Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:347 · Visa fulltext
Prisinformationslag (2004:347)
Departement: Finansdepartementet KO
Ikraft: 2004-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:38, bet. 2003/04:LU21, rskr. 2003/04:192, EGTL80/1998 s27
CELEX-nr: 31998L0006
Ändring, SFS 2008:507
Rubrik: Lag (2008:507) om ändring i prisinformationslagen (2004:347)
Omfattning: ändr. 6, 12 §§
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Ändring, SFS 2022:654
Rubrik: Lag (2022:654) om ändring i prisinformationslagen (2004:347)
Omfattning: ändr. 12 §; ny 7 a §
Ikraft: 2022-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:174, bet. 2021/22:CU19, rskr. 2021/22:308, direktiv (EU) 2019/2161