Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:789 · Visa fulltext
Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL19/1989 s16, EGTL209/1992 s25, EGTL206/2001 s1, EGTL357/1989 s31, EGTL10/1997 s13
CELEX-nr: 31989L0048, 31992L0051, 32001L0019, 31989L0618, 31996L0082
Ändring, SFS 2005:6
Rubrik: Förordning (2005:6) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 4 kap 2, 4, 7 §§
Ikraft: 2005-03-01
Ändring, SFS 2005:231
Rubrik: Förordning (2005:231) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 9 kap 1 §
Ikraft: 2005-06-07
Förarbeten: EGTL297/2001 s7
CELEX-nr: 32001D0792
Ändring, SFS 2005:743
Rubrik: Förordning (2005:743) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: upph. 9 kap
Ikraft: 2005-12-01
Ändring, SFS 2006:62
Rubrik: Förordning (2006:62) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 3 kap 11 §
Ikraft: 2006-04-01
Ändring, SFS 2006:640
Rubrik: Förordning (2006:640) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §, 8 kap 3 §
Ikraft: 2006-09-01
Ändring, SFS 2007:686
Rubrik: Förordning (2007:686) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 3 kap 11, 12 §§; ny 3 kap 11 a §
Ikraft: 2007-10-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL255/2005 s22
CELEX-nr: 32005L0036
Ändring, SFS 2008:439
Rubrik: Förordning (2008:439) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 4 kap 16, 21, 23, 24, 27, 29, 30 §§, bil.
Ikraft: 2008-07-15
Ändring, SFS 2008:723
Rubrik: Förordning (2008:723) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 3 kap 6; nya 3 kap 6 a, 6 b, 6 c §§, rubr. närmast före 6 c §
Ikraft: 2008-09-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL102/2006 s15
CELEX-nr: 32006L0021
Ändring, SFS 2008:1220
Rubrik: Förordning (2008:1220) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 2, 4, 6 §§, 3 kap 2, 4, 5, 6 b, 6 c, 9, 10, 11, 12 §§, 4 kap 2, 4, 7, 16, 18, 19, 20, 27, 32, 34, 35 §§, 5 kap 1, 2 §§, 7 kap 3, 4 §§, 8 kap 1, 4 §§
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: EGTL10/1997 s13
CELEX-nr: 31996L0082
Ändring, SFS 2010:782
Rubrik: Förordning (2010:782) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 4 kap. 2, 6 §§
Ikraft: 2010-09-01
Ändring, SFS 2010:1724
Rubrik: Förordning (2010:1724) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:565
Rubrik: Förordning (2011:565) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2013:321
Rubrik: Förordning (2013:321) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 3 kap. 6 §
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2014:1223
Rubrik: Förordning (2014:1223) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 3 kap. 8 §, 4 kap. 1, 11 §§, 5 kap. 1 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:239
Rubrik: Förordning (2015:239) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 3 kap. 6 §, 4 kap. 35 §
Ikraft: 2015-06-01
Ändring, SFS 2016:159
Rubrik: Förordning (2016:159) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: upph. 3 kap. 11 a, 12 §§; ändr. 3 kap. 11 §
Ikraft: 2016-04-15
Förarbeten: direktiv 2005/36/EG
Ändring, SFS 2016:653
Rubrik: Förordning (2016:653) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2018:509
Rubrik: Förordning (2018:509) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 3 kap. 6 §, 4 kap. 17, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 4 kap. 17 §
Ikraft: 2018-06-01
Förarbeten: direktiv 2013/59/EURATOM
Ändring, SFS 2019:1048
Rubrik: Förordning (2019:1048) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 10, 21 §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:317
Rubrik: Förordning (2020:317) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: upph. 4 kap. 23 §, bil., rubr. närmast före 4 kap. 23; ändr. 4 kap. 17, 18, 21, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 §§, rubr.närmast före 4 kap. 17 §; nya 4 kap. 21 a, 21 b, 21 c, 21 d §§, rubr. närmast före 4 kap. 24 §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:883
Rubrik: Förordning (2020:883) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: upph. 2 kap. 1, 2 §§, 3 kap. 5 §; ändr. 3 kap. 3, 4, 9 §§, 4 kap. 33 §; nya 3 kap. 8 a, 8 b §§, 5 kap. 2 a §, rubr. närmast före 3 kap. 8 a, 8 b §§
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2022:530
Rubrik: Förordning (2022:530) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 4 kap. 33 §, 8 kap. 3, 4 §§
Ikraft: 2022-10-01