Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:114 · Visa fulltext
Lag (2004:114) om nordisk konvention om social trygghet
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2004-11-02
Förarbeten: Prop. 2003/04:44, bet. 2003/04:SfU7, rskr. 2003/04:152
Ändring, SFS 2004:747
Rubrik: Förordning (2004:747) om ikraftträdande av lagen (2004:114) om nordisk konvention om social trygghet
Omfattning: ikrafttr.