lag (2020:241) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: nya 9 kap. 6 a, 6 b, 6 c §§
Ikraft: 2020-04-18
Förarbeten: Prop. 2019/20:155, bet. 2019/20:SoU20, rskr. 2019/20:214
Ändring, SFS 2020:242
Rubrik: Lag (2020:242) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: upph. 9 kap. 6 a, 6 b, 6 c §§
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:155, bet. 2019/20:SoU20, rskr. 2019/20:214
Ändring, SFS 2020:430
Rubrik: Lag (2020:430) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:144, bet. 2019/20:SoU19, rskr. 2019/20:290
Ändring, SFS 2022:217
Rubrik: Lag (2022:217) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2
Ikraft: 2022-04-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:137, bet. 2021/22:SoU27, rskr. 2021/22:197
Ändring, SFS 2022:1224
Rubrik: Lag (2022:1224) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2022-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:254, bet. 2021/22:SoU38, rskr. 2021/22:442