Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:865 · Visa fulltext
Förordning (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL325/1988 s55, EGTL274/1998 s1 EGTL370/1985 s1, EGTL370/1985 s8
CELEX-nr: 31988L0599, 31998R2135, 31985R3820, 31985R3821
Ändring, SFS 2005:18
Rubrik: Förordning (2005:18) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: ändr. 7 kap 6 §
Ikraft: 2005-04-01
Ändring, SFS 2005:637
Rubrik: Förordning (2005:637) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Ikraft: 2005-08-05
Ändring, SFS 2006:15
Rubrik: Förordning (2006:15) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Ikraft: 2006-02-01
Ändring, SFS 2007:216
Rubrik: Förordning (2007:216) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: nuvarande 7 kap 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§ betecknas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 2, 3 §§, 6 kap 1 §, 7 kap 2 §, de nya 7 kap 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§, 8 kap 1, 2, 3 §§, 9 kap 4, 5, 7, 9 §§, 10 kap 1, 5 §§; nya 7 kap 3, 4, 13 §§
Ikraft: 2007-05-23
Förarbeten: EUTL102/2006 s35, EUTL102/2006 s1, EGTL370/1985 s8
CELEX-nr: 32006L0022, 32006R0561, 31985R3821
Ändring, SFS 2007:306
Rubrik: Förordning (2007:306) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: ändr. 7 kap 7, 8 §§
Ikraft: 2007-06-19
Ändring, SFS 2008:55
Rubrik: Förordning (2008:55) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: ändr. 7 kap 8 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: EUTL102/2006 s35
CELEX-nr: 32006L0022
Ändring, SFS 2008:731
Rubrik: Förordning (2008:731) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: upph. 3 kap 1 §; ändr. 3 kap 2 §
Ikraft: 2008-09-10
Ändring, SFS 2008:1288
Rubrik: Förordning (2008:1288) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: upph. 10 kap 3 §; ändr. 2 kap 3 §, 3 kap 2 §, 4 kap 1, 2, 3 §§, 5 kap 1, 7, 10, 11, 12 §§, 7 kap 2, 6, 10 §§, 8 kap 1, 2, 3 §§, 10 kap 2, 4, 5 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:918
Rubrik: Förordning (2009:918) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: upph. 3 kap; ändr. 10 kap. 2 §
Ikraft: 2009-09-10
Ändring, SFS 2009:1102
Rubrik: Förordning (2009:1102) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: ändr. 7 kap. 3, 9 §§, 9 kap. 4 §
Ikraft: 2009-12-31
Förarbeten: EUTL21/2009 s39
CELEX-nr: 32009L0004
Ändring, SFS 2009:1374
Rubrik: Förordning (2009:1374) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: nuvarande 9 kap. 10 §, 10 kap. 2, 4, 5 §§ betecknas 9 kap. 11 §, 10 kap. 11, 12, 13 §§; ändr. 9 kap. 5 §, de nya 9 kap. 11 §, 10 kap. 11, 13 §§, rubr. till 9 kap.; nya 9 kap. 10 §, 10 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 10 kap. 2, 3, 5, 10 §§
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:224
Rubrik: Förordning (2010:224) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: ändr. 9 kap. 5, 9, 10 §§
Ikraft: 2010-06-04
Ändring, SFS 2010:1117
Rubrik: Förordning (2010:1117) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §, 9 kap. 7 §; rubr. närmast efter 10 kap. 1, 2, 4 §§ sätts närmast före 10 kap. 11, 12, 13 §§
Ikraft: 2010-11-01
Ändring, SFS 2010:1620
Rubrik: Förordning (2010:1620) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: upph. 9 kap. 8 §, 10 kap. 4 §; nuvarande 9 kap. 9, 10, 11 §§, 10 kap. 11, 12, 13 §§ betecknas 9 kap. 8, 9, 10 §§, 10 kap. 14, 15, 16 §§; ändr. 7 kap. 1, 2 §§, 8 kap. 2 §, 9 kap. 5, 6, 7 §§, 10 kap. 2, 3, 5 §§, de nya 9 kap. 8, 9, 10 §§, 10 kap. 16 §, rubr. närmast före 10 kap. 11, 12, 13 §§ sätts närmast före 10 kap. 14, 15, 16 §§; nya 8 kap. 2 a §, 9 kap. 11 §, 10 kap. 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 10 kap. 11 §, bil.
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2010:2003
Rubrik: Förordning (2010:2003) om ändring i förordningen (2010:1620) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: ändr. ingressen till 2010:1620
Ändring, SFS 2011:816
Rubrik: Förordning (2011:816) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32008R0765
Ändring, SFS 2011:1023
Rubrik: Förordning (2011:1023) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 5 kap. 2 §
Ikraft: 2011-11-01
Ändring, SFS 2014:1273
Rubrik: Förordning (2014:1273) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 9 §§, 7 kap. 1, 6 §§, 8 kap. 2 §, 10 kap. 5, 8, 14, 16 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2014:1489
Rubrik: Förordning (2014:1489) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 2 §, 4 kap. 2, 3 §§, 9 kap. 5, 7, 8 §§, 10 kap. 16 §, bil.
Ikraft: 2015-03-02 överg.best.
Ändring, SFS 2015:35
Rubrik: Förordning (2015:35) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare m.m.
Omfattning: ändr. 10 kap. 5, 6, 8 §§
Ikraft: 2015-03-01
Ändring, SFS 2016:1106
Rubrik: Förordning (2016:1106) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: upph. 2 kap. 1 §, 5 kap. 2 §; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 2, 3 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 5 kap. 1, 4, 5 7, 8, 9 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13 §§, 8 kap. 1, 3 §§, 9 kap. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 §§, 10 kap. 3, 16 §§, bil.; nya 4 kap. 7 §, 8 kap. 2 b §, 9 kap. 7 a §, rubr. närmast före 4 kap. 7 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:849
Rubrik: Förordning (2017:849) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: upph. bil.; ändr. 2 kap. 2 §, 9 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7 a, 8, 9 §§, 10 kap. 2, 3 §§; ny bil.
Ikraft: 2017-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1154
Rubrik: Förordning (2017:1154) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: ändr. 9 kap. 7, 11 §§, 10 kap. 3 §, bil.
Ikraft: 2018-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:623
Rubrik: Förordning (2018:623) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: ändr. 10 kap. 6, 14 §§
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2020:228
Rubrik: Förordning (2020:228) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft: 2020-04-14
Ändring, SFS 2021:310
Rubrik: Förordning (2021:310) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 3 §§, 8 kap. 1 §, 9 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7 a, 8, 9 §§, 10 kap. 5 §, bil.; ny 6 kap. 3 §
Ikraft: 2021-05-24 överg.best.
Ändring, SFS 2021:1303
Rubrik: Förordning (2021:1303) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: ändr. 7 kap. 8, 11, 12, 13 §§, 8 kap. 2, 3 §§, bil.; rubr. närmast före 7 kap. 4, 9 §§ sätts närmast före 7 kap. 6, 11 §§; nya 7 kap. 9 a, 14 §§, 8 kap. 4, 5 §§
Ikraft: 2022-02-02 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2006/22/EG
Ändring, SFS 2022:1162
Rubrik: Förordning (2022:1162) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2022-07-25
Ändring, SFS 2023:519
Rubrik: Förordning (2023:519) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: ny 9 kap. 12 §
Ikraft: 2023-08-21
Ändring, SFS 2023:863
Rubrik: Förordning (2023:863) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: ändr. 9 kap. 12 §
Ikraft: 2024-01-01
Ändring, SFS 2024:61
Rubrik: Förordning (2024:61) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §
Ikraft: 2024-03-19