Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:168 · Visa fulltext
Smittskyddslag (2004:168)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178
Ändring, SFS 2004:877
Rubrik: Lag (2004:877) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 5 §, 8 kap 1, 2, 5, 9, 12 §§, 9 kap 2 §, nya bil. 1; nya 3 kap 8, 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 3 kap 8 §, bil. 2
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:158, bet. 2004/05:SoU5, rskr. 2004/05:25
Ändring, SFS 2005:984
Rubrik: Lag (2005:984) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 6 kap 11, 12 §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21
Ändring, SFS 2006:194
Rubrik: Lag (2006:194) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §, 6 kap 2 §; ny 6 kap 7 a §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:50, bet. 2005/06:SoU13, rskr. 2005/06:178
Ändring, SFS 2006:661
Rubrik: Lag (2006:661) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:199, bet. 2005/06:SoU27, rskr. 2005/06:303
Ändring, SFS 2006:831
Rubrik: Lag (2006:831) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 6 kap 7 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357
Ändring, SFS 2006:1571
Rubrik: Lag (2006:1571) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ny 3 kap 12 §
Ikraft: 2007-06-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:215, bet. 2006/07:SoU3, rskr. 2006/07:61
Ändring, SFS 2007:251
Rubrik: Lag (2007:251) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 8 kap 7 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153
Ändring, SFS 2009:309
Rubrik: Lag (2009:309) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ny 2 kap. 7 a §, rubr. närmast före 2 kap. 7 a §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197
Ändring, SFS 2009:498
Rubrik: Lag (2009:498) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 8 kap. 7 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:840
Rubrik: Lag (2009:840) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §, 5 kap. 2, 3, 5 §§, 8 kap. 3, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2009:860
Rubrik: Lag (2009:860) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. bil.1
Ikraft: 2009-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:212, bet. 2008/09:SoU26, rskr. 2008/09:314
Ändring, SFS 2010:334
Rubrik: Lag (2010:334) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2010-06-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:126, bet. 2009/10:SoU16, rskr. 2009/10:236
Ändring, SFS 2010:672
Rubrik: Lag (2010:672) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 9 kap. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Ändring, SFS 2010:1321
Rubrik: Lag (2010:1321) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:233 bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6, EUTL166/2004 s1, EGTL149/1971:s2
CELEX-nr: 32004R0883, 31971R1408
Ändring, SFS 2010:1974
Rubrik: Lag (2010:1974) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 8 kap. 10 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2012:452
Rubrik: Lag (2012:452) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 7 kap. 4 §; nya 2 kap. 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 3 f §§, 7 kap. 2 a, 3 a §§, 9 kap. 7 §, rubr. närmast före 2 kap. 3 a §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:123, bet. 2011/12:SoU20, rskr. 2011/12:260
Ändring, SFS 2012:781
Rubrik: Lag (2012:781) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 5 kap. 22 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Bet. 2012/13:SoU4, rskr. 2012/13:51
Ändring, SFS 2012:948
Rubrik: Lag (2012:948) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 6 kap. 9 §, 9 kap. 1 §
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ändring, SFS 2013:410
Rubrik: Lag (2013:410) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:109, bet. 2012/13:SoU20, rskr. 2012/13:230
Ändring, SFS 2013:634
Rubrik: Lag (2013:634) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §, 2 kap. 5 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280
Ändring, SFS 2014:763
Rubrik: Lag (2014:763) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 6 kap. 11, 12 §§, 8 kap. 12 §, rubr. närmast före 8 kap. 12 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:1549
Rubrik: Lag (2014:1549) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §, 2 kap. 7 §, 3 kap. 8, 10 §§, 8 kap. 1, 7, 12 §§, 9 kap. 3, 4 §§
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, utg.omr. 9, bet. 2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71
Ändring, SFS 2015:146
Rubrik: Lag (2015:146) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2015-04-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:38, bet. 2014/15:SoU5, rskr. 2014/15:115
Ändring, SFS 2016:523
Rubrik: Lag (2016:523) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 7 kap. 3, 4 §§; ny 7 kap. 4 a §
Ikraft: 2016-10-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:97, bet. 2015/16:SoU13, rskr. 2015/16:249
Ändring, SFS 2017:54
Rubrik: Lag (2017:54) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 1 kap. 9 §, 2 kap. 3 f §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2017:376
Rubrik: Lag (2017:376) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 5 kap. 20 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:122, bet. 2016/17:SoU16, rskr. 2016/17:259
Ändring, SFS 2017:783
Rubrik: Lag (2017:783) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 9 kap. 1, 4 §§
Ikraft: 2017-10-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:144, bet. 2016/17:FöU11, rskr. 2016/17:314
Ändring, SFS 2018:816
Rubrik: Lag (2018:816) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 5 kap. 20 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1238
Rubrik: Lag (2018:1238) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2018-10-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:233, bet. 2017/18:SoU31, rskr. 2017/18:370
Ändring, SFS 2018:1239
Rubrik: Lag (2018:1239) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2020-06-02
Förarbeten: Prop. 2017/18:233, bet. 2017/18:SoU31, rskr. 2017/18:370
Ändring, SFS 2019:362
Rubrik: Lag (2019:362) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 5 kap. 16 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239
Ändring, SFS 2019:915
Rubrik: Lag (2019:915) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. 1 kap. 8, 9 §§, 2 kap. 3, 3 a, 3 f, 5 §§, 5 kap. 4, 6, 24 §§, 6 kap. 8, 12 §§, 7 kap. 2, 4, 4 a §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:241
Rubrik: Lag (2020:241) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: nya 9 kap. 6 a, 6 b, 6 c §§
Ikraft: 2020-04-18
Förarbeten: Prop. 2019/20:155, bet. 2019/20:SoU20, rskr. 2019/20:214
Ändring, SFS 2020:242
Rubrik: Lag (2020:242) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: upph. 9 kap. 6 a, 6 b, 6 c §§
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:155, bet. 2019/20:SoU20, rskr. 2019/20:214
Ändring, SFS 2020:430
Rubrik: Lag (2020:430) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:144, bet. 2019/20:SoU19, rskr. 2019/20:290
Ändring, SFS 2022:217
Rubrik: Lag (2022:217) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2
Ikraft: 2022-04-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:137, bet. 2021/22:SoU27, rskr. 2021/22:197
Ändring, SFS 2022:1224
Rubrik: Lag (2022:1224) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2022-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:254, bet. 2021/22:SoU38, rskr. 2021/22:442