Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:763 · Visa fulltext
Lag (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2003-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:135, bet. 2003/04:SfU3, rskr. 2003/04:16
Upphävd: 2011-01-01
Ändring, SFS 2004:792
Rubrik: Lag (2004:792) om ändring i lagen (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 1, 7, 8, 18, 31 §§
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2008:973
Rubrik: Lag (2008:973) om ändring i lagen (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 8 §; ny 20 a §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:160, bet. 2008/09:KU2, rskr. 2008/09:28
Ändring, SFS 2009:553
Rubrik: Lag (2009:553) om ändring i lagen (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 8 §, ny 20 b §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:139, bet.2008/09:SfU10, rskr. 2008/09:240
Ändring, SFS 2009:1009
Rubrik: Lag (2009:1009) om ändring i lagen (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 1, 7, 8, 18, 20 a, 20 b, 31 §§
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4
Ändring, SFS 2010:111
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2010:565
Rubrik: Lag (2010:565) om ändring i lagen (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
Omfattning: ändr. 8, 19 §§
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:175, bet. 2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:315