Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:1205 · Visa fulltext
Förordning (2004:1205) om handel med utsläppsrätter
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL275/2003 s32, EUTL52/2004 s50, EUTL76/2003 s10
CELEX-nr: 32003L0087, 32004L008, 32003L0017
Upphävd: 2021-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:645
Rubrik: Förordning (2006:645) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: nuvarande 29, 30, 31 §§ betecknas 31, 29, 30 §§; ändr. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, de nya 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 44 §§; nya 21 a, 25 a, 25 b, 25, c, 25 d §§, rubr. närmast före 25 a, 25 c §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL275/2003 s32 EUTL338/2004 s18, EUTL52/2004 s50, EUTL76/2003 s10
CELEX-nr: 32003L0087, 32004L0101, 32004L0008, 32003L0017
Ändring, SFS 2006:1109
Rubrik: Förordning (2006:1109) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: nuvarande 42, 43, 44 §§ betecknas 59, 61, 62 §§, rubr. närmast före 42 § sätts närmast före 59 §; ändr. 2, 9 §§; nya 9 a, 42-58, 60 §§, rubr. närmast före 41, 42, 49, 55, 58 §§
Ikraft: 2006-10-15 överg.best.
Förarbeten: EUTL338/2004 s18, EUTL275/2003 s32
CELEX-nr: 32004L0101, 32003L0087
Ändring, SFS 2006:1332
Rubrik: Förordning (2006:1332) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: nuvarande 59, 60, 61, 62 §§ betecknas 61, 62, 63, 64 §§; nya 59, 60 §§, rubr. närmast före 59 §
Ikraft: 2007-01-15
Ändring, SFS 2007:742
Rubrik: Förordning (2007:742) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: ändr. 8, 14, 21 a, 23, 25 c, 25 d, 26, 55, 56, 64 §§; nya 25 e, 56 a, 56 b, 56 c, 56 d, 56 e §§, rubr. närmast före 25 e §
Ikraft: 2007-11-22
Förarbeten: EUTL275/2003 s32, EUTL338/2004 s18
CELEX-nr: 32003L0087, 32004L0101
Ändring, SFS 2008:711
Rubrik: Förordning (2008:711) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: ändr. 26, 36 §§; ny 36 a §
Ikraft: 2008-08-01
Ändring, SFS 2009:910
Rubrik: Förordning (2009:910) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: upph. 22 §; ändr. 2, 3, 20, 50, 61 §§, rubr. närmast före 18 §; nya 9 b, 17 a, 33 a, 33 b, 33 c, 33 d, 33 e, 33 f, 33 g, 33 h, 33 i, 56 f, 63 a §§, rubr. närmast före 17 a, 33 a, 55, 56 f, 57, 61, 63, 64 §§
Ikraft: 2009-08-27
Förarbeten: EUTL8/2009 s3, EGTL240/1992 s8
CELEX-nr: 32008L0101, 31992R2408
Ändring, SFS 2009:1327
Rubrik: Förordning (2009:1327) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: nuvarande 17 a § betecknas 17 d §, bil. betecknas bil. 1; ändr. 3, den nya 17 d §, 33 i, 40 §§, rubr. närmast före 17 a § sätts närmast före den nya 17 d §; nya 9 c, 17 b, 17 c §§, bil., bil. 2, rubr. närmast före 17 a, 17 b §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL140/2009 s63, EGTL240/1992 s8
CELEX-nr: 32009L0029, 31992R2408
Ändring, SFS 2010:48
Rubrik: Förordning (2010:48) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2010-03-15
Förarbeten: EUTL140/2009 s63
CELEX-nr: 32009L0029
Ändring, SFS 2010:1194
Rubrik: Förordning (2010:1194) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2010-12-21
Ändring, SFS 2011:823
Rubrik: Förordning (2011:823) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: ändr. 33 f §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32008R0765
Ändring, SFS 2011:844
Rubrik: Förordning (2011:844) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: upph. 17 b, 17 c §§, rubr. närmast före 17 b, 23, 24, 25 a, 25 c, 25 e, 26, 33 §§; nuvarande 4, 5, 6, 7, 8, 9 c, 21 a, 33 §§ betecknas 8, 6, 9 h, 8 a, 7, 5, 25 g, 32 a §§; ändr. 3 §, de nya 5, 6, 7 §§, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 a, 25 d §§, den nya 25 g §, 26, 27, 28, 29, 31, 32 §§, den nya 32 a §, 36, 56, 56 a, 56 b, 56 c, 56 d, 61 §§, rubr. närmat före 18 §, bil. 2; nya 4, 6 a, 7 a, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e, 9 c, 9 d, 9 e, 9 f, 9 g, 18 a, 19 a, 19 b, 19 c, 19 d, 19 e, 19 f, 19 g, 20 a, 25 f, 32 b–32 w §§, rubr. närmast före 19 g, 20, 21, 25 f, 32 a, 32 b, 32 f, 32 k, 32 t §§
Ikraft: 2011-07-11 överg.best.
Förarbeten: EUTL275/2003 s32, EUTL87/2009 s109, EUTL130/2011 s1, EUTL135/2004 s1, EUTL218/2008 s30, EUTL52/2004 s50, EUTL76/2003 s10
CELEX-nr: 32003L0087, 32009R0219, 32011D0278, 32004L0022, 32008R0765, 32004L0008,32003L0017
Ändring, SFS 2011:845
Rubrik: Förordning (2011:845) om ändring i förordningen (2009:1327) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: ändr 17 a § i 2009:1327
Ändring, SFS 2011:1000
Rubrik: Förordning (2011:1000) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: ändr. 14 §, bil. 2
Ikraft: 2011-10-18
Förarbeten: EUTL275/2003 s32, EUTL338/2004 s18
CELEX-nr: 32003L0087, 32004L0101
Ändring, SFS 2011:1592
Rubrik: Förordning (2011:1592) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: ändr. 2, 9 c, 9 d, 34 §§
Ikraft: 2012-01-15
Förarbeten: EUTL270/2010 s1
CELEX-nr: 32010R0920
Ändring, SFS 2011:1593
Rubrik: Förordning (2011:1593) om ändring i förordningen (2011:844) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: ändr. 19 g §, rubr. närmast före 19 g §, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2011:844
Ändring, SFS 2012:464
Rubrik: Förordning (2012:464) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; nya 2 a, 2 b, 2 c, 2 d §§
Ikraft: 2012-07-10
Förarbeten: EUTL270/2010 s1, EUTL302/2010 s1
CELEX-nr: 32010R0920, 32010R1031
Ändring, SFS 2012:508
Rubrik: Förordning (2012:508) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: upph. 39 §; ändr. 2 b, 34, 40 §§
Ikraft: 2012-08-01
Ändring, SFS 2012:860
Rubrik: Förordning (2012:860) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: ändr. 19 e, 20 §§
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32008R0765
Ändring, SFS 2013:247
Rubrik: Förordning (2013:247) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: ny 17 e §
Ikraft: 2013-05-14
Ändring, SFS 2013:266
Rubrik: Förordning (2013:266) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2013-06-18
Ändring, SFS 2014:300
Rubrik: Förordning (2014:300) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: ändr. 17 d §; nya 17 f, 17 g, 17 h, 17 i, 33 j §§
Ikraft: 2014-06-10 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2003/87/EG
Ändring, SFS 2015:48
Rubrik: Förordning (2015:48) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: upph. 45 §, rubr. närmast före 41 §; ändr. 9 a, 42, 43, 44, 46, 47 §§, rubr. närmast före 42 §
Ikraft: 2015-04-01
Förarbeten: direktiv 2003/87/EG
Ändring, SFS 2015:544
Rubrik: Förordning (2015:544) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: upph. 7, 8, 8 a, 9, 9 h, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 g, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 a, 36, 37, 55 §§, rubr. närmast före 10, 19 g, 21, 25 f, 32 a §§; ändr. 6, 17 g, 33 a, 33 d, 33 i, 40, 53, 59, 61 §§, bil. 2, rubr. närmast före 17 a §; ny 63 b §
Ikraft: 2015-10-06
Förarbeten: direktiv 2003/87/EG
Ändring, SFS 2016:1321
Rubrik: Förordning (2016:1321) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: ändr. 2 c §
Ikraft: 2017-02-01
Ändring, SFS 2017:710
Rubrik: Förordning (2017:710) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: upph. 2 c §
Ikraft: 2018-01-03
Ändring, SFS 2017:1030
Rubrik: Förordning (2017:1030) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1006
Rubrik: Förordning (2018:1006) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: ändr. 64 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:660
Rubrik: Förordning (2019:660) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: ändr. 2 a, 2 d §§; ny 2 c §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:705
Rubrik: Förordning (2020:705) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: ändr. bil 2
Ikraft: 2020-08-01
Ändring, SFS 2020:1180
Omfattning: upph.