Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:766 · Visa fulltext
Förordning (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2003-12-01
Ändring, SFS 2004:914
Rubrik: Förordning (2004:914) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 2, 6, 7, 8 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:535
Rubrik: Förordning (2005:535) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ny 3 a §
Ikraft: 2005-08-01
Ändring, SFS 2007:818
Rubrik: Förordning (2007:818) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 2, 5 §§
Ikraft: 2007-12-03
Ändring, SFS 2007:928
Rubrik: Förordning (2007:928) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 3 a, 5 §§
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:199
Rubrik: Förordning (2008:199) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:981
Rubrik: Förordning (2008:981) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 2 §; ny 3 b §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:556
Rubrik: Förordning (2009:556) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 2 §; ny 3 c §
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2009:604
Rubrik: Förordning (2009:604) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ny 5 a §, rubr. närmast före 5 a §
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2009:1196
Rubrik: Förordning (2009:1196) om ändring i förordningen (2003:766 ) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 2, 3 b, 3 c, 5 a, 7, 8 §§
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:560
Rubrik: Förordning (2010:560) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2010-07-01
Ändring, SFS 2010:1723
Rubrik: Förordning (2010:1723) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 b, 3 c, 6, 7, 8 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:480
Rubrik: Förordning (2011:480) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: nya 4 a, 4 b §§
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2011:1465
Rubrik: Förordning (2011:1465) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2011:1522
Rubrik: Förordning (2011:1522) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ny 4 c §
Ikraft: 2012-01-15
Ändring, SFS 2013:305
Rubrik: Förordning (2013:305) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ny 4 d §
Ikraft: 2013-07-15
Ändring, SFS 2015:641
Rubrik: Förordning (2015:641) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 4 a §; ny 4 e §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:32
Rubrik: Förordning (2016:32) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-02-12
Ändring, SFS 2017:826
Rubrik: Förordning (2017:826) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 2, 4 a, 5 §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:461
Rubrik: Förordning (2018:461) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: upph. 3 c §; ändr. 2, 7, 8 §§
Ikraft: 2018-05-25 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1618
Rubrik: Förordning (2018:1618) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1047
Rubrik: Förordning (2019:1047) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 3 a, 8 §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:197
Rubrik: Förordning (2020:197) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 4 c §; ny 4 f §
Ikraft: 2020-04-07
Ändring, SFS 2020:282
Rubrik: Förordning (2020:282) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 4 b §
Ikraft: 2020-06-01
Ändring, SFS 2021:359
Rubrik: Förordning (2021:359) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ny 4 g §
Ikraft: 2021-07-01
Ändring, SFS 2022:809
Rubrik: Förordning (2022:809) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 4 c, 5 §§
Ikraft: 2022-09-01