Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:766 · Visa fulltext
Förordning (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2003-12-01
Ändring, SFS 2004:914
Rubrik: Förordning (2004:914) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 2, 6, 7, 8 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:535
Rubrik: Förordning (2005:535) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ny 3 a §
Ikraft: 2005-08-01
Ändring, SFS 2007:818
Rubrik: Förordning (2007:818) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 2, 5 §§
Ikraft: 2007-12-03
Ändring, SFS 2007:928
Rubrik: Förordning (2007:928) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 3 a, 5 §§
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:199
Rubrik: Förordning (2008:199) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:981
Rubrik: Förordning (2008:981) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 2 §; ny 3 b §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:556
Rubrik: Förordning (2009:556) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 2 §; ny 3 c §
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2009:604
Rubrik: Förordning (2009:604) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ny 5 a §, rubr. närmast före 5 a §
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2009:1196
Rubrik: Förordning (2009:1196) om ändring i förordningen (2003:766 ) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 2, 3 b, 3 c, 5 a, 7, 8 §§
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:560
Rubrik: Förordning (2010:560) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2010-07-01
Ändring, SFS 2010:1723
Rubrik: Förordning (2010:1723) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 b, 3 c, 6, 7, 8 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:480
Rubrik: Förordning (2011:480) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: nya 4 a, 4 b §§
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2011:1465
Rubrik: Förordning (2011:1465) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2011:1522
Rubrik: Förordning (2011:1522) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ny 4 c §
Ikraft: 2012-01-15
Ändring, SFS 2013:305
Rubrik: Förordning (2013:305) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ny 4 d §
Ikraft: 2013-07-15
Ändring, SFS 2015:641
Rubrik: Förordning (2015:641) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 4 a §; ny 4 e §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:32
Rubrik: Förordning (2016:32) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-02-12
Ändring, SFS 2017:826
Rubrik: Förordning (2017:826) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 2, 4 a, 5 §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:461
Rubrik: Förordning (2018:461) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: upph. 3 c §; ändr. 2, 7, 8 §§
Ikraft: 2018-05-25 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1618
Rubrik: Förordning (2018:1618) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1047
Rubrik: Förordning (2019:1047) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 3 a, 8 §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:197
Rubrik: Förordning (2020:197) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 4 c §; ny 4 f §
Ikraft: 2020-04-07
Ändring, SFS 2020:282
Rubrik: Förordning (2020:282) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 4 b §
Ikraft: 2020-06-01
Ändring, SFS 2021:359
Rubrik: Förordning (2021:359) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ny 4 g §
Ikraft: 2021-07-01
Ändring, SFS 2022:809
Rubrik: Förordning (2022:809) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 4 c, 5 §§
Ikraft: 2022-09-01