Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:862 · Visa fulltext
Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter
Departement: Finansdepartementet KO
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:133, bet. 2003/04:LU3, rskr. 2003/04:27
Ändring, SFS 2004:571
Rubrik: Lag (2004:571) om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 2003/04:109, bet. 2003/04:FiU26, rskr. 2003/04:262
Ändring, SFS 2007:560
Rubrik: Lag (2007:560) om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter
Omfattning: ändr. 2 §; ny 3 a §
Ikraft: 2007-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Ändring, SFS 2013:573
Rubrik: Lag (2013:573) om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2013-07-22
Förarbeten: Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292
Ändring, SFS 2017:689
Rubrik: Lag (2017:689) om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter
Omfattning: ändr. 2, 3 a §§
Ikraft: 2018-01-03
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Ändring, SFS 2018:1225
Rubrik: Lag (2018:1225) om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2018-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU:45, rskr. 2017/18:427
Ändring, SFS 2021:124
Rubrik: Lag (2021:124) om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2021-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:50, bet. 2020/21:CU15, rskr. 2020/21:192