Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:703 · Visa fulltext
Förordning (2004:703) om europabolag
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2004-10-08
Förarbeten: EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32001R2157
Ändring, SFS 2005:567
Rubrik: Förordning (2005:567) om ändring i förordningen (2004:703) om europabolag
Omfattning: ändr. 2, 4, 11 §§,
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:504
Rubrik: Förordning (2006:504) om ändring i förordningen (2004:703) om europabolag
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2006:915
Rubrik: Förordning (2006:915) om ändring i förordningen (2004:703) om europabolag
Omfattning: ändr. 4 §, rubr. närmast före 9 a §, rubr. närmast före 10 § sätts närmast före 9 a §; nya 9 a, 9 b, 9 c, 9 d §§
Ikraft: 2006-08-18 överg.best.
Ändring, SFS 2009:719
Rubrik: Förordning (2009:719) om ändring i förordningen (2004:703) om europabolag
Omfattning: ändr. 9 c, 9 d §§
Ikraft: 2009-07-15 överg.best.
Ändring, SFS 2011:258
Rubrik: Förordning (2011:258) om ändring i förordningen (2004:703) om europabolag
Omfattning: ändr. 1, 2, 11 §§
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32001R2157