Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:789 · Visa fulltext
Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL19/1989 s16, EGTL209/1992 s25, EGTL206/2001 s1, EGTL357/1989 s31, EGTL10/1997 s13
CELEX-nr: 31989L0048, 31992L0051, 32001L0019, 31989L0618, 31996L0082
Ändring, SFS 2005:6
Rubrik: Förordning (2005:6) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 4 kap 2, 4, 7 §§
Ikraft: 2005-03-01
Ändring, SFS 2005:231
Rubrik: Förordning (2005:231) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 9 kap 1 §
Ikraft: 2005-06-07
Förarbeten: EGTL297/2001 s7
CELEX-nr: 32001D0792
Ändring, SFS 2005:743
Rubrik: Förordning (2005:743) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: upph. 9 kap
Ikraft: 2005-12-01
Ändring, SFS 2006:62
Rubrik: Förordning (2006:62) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 3 kap 11 §
Ikraft: 2006-04-01
Ändring, SFS 2006:640
Rubrik: Förordning (2006:640) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §, 8 kap 3 §
Ikraft: 2006-09-01
Ändring, SFS 2007:686
Rubrik: Förordning (2007:686) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 3 kap 11, 12 §§; ny 3 kap 11 a §
Ikraft: 2007-10-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL255/2005 s22
CELEX-nr: 32005L0036
Ändring, SFS 2008:439
Rubrik: Förordning (2008:439) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 4 kap 16, 21, 23, 24, 27, 29, 30 §§, bil.
Ikraft: 2008-07-15
Ändring, SFS 2008:723
Rubrik: Förordning (2008:723) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 3 kap 6; nya 3 kap 6 a, 6 b, 6 c §§, rubr. närmast före 6 c §
Ikraft: 2008-09-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL102/2006 s15
CELEX-nr: 32006L0021
Ändring, SFS 2008:1220
Rubrik: Förordning (2008:1220) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 2, 4, 6 §§, 3 kap 2, 4, 5, 6 b, 6 c, 9, 10, 11, 12 §§, 4 kap 2, 4, 7, 16, 18, 19, 20, 27, 32, 34, 35 §§, 5 kap 1, 2 §§, 7 kap 3, 4 §§, 8 kap 1, 4 §§
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: EGTL10/1997 s13
CELEX-nr: 31996L0082
Ändring, SFS 2010:782
Rubrik: Förordning (2010:782) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 4 kap. 2, 6 §§
Ikraft: 2010-09-01
Ändring, SFS 2010:1724
Rubrik: Förordning (2010:1724) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:565
Rubrik: Förordning (2011:565) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2013:321
Rubrik: Förordning (2013:321) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 3 kap. 6 §
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2014:1223
Rubrik: Förordning (2014:1223) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 3 kap. 8 §, 4 kap. 1, 11 §§, 5 kap. 1 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:239
Rubrik: Förordning (2015:239) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 3 kap. 6 §, 4 kap. 35 §
Ikraft: 2015-06-01
Ändring, SFS 2016:159
Rubrik: Förordning (2016:159) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: upph. 3 kap. 11 a, 12 §§; ändr. 3 kap. 11 §
Ikraft: 2016-04-15
Förarbeten: direktiv 2005/36/EG
Ändring, SFS 2016:653
Rubrik: Förordning (2016:653) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2018:509
Rubrik: Förordning (2018:509) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 3 kap. 6 §, 4 kap. 17, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 4 kap. 17 §
Ikraft: 2018-06-01
Förarbeten: direktiv 2013/59/EURATOM
Ändring, SFS 2019:1048
Rubrik: Förordning (2019:1048) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 10, 21 §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:317
Rubrik: Förordning (2020:317) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: upph. 4 kap. 23 §, bil., rubr. närmast före 4 kap. 23; ändr. 4 kap. 17, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 §§, rubr.närmast före 4 kap. 17 §; nya 4 kap. 21 a, 21 b, 21 c, 21 d §§, rubr. närmast före 4 kap. 24 §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:883
Rubrik: Förordning (2020:883) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: upph. 2 kap. 1, 2 §§, 3 kap. 5 §; ändr. 3 kap. 3, 4, 9 §§, 4 kap. 33 §; nya 3 kap. 8 a, 8 b §§, 5 kap. 2 a §, rubr. närmast före 3 kap. 8 a, 8 b §§
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2022:530
Rubrik: Förordning (2022:530) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 4 kap. 33 §, 8 kap. 3, 4 §§
Ikraft: 2022-10-01
Ändring, SFS 2023:581
Rubrik: Förordning (2023:581) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: upph. 3 kap. 6 c §, rubr. närmast före 3 kap. 6 c §; ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2024-01-01