Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:1100 · Visa fulltext
Lag (2004:1100) om luftfartsskydd
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:154, bet. 2004/05:JuU2, rskr. 2004/05:21, EGTL355/2002 s1
CELEX-nr: 32002R2320
Ändring, SFS 2004:1102
Rubrik: Lag (2004:1102) om ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd
Omfattning: ändr. 9, 10 §§
Förarbeten: Bet. 2004/05:TU5, rskr. 2004/05:40
Ändring, SFS 2006:741
Rubrik: Lag (2006:741) om ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2008:1382
Rubrik: Lag (2008:1382) om ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd
Omfattning: ändr. 9, 10 §§
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Ändring, SFS 2010:99
Rubrik: Lag (2010:99) om ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11 §§
Ikraft: 2010-04-29
Förarbeten: Prop. 2009/10:72, bet. 2009/10:TU10, rskr. 2009/10:187, EUTL97/2008 s72
CELEX-nr: 32008R0300
Ändring, SFS 2014:737
Rubrik: Lag (2014:737) om ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd
Omfattning: ändr. 2, 8, 9, 10 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262