Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:1196 · Visa fulltext
Lag (2004:1196) om program för energieffektivisering
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:170, bet. 2004/05:NU7, rskr. 2004/05:90, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Upphävd: 2013-01-01
Ändring, SFS 2012:686
Rubrik: Lag (2012:686) om upphävande av lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 2012/13:9, bet. 2012/13:NU4, rskr. 2012/13:30