Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:1196 · Visa fulltext
Lag (2004:1196) om program för energieffektivisering
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:170, bet. 2004/05:NU7, rskr. 2004/05:90, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Upphävd: 2013-01-01
Ändring, SFS 2012:686
Rubrik: Lag (2012:686) om upphävande av lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 2012/13:9, bet. 2012/13:NU4, rskr. 2012/13:30